Anda di halaman 1dari 2

Keys

RESPECT

B b7 E b7 B b7 E b7
b
Keys &b c ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
1 2 3 4

E b7 E b7
A
b
& b .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
F7 F7
Keys
5 6 7 8

b B b7 E b7
bb
F7 E 7
Keys & ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
9 10 11 12

B b7 E b7 E b7
b
& b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
F7
Keys
13 14 15 16

b E b7
bb
F7 E 7F7
Keys & ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
17 18 19 20

B b7 E b7 B b7 E b7
b
Keys &b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
21 22 23 24

B
b A7

& b .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Emin7
Keys
25 26 27 28

# open

b Emin7 B7( 9)
Keys & b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
29 30 31 32

b
cue
C

bb
F7 F7 E 7
Keys & ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
33 34 35 36
b E b7
bb
F7 E 7
F7
Keys & ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
37 38 39 40

B b7 E b7 B b7 E b7
b
Keys &b ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
41 42 43 44

b b B b7 E b7
b Û
D B 7 E 7
Keys & b Œ Œ ‰ Û Û Œ Œ ‰ Û Û Œ Œ ‰ Û Û Œ Œ Œ
45 J 46 J J 47 48

B b7 E b7 B b7 E b7
E
b .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..
Keys &b
49 50 51 52

B b7
b U
Keys & b |
53

-2-

Minat Terkait