Anda di halaman 1dari 3

UJIAN DIAGNOSTIK KEMAHIRAN MENULIS ASAS 3M (BAHASA MELAYU) TAHUN 3 PENDIDIKAN KHAS MASALAH

PEMBELAJARAN

Nama Pelajar : ________________________________

Kelas : ________________________________

Sekolah : ________________________________

Tarikh : ________________________________

Jenis Masalah Pembelajaran : ________________________________