Anda di halaman 1dari 5

* MOTIVACIJA:

mit o Edipu („prokleti Lajev rod“)

* NAJAVA TEME:

Sofoklo (5. st. pr. Kr.), Antigona (TRAGEDIJA)

* RAZRADA

* Tko su nositelji dramskog sukoba?

- sukob Antigona – Kreont (glavni dramski sukob): PROTAGONIST (lik koji pokreće radnju) I
ANTAGONIST (protivnik, suparnik):

sukob pojedinca i tiranijske vlasti

sukob božanskog i ljudskog zakona

sukov prirode i kulture (zemaljskog, državnog zakona)

ljubavi i mržnje, bešćutnosti

- sukob Antigona – Izmena (različit odnos prema Kreontovu zakonu)

- sukob Izmena – Kreont

- sukob Hemon – Kreont (Hemon je rastrgan između poslušnosti prema ocu i ljubavi prema Antigoni;
mudar je jer u početku iskazuje poštovanje prema roditeljskom autoritetu, ali svjestan je
nepravednosti i okrutnosti očeve odluke te si zbog ljubavi prema Antigoni oduzima život)

- sukob Tiresija – Kreont (volja bogova)

- na etičkoj razini – sukob između ljudskog zakona (Kreont) i moralnog principa bratske ljubavi i
osjećaja dužnosti spram obitelji (Antigona)

* ANTIGONA

Zašto je Antigona prekršila Kreontovu naredbu? Je li hrabra ili nepromišljena? Razumijete je ili ne
razumijete?Je li svjesna posljedica? Što joj daje snagu za taj čin? Je li mogla postupiti drugačije? Ima li
kakvih izgleda da ostane nekažnjena?

- prva tragična heroina(Junakinja) u povijesti drame

- tebanska princeza, Edipova kći, zaljubljena u Hemona (Kreontov sin); želi pokopati tijelo brata
Polinika koji se borio protiv Eteokla i Tebe (veliki grijeh!!!)

- utjelovljuje borbu za BOŽANSKE; PRIRODNE ZAKONE naspram ljudskih, državnih, prolaznih; teži
VIŠOJ PRAVDI

- „A ja za ljubav samo na taj dođoh svijet“ – utjelovljuje LJUBAV; ALTRUIZAM

- IDEALIZAM; NONKONFORMIZAM

- usamljeni pojedinac u borbi protiv tiranije


- za nju su najviše vrijednosti – ljubav i poštivanje tradicije

- izuzetnost, čvrst karakter, sposobnost praštanja i ljubavi

- njena odluka je takva - što god da odluči, rezultat je tragičan

- odvjetnica morala, višeg reda, pravde – koji ipak pobjeđuju (usprkos njezinu tragičnom kraju)

- opterećena tragičnom krivnjom vlastite obitelji (SUDBINA), ali njena tragičnost proizlazi i iz njena
karaktera

- izuzetno moralan lik, karakterno čvrst

- snažan osjećaj dužnosti prema svojoj obitelji – i živim i mrtvim članovima

- tragičnost njenog lika je u nemogućnosti poštivanja i božanskih i ljudskih zakona koji su u njenom
životu istovremeno suprostavljeni

„Ta podzemni svijet nam više poštivat valja već zemaljski red, jer vječni nam je dom“

- superiorna je ostaloim likovima, lai nije prikazana kao savršena osoba – zna biti isključiva, nagla,
osorna (gruba je prema Izmeni i nijmalo ne cijeni njezin pokušak žrtvovanja)

* KREONT

Zašto se pojavio Tiresija (glasnik bogova, prorok, vrač)? Što je Kreont naučio u ovoj tragediji? Je li
zaslužio kaznu koju je doživio?

- tebanski kralj, Antigonin ujak, Edipov ujak i šogor, otac Antigonina zaručnika Hemona

- njegov zakon je logičan, on prvenstveno štiti svoju državu; čuva je zakonima i time daje primjer
ostalima (no iznad ljudskog – državnog zakona postoji BOŽANSKI)

- lik TIRANINA – neutemeljeno optužuje (stražara i Tiresiju) za pohlepu i urote, grub je

- nemilosrdan i prema članovima vlastite obitelji

- ne uzda se ni u čiji sud, ne želi slušati glas naroda

- oskvrnuće božanskog načela na kraju strmoglavi u propast i dinastiju i grad (pod utjecajem Tiresije
Kreont odustaje od neumoljivog stava, ali prekasno)

- visoki etički kriteriji, izražen osjećaj za pravdu i dosljednost

- smatra da su svi građani Tebe jednaki pred zakonom pa i članovi njegove obitelji

- zbog želje da ispuni zemaljski zakon, on krši božanski

- tvrdoglav i nemilosrdan

- boji se kazne bogova (Tiresija!) i zato mijenja presudu Antigoni, ali prekasno

- na kraju pokazuje ljudske osobine – kaje se zbog smrti žene i sina


* IZMENA

Je li razumna osoba ili kukavica?

- smatra da mrtvom bratu više ne može pomoći, a da kršenjem naredbe može naštetiti sebi i Antigoni

- u trenutku opasnosti pokazala je da nije kukavica – želi dijeliti Antigoninu sudbinu i krivnju kao i
njenu kaznu (nakon što je Kreont otkrio Antigonin čin)

- blaga, nesposobna za pobunu i akciju, lažno tvrdi da je pomogla Antigoni

- pokorna i plašljiva

* HEMON

Kakav je odnos između oca i isna? Koga krivite za Hemonovu smrt?

