Anda di halaman 1dari 1

……………………………………..

……………………………………..
……………………………………..
…………………………………….. No.Tel: …………….
Ruj.Tuan:
Ruj. Kami:
Tarikh:

Nama Ibu bapa/Penjaga: ……………………………………….


Alamat : ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Tuan,

Peringatan I/II/III:
Gantian Buku Hilang/Rosak
Nama Murid : ………………………………………………………….
Darjah : …………………………….

Dengan hormatnya dimaklumkan perkara di atas dan surat kami No.Rujuk:


…………………………………………………… bertarikh ……………………adalah dirujuk.

2. Tuan didapati masih belum menggantikan buku-buku yang disenaraikan


dibawah yang **dihilangkan/dirosakkan oleh oleh anak.

Harga
Kod Buku Judul Buku Senaskah
(RM)

Jumlah Harga

3. Sehubungan itu diminta menggantikan buku-buku yang tersenarai di atas


dengan seberapa segera bagi memboleh buku tersebut diedarkan kepada murid
yang layak pada tahun hadapan. Pihak sekolah tidak akan mengedarkan buku
kepada anak tuan sekiranya buku-buku di atas tidak diganti dengan segera.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………
Pengetua/Guru Besar

Anda mungkin juga menyukai