Anda di halaman 1dari 4

1. Simaklah puisi berikut ini !

Buah duku buah durian


..... 3. Perhatikan puisi berikut dengan seksama !
Sengang hati dapat undian
Semperti mimpi di siang hari Tadi siang kulihat
Pejabat !
Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang Terlihat mata kuyup
pada puisi tersebut adalah.... penuh harap
A. Buah pepaya buah duku Rupanya angin dan awan
B. Buah manggis buah rambutan tlah membangkitkan
C. Buah srikaya buah kenari hati dan jiwanya
D. Buah kecapi buah kenari yang dulu beku dan bisu
E. Buah pepaya buah durian yang dulu tawar dan hambar

2. Simaklah pusi berikut ini ! Terakhir kulihat


Pejabat!
Kulajukan perahuku Tersenyum lebar
menuju pantai-Mu Menyematkan kuntum bunga
Kubentangkan layarku di bibirnya
biar berkibar Di tangan kanannya
diterpa angin yang menampar tergenggam erat
kudamaikan hatiku sebuah pernyataan :
yang melarung Camkan keadilan !
di laut-Mu yang biru Pejabat !
Dan bersama badai Khianat !
aku akan sampai Tamat !
di pantai teduh-Mu
Dari puisi di atas, pengarang menggambarkan seorang
Puisi di atas termasuk puisi..... pejabat sebagai orang yang....
A. Gurindam D. Puisi Lama A. Ingin menegakkan keadilan
B. Seloka E. Pantun B. Bersifat khianat
C. Puisi baru C. Ingin membangkitkan hati dan jiwanya
D. Ingin menyematkan kuntum bunga di bibirnya
E. Sudah tamat D. Supaya terelak silang sengketa
E. Sanak saudara lari menyingkir
4. Dibawah ini yang tidak termasuk puisi lama adalah....
A. Kurang pikir kurang siasat D. Kota Jambi kota 6. Perhatikan ciri – ciri dibawah ini!
beradat i. Sajak akhir berirama a – a
Kelak hidupmu akan tersesat Tempat tinggal sanak ii. Satu bait terdiri dari 2 baris
saudara iii. Berasal dari Tamil (India)
B. Kalau sampai waktuku Mari kita belajar giat iv. Satu bait terdiri dari 4 baris
Kumau tak seorang kan merayu Supaya kelak tidak v. Berasal dari Arab
sengsara
Tidak juga kau E. Bunga melur cempaka Dari ciri – ciri diatas, manakah yang tidak termasuk ciri – ciri
biru, gurindam adalah....
Tak perlu sedu-sedan itu bunga rampai di dalam A. i, ii, dan v
puan. B. i, iii, dan v
… Tujuh malam semalam C. ii dan iv
rindu, D. iv dan v
belum sampai E. iv
pemuda tuan
C. Barangsiapa berbuat jasa, 7. bunga melur cempaka biru
Mulia namanya sepanjang masa. bunga rumpai kelabu puan
tujuh malam selalu rindu
hanyalah rindu kepada tuan

5. Perhatikan gurindam di bawah ini ! Puisi diatas berisikan tentang....


A. Cinta D. Ketuhanan
Bila terkena penyakit kikir B. Sepi E. Negeri
..... C. Bunga

Isi yang tepat untuk mengisi bagian gurindam yang rumpang


di atas adalah...
A. Tuan muda hidup kembali 8. engkau datang mengintai hidup,
B. Mulia namanya sepanjang masa engkau datang menunjukkan muka
C. Tentu dirimu kelak tersesat tapi sekejap matamu kau tutup
melihat terang anakku tak suka Berdasarkan jenisnya pantun diatas termasuk kedalam....
..... A. Pantun jenaka
B. Pantun teka – teki
Dilihat dari rimanya, puisi diatas termasuk.... C. Pantun nasihat
A. Syair D. Karmina D. Pantun muda – mudi
B. Gurindam E. Talibun E. Pantun buatan
C. Pantun
12. Perhatikan potongan puisi berikut!
9. Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegahnya tiada ia mengalah ………………………………..
Berangan besar didalam padi.
Puisi lama diatas termasuk.... Pantun tidak mengata orang,
A. Syair D. Karmina Janganlah syak didalam hati.
B. Gurindam E. Talibun
C. Pantun Kalimat yang tepat untuk melengkapi puisi pantun tersebut
adalah....
10. Banyak bulan perkara bulan A. Buah ara, batang dibantun
Tiada semulia bulan puasa B. Mari dibantun dengan parang.
Banyak tuhan perkara tuhan C. Cempedak di kerat - kerati
Tidak semulia Tuhan Yang Maha Esa D. Sembarang dapat saya pantunkan
E. Ribu – ribu jalan ke kandis
Puisi lama diatas, berisika tentang....
A. Teka – teki D. Agama 13. Mendatang-datang jua
B. Jenaka E. Remaja Kenangan masa lampau
C. Nasihat Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau
11. Perhatikan puisi berikut!
Membayang rupa jua
Berderak – derak sangkutan dacing, Adi kanda lama lalu
Bagaikan putus diimpit lumpang. Membuat hati jua
Bergerak – gerak kumis kucing, Layu lipu rindu-sendu
Melihat tikus bawa senapan.
Puisi diatas termasuk dalam jenis....
A. Terzina
B. Quint
C. Quatrain
D. Stanzia
E. Quont

14. Bacalah dengan seksama!

No A B
1 Bersajak a-a-a-a Bersajak a-b-a-b
2 berasal dari Melayu berasal dari Arab
3 Semua larik berupa Berisi curahan hati
isi

Berdasarkan ciri – ciri diatas, yang merupakan ciri – ciri dari


syair adalah…
A. A1,B1,B3
B. A1,B2,A3
C. A1,B3,A2
D. A1,A2,B3
E. B1,A2,B3

15. Apabila banyak mencela orang


…………………………………...

Kalimat yang tepat untuk melengkapi Gurindam diatas


adalah..
A. Tentu dirimu kelak tersesat
B. Sanak saudara lari menyingkir
C. Tanda jadi sebarang kerja
D. Itulah tanda dirinya kurang
E. Teman tak mau berteman