Anda di halaman 1dari 26

PInTaS (Pelan Intervensi Tranformasi Sekolah) PROGRAM TRANSFOR

1 2

BIDANG KEBERHASILAN / ASPIRASI


(big idea) DATA DIKUMPUL
Sekolah) PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH
3 4

BIDANG FOKUS TOV / BASELINE


5 6 7

KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INISIATIF KAEDAH PEMANTAUAN


INDIKATOR)
8 9 10

PIHAK
BERTANGGUNGJAWAB TEMPOH KEPERLUAN SUMBER
11 12 13

EVIDEN DAPATAN PENILAIAN KOS SEBENAR


PInTaS (Pelan Intervensi Tranformasi Sekolah) PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BIDANG KEBERHASILAN / ASPIRASI


DATA DIKUMPUL BIDANG FOKUS TOV / BASELINE KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INISIATIF KAEDAH PEMANTAUAN PIHAK
TEMPOH KEPERLUAN SUMBER EVIDEN DAPATAN PENILAIAN KOS SEBENAR
(big idea) INDIKATOR) BERTANGGUNGJAWAB

KUALITI GURU UPSR (% MPTM) UPSR (% MPTM) UPSR (% MPTM) UPSR (% MPTM) Kajian Tindakan Pendekatan
Keberhasilan Murid PTM Keseluruhan : 56% BI (Comprehension & Writing) BI (Comprehension) : 44% BI (Comprehension) : 51% Pembelajaran Kooperatif dalam
PKS-SKPMg2 Std 4 BM (Kefahaman) : 95% Matematik BI (Writing) : 34% BI (Writing) : 48% PdP.
BM (Penulisan) : 94% Matematik : 48% Matematik : 55%
BI (Comprehension) : 44% PBD (% Band 5 & 6) Bengkel Peningkatan
BI (Writing) : 34% Tahun 4 dan Tahun 5 PBD (% Band 5 & 6) PBD (% Band 5 & 6) Profesionalisme Guru Subjek
Matematik : 48% Tahun 4 : 75% Tahun 4 : 80% Teras Tahap 2.
Sains : 90$ PKS-SKPMg2 Std 4 (% Guru) Tahun 5 : 68% Tahun 5 : 80%
Baik & Cemerlang HIP di luar kelas dan bersama
PBD (% Band 5 & 6) PKS-SKPMg2 Std 4 (% Guru) PKS-SKPMg2 Std 4 (% Guru) ibubapa.
Tahun 1 : 85% Baik & Cemerlang : Baik & Cemerlang :
Tahun 2 : 82%
Tahun 3 : 88%
Tahun 4 : 75%
Tahun 5 : 68%
Tahun 6 : 81%
PKS-SKPMg2 Std 4 (% Guru)
Baik & Cemerlang : 46%
Peperiksaan Akhir Tahun 4 (% MTPM)
PTM Keseluruhan :
BM (Kefahaman) :
BM (Penulisan) :
BI (Comprehension) :
BI (Writing) :
Matematik :
Sains :
Peperiksaan Akhir Tahun 5 (% MTPM)
PTM Keseluruhan :
BM (Kefahaman) :
BM (Penulisan) :
BI (Comprehension) :
BI (Writing) :
Matematik :
Sains :
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( SLT )
Projek PELAN TAKTIKAL 2019 SK XXXX Fokus / Tema Tarikh
Ketua Projek SLT
SEKOLAH BERKUALITI DAN KEMENJADIAN MURID
Objektif Umum MENINGKATKAN KUALITI GURU DAN KEBERHASILAN MURID
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawab
X 1 Kajian Tindakan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif dalam PdP O 1 2
2 Bengkel Peningkatan Profesionalisme Guru Subjek Teras Tahap 2 O 1 2 2
3 HIP di luar kelas dan bersama ibubapa O 1 2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AUGUST
MARCH

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

PKTD
APRIL

KP1

KP 2

KP 3
PKHEM

PKKOKUM
JANUARY

FEBRUARY

MAY

JUNE

JULY

PGB
Mencapai sekurang-kurangnya 40% MTPM bagi subjek BI dan MT

Tugasan Utama / Aktiviti

Bil Aktiviti Kos Catatan


1 Kajian Tindakan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif dalam PdP
Tarikh & Kos
Objektif

2 Bengkel Peningkatan Profesionalisme Guru Subjek Teras Tahap 2


3 HIP di luar kelas dan bersama ibubapa
4
5
6
7
Rumusan / Ulasan 8
9
10
11
Objektif 12

Ulasan / Rumusan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Fokus / Tema Tarikh
Ketua Projek

