Anda di halaman 1dari 1

31/1/2019 Lazada Seller Center

MP

H-TLX-1G
STANDARD
Pickup:

LEX VN H-TLX-1G 9
NGƯỜI GỬI: Đồ phượt chất lượng cao - Hotline: 0964920486
Địa chỉ: Gemek2 HH1 Lê Trọng Tấn Geleximco Xã An Khánh Huyện Hoài
Đức Hà Nội Xã An Khánh Xã An Khánh - Hà Nội
Số đơn hàng:215090327867581

NGƯỜI NHẬN: Dương Thanh Khiết


Địa chỉ: Dương Thanh Khiết 04 Đoàn Văn Phối An Giang Thành Phố Long
Xuyên Phường Mỹ Long Vietnam Thành Phố Long Xuyên - An Giang
SĐT: 840888589588 Ngày đặt: 31 Jan 2019

Được mở bao bì vận chuyển, không mở hộp sản phẩm

OP01572051704409

Tên sản phẩm Mã Loại


Dao Và Dụng Cụ Đa Năng Cao Cấp Kèm Đèn Pin Nhỏ - Nhóm màu:Nhiều
DOPHUOT02
TL02 màu

Số tiền thu hộ: 217,500.00

https://sellercenter.lazada.vn/order/query?spm=a2o7f.10547924.old-navigation.8.4d771e136Ez… 1/1