Anda di halaman 1dari 2

Recenzie

Strategii didactice interactive


Crenguta Lacramioara Oprea

Lucrarea este structurata in patru capitole:


Capitolul I: Strategii didactice interactive in contextul pedagogiei moderniste si
postmoderniste.
Capitolul II: Sociogeneza cunoasterii transpusa in strategii didactice interactive.
Capitolul III: Rolul strategiilor didactice interactive in procesele de predare si
invatare in scoala.
Capitolul IV: De la stategii interactive de predare/ invatare la strategii de
evaluare.

Capitolul III

Rolul strategiilor didactice interactive in procesele de predare si invatarea in


scoala

III.1 Strategii didactice interactie bazate pe invatarea prin colaborare si


cooerare

Strategiile didactice de invatare pot avea la baza stimularea competitiei ori


promovarea muncii individuale sau pot fi cooperative, elevii lucrand impreuna. Cele
trei variante de strategii didactice nu se exclud, toate fiind necesare la un
moment dat. Dintre ele insa, invatarea prin cooperare trebuie sa aiba dominanta in
clasa.
Numeroase studii demonstreaza superioritatea strategiilor didactice cooperante fata
de cele competitive si individuale in dezvoltarea proceselor cognitivesuperioare a
abilitatilor de comunicare, in intrebuintarea motivatiei, a stimei de sine, in
dezvoltatrea personalitatii. Castigul elevilor care lucreaza in cooperare cu
colegii lor, se manifesta in faptul ca:
- interrelatiile dezvolta capacitatile socile de comunicare si de adaptare la
regulile grupului;
- sunt stimulate gandirea critica, creativa si laterala;
- dezvolta increderea in propriile puteri;
-promoveaza o atitudine pozitiva, respectul reciproc si toleranta;
- motiveaza participarea activa si implicarea in sarcina colectiva.

Invatarea prin cooperare este o strategie pedagogica ce incurajeaza elevii/


studentii sa lucreze impreuna in microgrupuri in vederea implinirii unu scop comun.
Invatarea prin colaborare este o strategie pedagogica care implica elevii sa
sustina invatarea in grup sau echipa, dezvolta responsabilitatea individuala in
contextul interdependentei relationale in cadrul careia membrii descopetainformatii
si se invata reciproc.
Invatarea prin colaborare integreaza invatarea prin cooperare.

Etepele invatarii prin cooperare

Prima etapa are in vedere constituirea grupului de lucru. Membrii acestuia trebuie
sa indeplineasca anumite conditii pentru a facilita solutionarea problemei pusa in
discutie: sa fie toleranti fata de parerile colegilor, sa nu fie egoisti, sa acorde
ajutor si sa primeasca ajutor atunci cand au nevoie.
A doua etapa se concretizeaza atunci cand participantii se confrunta cu situatia de
rezolvat si sunt stimulati sa lucreze impreuna pentru a o rezolva.
A treia etapa este destinata reflectiilor, incubatiei si tatonarilor. Este faza
documentarii si a cercetarii care se poate intinde pe o perioada mai lunga sau mai
scurta.
A patra etapa este rezervata dezbaterilor colective, cand sunt confruntate ideile,
sunt analizate erorile si punctele forte.
A cincea etapa se refera la structurarea demersurilor catre finalul dezbaterii cu
obtinerea concluziilor si cu solotionarea problemei. Are loc integrarea noilor
achizitii in sistemul celor existente prin structurarea celor existente celor nou
dobandite.
Conditiile desfasurarii eficiente a etapelor cooperarii au in vedere relatiile de
buna intelegere intre membrii echipei de lucru, acceptarea din partea tuturor
participantilor, a planului de lucru in vederea atingerii telului comun, adoptarea
unui mod comun de comunicare a rezultatelor si de evaluare a solutiei.