Objektif Umum
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tugasan Utama / Aktiviti

Bil Aktiviti Kos Catatan


1
Tarikh & Kos
Objektif

2
3
4
5
6
7
Rumusan / Ulasan 8
9
10
11
Objektif 12

Ulasan / Rumusan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Pelan Taktikal Panitia Bahasa Inggeris Fokus / Tema Tarikh
Ketua Projek Sabrina binti Mohd Sabri
Peratus Lulus Subjek Bahasa Inggeris 1/21/2019
Objektif Umum Meningkatkan Kualiti Guru dan Keberhasilan Murid
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawab

1 Bulan Bahasa Inggeris 0


1 2 3

2 Bengkel Kefahaman Guru akan konsep PAK21 dari segi PdPc. 0


1 3 2
3 Pelaksanaan Exit Cards 0 0 0 0 0
1 3 2

4 Pelaksanaan BBM (Bahan Bantu Mengajar) di dalam kelas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 3 2
5 Program HIP (Highly Immersive Programme) 0 0 1 2 3

JAN

MAC

APR

JUN

SULIZAH

VICTOR

IMRAN
FEB

OGS

NOV

SABRINA

ANDY
SEPT

OKT
MEI

JULAI

ADLINANI
60% guru yang mengajar subjek Bahasa Inggeris dapat melaksanakan program dalam Bulan

3 daripada 12 kelas melaksanakan Exit Cards untuk meningkatkan kefahaman murid dalam

Tugasan Utama / Aktiviti


30% murid Tahap 2 dapat melaksanakan aktiviti di dalam Program HIP.

60% guru-guru dapat menggunakan "dictionary" semasa PdPc PAK21.

Bil Aktiviti Kos Catatan


60% guru subjek Bahasa Inggeris membawa BBM di dalam kelas.

1 Bulan Bahasa Inggeris RM 300.00


Tarikh & Kos
Objektif

2 Bengkel Kefahaman Guru akan konsep PAK21 dari segi PdPc. RM 150.00

3 Pelaksanaan Exit Cards RM 150.00

4 Pelaksanaan BBM (Bahan Bantu Mengajar) di dalam kelas. RM 150.00

5 Program HIP (Highly Immersive Programme) RM 100.00


6
subjek Bahasa Inggeris.

7
Bahasa Inggeris.

Rumusan / Ulasan 8
9
10
11
Objektif 12

Ulasan / Rumusan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Pelaksanaan BBM (Bahan Bantu Mengajar) di dalam kelas. Fokus / Tema Tarikh
Ketua Projek Sabrina bt Mohd Sabri
Peratus Lulus Bahasa Inggeris 21.01.2019
Objektif Umum Meningkatkan kualiti guru dan keberhasilan murid
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawab
1 Mesyuarat 0 1 3 2
2 Pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 Pelaporan 0 3 2 1

JAN

MAC

APR

JUN

SULIZAH

VICTOR
FEB

OGS

NOV

SABRINA

ANDY
MEI

JULAI

SEPT

OKT

ADLINANI
60% guru subjek Bahasa Inggeris membawa BBM di dalam kelas.

Tugasan Utama / Aktiviti

Bil Aktiviti Kos Catatan


1 Mesyuarat
Tarikh & Kos
Objektif

2 Pelaksanaan
3 Pelaporan

Rumusan / Ulasan

Objektif Jumlah

Ulasan / Rumusan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Bulan Bahasa Inggeris Fokus / Tema
Ketua Projek Sabrina bt Mohd Sabri
Peratus Lulus Bahasa Inggeris
Objektif Umum Meningkatkan kualiti guru dan keberhasilan murid
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawa
1 Mesyuarat 0 1 3 2
2 Pelaksanaan 0 1 2
3 Pelaporan 0 1

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

MAC

SULIZAH
APRIL

ADLINANI
SABRINA
Tugasan Utama /
Aktiviti
60% guru yang mengajar subjek Bahasa Inggeris dapat
melaksanakan program dalam Bulan Bahasa Inggeris.

