Anda di halaman 1dari 20

BENGKEL

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENDIDIKAN ISLAM

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
TEORI DAN KAJIAN DALAM
PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK

Peneraju Pendidikan Negara


Pandangan Tokoh Islam
Pandangan Tokoh Barat
Pembelajaran Belajar Melalui Pembelajaran
Berpusatkan Bermain Berasaskan
Murid Inkuiri

Pendekatan Pendekatan Pembelajaran


STRATEGI Bersepadu Bertema Berasaskan
PdP Projek

Pembelajaran
Pembelajaran Pembelajaran
Berdasarkan
Masteri Kontekstual
Kepelbagaian
Kecerdasan
Pembelajaran Berpusatkan
Murid
 Penglibatan murid secara aktif dalam
PdP
 Murid diberi tanggungjawab atas
pembelajaran mereka sendiri Belajar Melalui Bermain
 Murid diberi kebebasan untuk
memilih jenis aktiviti, bahan dan  Pendekatan yang terancang dan
masa pembelajaran berstruktur
 Memberi peluang murid belajar
dalam suasana yang bebas,
selamat, menggembirakan dan
bermakna
Contoh Aktiviti
PdP
Pendidikan Islam Prasekolah

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh Aktiviti PdP Al-Quran

Standard Kandungan
PI 1.3 Mengetahui bahasa Arab mudah
Standard Pembelajaran
PI 1.3.2 Menyebut dan mengecam nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab
Objektif
Murid dapat: Menyebut dan mengecam nombor 1 hingga 5 dalam bahasa Arab dengan
betul.

Aktiviti:
1. Murid dipaparkan tayangan video/kad gambar nombor 1 hingga 5 dalam bahasa Arab.
2. Guru membimbing murid menyebut nombor 1 hingga 5 dalam bahasa Arab.
3. Guru membimbing murid membuat aktiviti dengan menggunakan dough.
Contoh Aktiviti PdP Akidah
Standard Kandungan
PI 2.2 Memahami asas beriman kepada Allah
Standard Pembelajaran
PI 2.2.3 Memuji kebesaran Allah dengan lafaz:
(i) Subhanallah
(ii) Alhamdulillah
(iii) Allahu Akbar
Objektif
Murid dapat: Memuji kebesaran Allah dengan lafaz yang sesuai berdasarkan pada gambar/
situasi.
Aktiviti:
1. Murid dipaparkan kad perkataaan Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar.
2. Guru membimbing murid membaca kad perkataan tersebut.
3. Guru menunjukkan kad gambar yang bersesuaian dengan lafaz perkataan Subhanallah,
Alhamdulillah dan Allahu Akbar.
Contoh Aktiviti PdP Akidah
Contoh Aktiviti PdP Ibadah

Standard Kandungan
PI 3.2 Melakukan wuduk
Standard Pembelajaran
PI 3.2.5 Mengenal pasti anggota wuduk
Objektif
Murid dapat: Mengenal pasti anggota wuduk iaitu muka, tangan, kepala dan kaki.

Aktiviti:
1. Murid dipaparkan gambar/video anggota wuduk.
2. Murid berbincang tentang/video yang ditunjukkan.
3. Guru memperkenalkan anggota wuduk kepada murid iaitu muka, tangan, kepala dan kaki.
4. Guru membimbing murid membuat aktiviti mencantum puzzle anggota wuduk.
Puzzle
Anggota
Wuduk
Contoh Aktiviti PdP Ibadah
Standard Kandungan
PI 3.4 Melakukan simulasi dalam solat
Standard Pembelajaran
PI 3.4.4 Melafazkan niat solat lima waktu
Objektif
Murid dapat: Melafazkan niat solat lima waktu dengan betul
Aktiviti:
1. Murid menonton tayangan video niat solat lima waktu.
2. Guru menunjukkan kad niat solat lima waktu yang berlainan warna.
3. Guru membimbing murid membaca kad niat solat lima waktu.
4. Guru menyediakan dadu dan kad seperti di lampiran bagi setiap kumpulan kecil.
5. Murid akan membaling dadu secara bergilir dan murid akan melafazkan niat solat
mengikut nombor dadu.
Baling dadu sekali lagi.
PERBINCANGAN
Bincangkan pelaksanaan PdP Pendidikan Islam dengan mengenal pasti strategi
PdP yang sesuai bagi murid prasekolah bagi bidang pembelajaran:

• Al-Quran
• Akidah
• Ibadah
• Sirah
• Akhlak
• Jawi
Sekian, terima kasih
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara