Anda di halaman 1dari 1

Mahfudhat

Abdul Al-Aziz

1. Barangsiapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia

‫ّ وﺟﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪ‬
2. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang kubur

‫أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ اﻟﻰ اﻟﻠﺤﺪ‬


3. Barangsiapa menanam pasti akan memetik (mengetam)

‫ﻣﻦ ﻳﺰرع ﻳﺤﺴﺪ‬


4. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan

‫ّة اﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺐ‬


‫وﻣﺎ اﻟﻠﺬ‬
5. Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang

‫ﻟﻮﻻ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﺎن اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ‬


6. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku

‫ﺧﻴﺮ ﺟﻠﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺘﺎب‬


7. Barangsiapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia

‫ّﻔﺮ اﺳﺘﻌﺪ‬
ّ ‫ﻣﻦ ﻋﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﺴ‬
8. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah

‫ﻋﺜﺮة اﻟﻘﺪم أﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة اﻟﻠﺴﺎن‬


9. Hamba sahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka (bukan budak) cukuplah

‫ّ ﺗﻜﻔﻴﻪ اﻻﺷﺎرة‬
‫اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻀﺮب ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ واﻟﺤﺮ‬
10. Awal kemarahan itu adalah ketidakwarasan dan akhirnya adalah penyesalan

‫ّل اﻟﻐﻀﺐ ﺟﻨﻮن وآﺧﺮه ﻧﺪم‬


‫أو‬
11. Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah, kecuali budi pekerti

‫ّ ﺷﻴﺊ إذا ﻛﺜﺮ رﺧﺺ إﻻ‬


‫ّ اﻷدب‬ ‫ﻛﻞ‬
12. Barangsiapa berjalan pada jalannya, sampailah ia.

‫ﻣﻦ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب وﺻﻞ‬


13. Pokok segala dosa itu adalah kebohongan.

‫رأس اﻟﺬﻧﻮب اﻟﻜﺬب‬


14. Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah.

‫اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺼﻌﺐ ﺳﻬﻼ‬


15. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina

‫أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ‬


16. Temanmu adalah yang menangisimu (membuatmu menangis), bukan orang yang menertawakanm

tertawa).

‫ﺻﺪﻳﻘﻚ ﻣﻦ أﺑﻜﺎك ﻻ ﻣﻦ أﺿﺤﻜﻚ‬


17. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau menjadi orang yang tahu.

‫ّب وﻻﺣﻆ ﺗﻜﻦ ﻋﺎرﻓﺎ‬


‫ﺟﺮ‬
18. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu.

‫ﻳﺎم اﻟﺘﻰ ﻣﻀﺖ‬


ّ‫ﻟﻦ ﺗﺮﺟﻊ اﻷ‬
19. Barangsiapa sedikit benarnya/kejujurannya, sedikit pulalah temannya.

‫ّ ﺻﺪﻳﻘﻪ‬
‫ّ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻗﻞ‬
20. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji.

‫ّﺪق واﻟﻮﻓﺎء‬
‫ﺟﺎﻟﺲ أﻫﻞ اﻟﺼ‬
21. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbua

‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﺸﺠﺮ ﺑﻼ ﺛﻤﺮ‬


22. Balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya

‫ّﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ‬
‫ّﺌﺔ ﺳﻴ‬
‫ﻓﺠﺰاء ﺳﻴ‬
23. Barangsiapa yang menggali lubang akan terperosoklah ia di dalamnya

‫ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺣﻔﺮة وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬


24. Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir

‫ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻴﺐ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻓﻘﻴﺮا ﺑﻞ اﻟﻌﻴﺐ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﺑﺨﻴﻼ‬


25. Sebaik-baiknya teman itu adalah yang menunjukkanmu kepada kebaikan.

‫ّﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ‬


‫ﺧﻴﺮ اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻳﺪﻟ‬