Bil Aktiviti Kos Catatan


1 Mesyuarat
Tarikh & Kos
2 Pelaksanaan
Tarikh & Kos
Objektif

3 Pelaporan
60% guru yang mengaj
melaksanakan progra
Rumusan / Ulasan

Objektif Jumlah

Ulasan / Rumusan
ma Tarikh

sa Inggeris 21.01.2019

Tanggungjawab

3
2 3
VICTOR
ANDY

Catatan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Bengkel Kefahaman Guru akan konsep PAK21 dari segi PdPc Fokus / Tema
Ketua Projek Sabrina bt Mohd Sabri
Peratus Lulus Bahasa Inggeris
Objektif Umum Meningkatkan kualiti guru dan keberhasilan murid
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawab
1 Mesyuarat 0 1
2 Pelaksanaan 0 1 3
3 Pelaporan 0 2

M1 M2 M3 M4

MAC

ADLINANI

SULIZAH
60% guru-guru dapat menggunakan "dictionary" semasa PdPc

SABRINA
Tugasan Utama / Aktiviti

Bil Aktiviti Kos Catatan


1 Mesyuarat

Tarikh & Kos


2 Pelaksanaan
3 Pelaporan
Tarikh & Kos
Objektif

4
5
6
7
8
9
10
PAK21.

Rumusan / Ulasan
60% guru-guru da
PAK21.
Rumusan / Ulasan
11
Objektif 12 Jumlah

Ulasan / Rumusan
ma Tarikh

asa Inggeris 21.01.2019

Tanggungjawab
3 2
2
1 3
ANDY

VICTOR
IMRAN

Catatan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Program HIP (Highly Immersive Programme) Fokus / Tema
Ketua Projek Sabrina bt Mohd Sabri
Peratus Lulus Bahasa Inggeris
Objektif Umum Mewujudkan persekitaran pembelajaran Bahasa Inggeris
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek Tanggungjawa
1 Mesyuarat / Taklimat 0 0 0 1 2
2 A Word A Day 0 0 1 3 2
3 Spelling Bee Competition 0 0 1 2
4 Tongue Twisters 0 1 3
5 Pelaporan 0 0 0 3

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1M2M3 M4

JUN

SULIZAH
OGOS
APRIL
30% murid Tahap 2 dapat melaksanakan aktiviti di dalam Program

ADLINANI
SABRINA
Tugasan Utama /
Aktiviti

Bil Aktiviti Kos Catatan


1 Mesyuarat
Tarikh & Kos
2 A Word A Day
Tarikh & Kos
Objektif

3 Spelling Bee Competition


4 English Carnival
5 Pelaporan
HIP.
30% murid Tahap 2 da
Rumusan / Ulasan

HIP.
Objektif Jumlah

Ulasan / Rumusan
ma Tarikh

sa Inggeris 21.01.2019

Tanggungjawab
3

3
2 2
2 1
VICTOR
ANDY

Catatan
ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT ( )
Projek Pelaksanaan Exit Cards

Ketua Projek Sabrina bt Mohd Sabri


Peratus L
Objektif Umum Meningkatkan kualiti guru dan keberhasilan murid
Matlamat Bil Tugas Utama / Aktiviti Status Projek
1 Mesyuarat 0
2 Pelaksanaan 0 0 0 0 0
3 Pelaporan 0

JAN

JUN
FEB

OGS

SEPT

OKT
MAC

APR

MEI

NOV
JULAI
a 12 kelas melaksanakan Exit Cards untuk meningkatkan

Tugasan Utama / Aktiviti

Bil Aktiviti
n murid dalam subjek Bahasa Inggeris.

1 Mesyuarat
Tarikh & Kos
Objektif

2 Pelaksanaan
3 Pelaporan
Objektif

Ulasan / Rumusan
3 daripada 12 kelas melaksanakan Exit
kefahaman murid dalam subjek Bahasa
Rumusan / Ulasan

Tarikh &
Jumlah
NT ( )
Fokus / Tema Tarikh

Peratus Lulus Bahasa Inggeris 21.01.2019

ek Tanggungjawab
1 3 2
1 2 3
3 2 1

SULIZAH

VICTOR
ANDY
ADLINANI
SABRINA

Kos Catatan