Anda di halaman 1dari 1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI

BIL 4/2018 SJK(T) LADANG SUSSEX,


TELUK INTAN.

M/s Per. Perkara Tindakan

1 4.0 Berdasarkan keputusan PAT / 2017 yang telah Guru-guru RBT juga berterima kasih
diperoleh, setiausaha panitia mengucapkan kepada semua guru RBT lain atas
jutaan terima kasih kepada guru-guru yang kerjasama yang diberikan.
berjaya memberikan prestasi yang agak baik
untuk mata pelajaran RBT bagi tahun ini.
Beliau berkata mengharapkan kerjasama
yang sama bagi tahun hadapan.

2 6.0 Setiausaha panitia berterima kasih kepada Semua guru RBT menyatakan
guru-guru yang bekerjasama dalam bahawa mereka telah berusaha
menjayakan semua program panitia bagi sebaik mungkin untuk menjayakan
tahun lepas. Laporan bagi semua program semua program panitia.
boleh dirujuk dalam fail panitia.

2 7.0 Setiausaha panitia meminta semua guru RBT Semua guru RBT bersetuju dengan
supaya mengambilkira semua komen yang idea setiausaha panitia.
diberikan berdasarkan pencerapan PdPc dan
membuat penambahbaikan berdasarkan
komen-komen tersebut pada tahun akan
datang.
2 8.0 Setiausaha panitia telah meminta semua guru Semua guru RBT sebulat suara
RBT untuk cakna dengan komen pemantauan bersetuju dengan pendapat
hasil kerja murid supaya hasil kerja yang lebih Cik.Sujana.
berkualiti dapat dihasilkan.

Setiausaha panitia menyatakan bahawa baki Guru-guru yang RBT menyatakan


3 9.0 PCG panitia iaitu sebanyak RM 650.00 telah persetujuan mereka atas barangan
digunakan untuk membeli set projek elektronik yang telah dibeli.
dan barangan elektronik. Barang alat tangan dibeli.