Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3 (KSSR)

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Tahun : 3 Bestari

Tarikh :4 Ogos 2014 ( Isnin)

Masa : 8.30 – 9.30 pagi (1 jam)

Bil. Murid : 24 orang ( 10 Pelajar Lelaki + 14 Pelajar Perempuan)

Tajuk : Buah-buahan Tempatan

(ayat : manga, pisang, oren, tembikai, jambu )

Pengetahuan sedia ada murid : Sebahagian murid sudah mengetahui nama-nama buah

pada pengajaran lepas.

Standard Kandungan : 6. Menyebut perkataan dan ayat mudah

: 8. Membaca perkataan dan ayat mudah

: 11. Menulis perkataan dan ayat mudah

Standard Pembelajaran : 6.1 Murid mampu untuk menyebut perkataan dan ayat

tersebut dengan bacaan yang betul

: 8.2 Murid mampu untuk membaca perkataan dan ayat tersebut dengan bacaan yang betul

: 11.1 Murid mampu untuk menulis perkataan dan ayat tersebut dengan bacaan yang betul

Objektif Pembelajaran : Selepas berakhirnya sesi pengajaran dan pembelajaran

murid dapat :

1. Menyebut 4 daripada 5 perkataan buah dengan sebutan yang betul selepas mendengar penerangan
guru dan nyayian lagu ‘Buah-buahan Tempatan’

2. Membaca 4 daripada 5 perkataan buah dalam bahasa arab dengan bacaan yang betul selepas
melihat ‘power point’ buah-buahan.

3. Menulis 4 daripada 5 perkataan buah dalam bahasa arab yang betul selepas aktiviti berkumpulan.

Kemahiran Berfikir : Memadankan gambar dengan perkataan dengan betul

dalam bahasa arab. (Mengecam)

Kemahiran yang difokuskan : Kemahiran mendengar, membaca, bercakap dan menulis

Gabungjalinan : Qawaid Nahu (Bahasa Arab – haza, hazihi)


: Pendidikan Seni

EMK : Nilai : Kesungguhan dalam menyalin perkataan

Ilmu : Keusahawanan,

TMK : Penggunaan Power Point dan LCD

Bahan Bantu Mengajar : Buah-buahan, Power Point, LCD, pembesar suara,

buku tulis, lembaran kerja


Refleksi kendiri :

Alhamdulillah, bersyukur saya dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
jayanya pada hari ini. Saya telah membentangkan tajuk pengajaran ini dengan menggunakan pelbagai
kaedah dengan inovatif dan kreativiti saya sendiri mengikut kesesuaian tahap 1 dengan menggunakan
Power point yang menarik, video nyanyian dan aktiviti yang menyeronokkan dan memberangsangkan
dan melibatkan kesemua pelajar. Setiap fasa membantu menyeimbangkan pelajar pandai, sederhana
dan lemah agar semua murid dapat 6perkataan bahasa arab buah-buahan tempatan. Kemahiran yang
difokuskan adalah keempat-empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, menyebut, membaca dan
menulis.

Ulasan Pensyarah Pembimbing :


Gambar
#gambar ini akan dipaparkan pada layar putih semasa set induksi

Anda mungkin juga menyukai