- oličenje razuma i demokratskog mišljenja, razapet između oca i Antigone

* KOMPOZCIJA DRAME:

VANJSKA - 7 činova, svaki čin završava korskom pjesmom

UNUTARNJA:

UVOD – dijalog Antigone i Izmene otkriva situaciju u Tebi

ZAPLET – Kreontova naredba da se pronađe i kazni onaj tko je sahranio Polinika

VRHUNAC – sukob Antigone i Kreonta (treći čin)

PREOKRET (PERIPETIJA) – Kreontova odluka da sahrani Polinika i pomiluje Antigonu

RASPLET – Samoubojstva (Antigona, Hemon, Euridika) i Kreontovo kajanje

*SINTEZA*

Tko je „pobjednik“ u ovoj drami? Što božji zakon znači u tragediji, vašem životu; a što neposlušnost u
suvrememenom svijetu?

Drama Antigona u 21. stoljeću – primjeri

(* odnos ljudskih i božanskih (nepisanih, ali moralnih) zakopna

* problem osobne odgovornosti i postavljanja osobnih prioriteta

* altruizam, žrtvovanje za bližnje

* problemi vlasti, vladanja, moći, silništva i tiranije


* problem pojedinaca koji se postavljaju iznad nepisanih, ali moralnih zakona

* odnos krivnje i kazne...)

Tko bi danas bili likovi? Koji bi čin danas bio ravan Antigoninu?

 Ovo je djelo pisano uzvišenim stilom koji je ujedno i odlika grčkih tragedija. Odaberite jedan
čin i pretvorite ga u suvremeni jezik. Izvedite ga u razredu.

 Zbog odluke koju je donijela Antigonu nazivaju idealistom. Što za vas znači idealizam? Kakva
je to osobina? Postoji li u današnjem vremenu? Kad se on najčešće javlja?

 Zamislite sebe u ulozi Antigone. Kako biste postupili? Biste li donijeli istu odluku? Obrazložite
zašto.

SUVREMENE INTERPRETACIJE:

Jean Anouilh, Antigona, 1944. (napisana usred njemačke okupacije Pariza; Antigona ne odabire
herojsku smrt nego odbija život bez smisla, odbija poslušnost autoritetu i završava tragičnom smrću...
Ulogu kora preuzela dadilja.

Janusz Glowacki, Antigona u New Yorku, 1993. (djevojka iz Portorika krade mrtvo tijelo svog
ljubavnika koji je trebao biti pokopan na groblju za beskućnike, krade krivo tijelo i suočava se s nizom
problema; o problemu beksućnika u New Yorku)

Miro Gavran, Kreontova Antigona (Radnja Kreontove Antigone samo je prividno smještena u staru Grčku - slika svijeta
koji je u njoj prikazan izravno korespondira sa suvremenim odnosom čovjeka i vlasti. Lukavi državnik Kreont uvlači mladu
Antigonu u "predstavu" kojom će se osloboditi svojih najvećih neprijatelja. U toj "predstavi" Antigona se protiv svoje volje treba
preobraziti u heroinu. Glumeći pobunu, Antigona se doista i pobuni, ali s neočekivanim posljedicama. Pred nama se u završnici
drame događa sraz dviju osobnosti, sraz dvaju nepomirljivih svjetova, iza kojih se kriju i različiti pogledi na život. Intelektualna i
intertekstualna igra Sofoklovim predloškom, egzistencijalno i političko propitivanje naše sadašnjosti, razotkrivanje krajnjih
granica manipulacije, dinamičan dijalog i neočekivani obrati čine ovu dramu izrazito atraktivnom današnjim gledateljima .)

Slavoj Žižek, Antigona

TRAGEDIJA – nastavni listić i PPT

- podrijetlo tragedije

- začetnik komedije i grčki trollist

- definicija

- tragički junak

- tragička krivnja

- tragički završetak

- uloga kora

- uzvišeni stil

- katarza

- glavni dijelovi tragedije (prolog, parod, epizodij, stasim, eksod)


PROLOG: dio koji prethodi ulasku kora u orkestar

PAROD – pristupna pjesma kojom kor ulazi u orkestar

EPIZODIJ – dijaloški dio, djelovanje i govor glumca između korskih pjesama

STASIM – stajaća korska pjesma između dijaloga (epizodija)

EKSOD – izlazna pjesma kora, završni dio tragedije, glumci ili kor napuštaju orkestar

- trojno jedinstvo

Antigona – TRAGIČNI LIK; TRAGIČNA KRIVNJA

? Zašto Hemon i Euridika nisu tragični junaci? Antigonino stradanje je svjesni izbor; ona stradava zbog
svojih uvjerenja i viših ciljeva, a oni si oduzimaju život zbog osobne patnje

TRAGIČNI ZAVRŠETAK – razrješenje dramske napetosti: Antigona se objesila i grobnici, Hemon se ubio
bodežom; ubila se i Euridika, a Kreont spoznaje da je pogriješio i da je zbog toga tako okrutno
kažnjen; zbor upozorava da treba biti poslušan prema bogovima

KATARZA – izaziva li tema sukoba dvaju zakona u vama neke dvojbe; izaziva li u vama ova tragedija
„strah i sažaljenje“? Jeste li se mogli poistovjetiti s nekim od likova

UZVIŠENI STIL – drama pisana u stihu, uzvišenost, otmjenost, dostojanstvo; više različitih vrta stihova
(grčka tzragedija sastojala se od plesnih, pjevanih, recitativnih i govorenih dijelova).

ULOGA KORA – vodi dijalog s likovima; pojačava i komentira dramsku radnju; ponekad ima i presudnu
ulogu – upravo savjet korovođe utječe na Kreonta da promijeni odluku. Kor ipak najčešće
oportunistički povlađuje Kreontu

1. Polnik protiv Tebe

2. O čovjeku

3. O Edipovu prokletstvu

4. O ljubavi

5. O sudbini

6. Pouka