Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN MUZIK) LELAKI : ____ / orang


MINGGU / HARI / TARIKH 36 / PEREMPUAN : ____ / orang
JUMLAH : ____ / orang
KELAS KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA
MODUL 4: APRESIASI SENI
MODUL/UNIT
UNIT 10 : SENI ANYAMAN BERZAMAN
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Penghayatan Karya Muzik
4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik popular yang didengar dari aspek:
STANDARD
PEMBELAJARAN
(i) jenis muzik.
(ii) masyarakat yang mengamalkan muzik tersebut.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
KRITERIA KEJAYAAN menyatakan ciri-ciri muzik Rock.
1. Murid mendengar beberapa contoh muzik Rock
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai ciri-ciri muzik Rock
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
3. Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Muzik
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Rock di Malaysia

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


/ Buku Teks / Komputer/Tablet Carta/Graf Alat perkusi
Buku Rujukan / Internet / LCD Kad Ikon
Modul Subjek / Pembesar Suara/Radio Kad Imbasan Pundi Kacang
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Alam
Kreativiti & Inovasi Bahasa Patriotisme
Sekitar
Pendidikan
Sains & Teknologi Keusahawanan / TMK
Kewangan
NILAI MURNI
Baik hati Kerjasama Bertolak ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi / Kasih Sayang
menghormati
Kesabaran / Ketekunan Berjimat cermat
KEMAHIRAN ABAD 21
/ Membanding beza Menjana idea Menginteprestasi Membuat keputusan
/ Menganalisis Menghubungkait Mentafsir / Rumusan
Mengaplikasi Komunikasi Mencipta / Menilai
PdPc ABAD 21
Gallery Walk Peta I-Think Round Robin / Hot Seat
Computational
Think-Pair-Share Group Presentation Pernyataan Kumpulan
Thinking

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Lisan Simulasi/Lakonan
Lembaran Kerja Tugasan/Projek / Pembentangan Kuiz
Pemerhatian Amali
REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan:
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
MESYUARAT KURSUS PROGRAM LUAR
PROGRAM SEKOLAH CRK/CUTI SAKIT GURU PENGIRING

Anda mungkin juga menyukai