Anda di halaman 1dari 4

3.

1 Rethink atau Fikir Semula

Konsep ’rethink’ atau fikir semula bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang
sahaja, malah sebagai pengguna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan
mengambil kira bungkusan produk yang kita beli itu boleh dikitar semula atau
digunakan semula.

3.2 Repair atau Baik Pulih

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.
Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari
perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.
Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

Budaya merupakan asas kepada pembudayaan. Istilah budaya diambil dari


perkataan Sanskrit , buddayah yang membawa erti budi pekerti atau akal. Bahasa
Inggeris menyebut budaya sebagai culture yang diambil dari perkataan latin ‘colore’
yang bermaksud menanam atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2002) memberi maksud budaya sebagai tamadun, peradaban,


kemajuan fikiran dan akal budi yang merangkumi cara berfikir, bertingkah laku dan
sebagainya. Modern Dictionary of Sociology mentakrifkan budaya sebagai cara
hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material ataupun
bukan material.
Theodorson, G. A. (1969). Modern Dictionary of Sociology. New York: Crowell.

Berdasrkan kepada tafsiran ini, pembudayaan dilihat sebagai proses atau kaedah
membudayakan sesuatu seperti pemikiran, ilmu, undang-undang, adat resan dan
sebagainya. Proses ini tentulah melibatkan pelaksana yang memiliki pengetahuan
dan kemahiran yang khusus.

3.3 Reduce atau Pengurangan

Konsep seterusnya ialah ‘reduce’ yang bermaksud mengurangkan penggunaan


pelbagai sumber terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan sabagainya.

3.4 Reuse atau Guna Semula

’Reuse’ atau guna semula pula bererti menggunakan semula barangan atau alatan
yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain yang berguna.

3.5 Recycle atau Kitar Semula

Kitar semula membawa maksud memproses barangan lusuh atau bahan buangan
menjadi produk baru. Dengan kitar semula, kita sebenarnya banyak berjasa kepada
bumi kerana sumbangan kita yang kecil ini begitu besar faedahnya kepada bumi.
Dengan kitar semula, kita bukan sahaja menjimatkan kos, malah mengurangkan
pembukaan tapak pelupusan yang baru.