Anda di halaman 1dari 4

Arahan : Tandakan √ pada nilai tempat yang tepat berdasarkan

nombor yang dibulatkan.


Contoh :

14 pu √ sa

- -
25 9 pu 9 sa
_______ _______
_____
- -
_____
37
9 6 pu 9 sa
6
_______ _______
-
_____
_______ _____-
46 _______
9 pu 9 6 sa
_____
6 _____
_______ _______
-
_____ _____
-
29 _______ _______
9 pu 9 6 sa
6
_____ _____
_______ _______
-
_____ -
_____
42 _______ _______
9 pu 9 sa
6
_____ _____
6
_______ _______
_____
- _____
-
_______ _______
9 6 9 6
_____ _____
_______ _______
_____
_______ _____
_______
_____
6 _____
6
Arahan : Suaikan gambar dengan nombor yang betul.
Contoh :

49

33

47

24

36
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS,
56000 KUALA LUMPUR

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


Nama Pelajar : CHAI YUEN CHEE

MOHAMMAD EZWAN BIN MOHD ALIKUSBARI


KAMAL AMEER IZZUDIN BIN KAMAROL ZAMAN

Angka Giliran : 2016172340099


2016172340104
2016172340102

No Kad Pengenalan : 970207145344


960119016279

950703015727

Kumpulan/Unit : G6.3

Kod Kursus : PKUK 3113

Nama Kursus : PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

Nama Pensyarah : EN MOHD YUDOFF BIN MD.NOOR

Tarikh Hantar : 25.02.2019

Pengesahan Pelajar:

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah
saya rujuki dan fahami.
Catatan (jika ada)

Tanda tangan Pelajar: Tarikh: 14.02. 2019


UJIAN
DIAGNOSTIK
MATEMATIK

NAMA :
TAHUN :