Anda di halaman 1dari 10

AMALI 2

TUJUAN :

Mengkaji bilangan kutu beras dalam sampel beras berbeza dan masa simpanan yang berbeza.

PENGENALAN:

Gambar 1.0 : Sitophilus oryzae dewasa

Kutu beras merupakan sejenis serangga


perosak yang biasanya terdapat dalam beras. Nama saintifk haiwan perosak ini adalah
Sitophilus oryzae yang berasal dari keluarga Circulioidae. Dalam Bahasa Inggeris haiwan ini
digelar ‘Rice Weevil. Haiwan ini merupakan serangga kecil yang berukuran 2.5 – 3.5 mm
panjang dan berwarna coklat kehitaman atau hitam sahaja. Ia biasanya tinggal dalam beras dan
bijirin. Seekor kutu beras betina mampu mengeluarkan 300-400 biji telur sekali dan apabila
dewasa ia akan hidup selama 5 bulan kemudian akan berkeupayaan terbang kelokasi lain
dalam setor simpanan beras. (Yao, 2003). Haiwan perosak ini menimbulkan banyak masalah
seperti kerugian pihak pembekal beras oleh sebab itu teknologi khusus untuk mengawal
serangga ini dari terus memusnahkan stok simpanan beras. Namun begitu, kaedah pengawalan
ini perlu disesuaikan agar tidak memberi kesan kimia terhadap beras yang akan digunakan oleh
manusia.

1
ALAT DAN BAHAN:

 Beras biasa masa peraman 1 bulan (Sampel A)


 Beras huma masa peraman 1 bulan (Sampel B)
 Beras biasa masa peraman 2 bulan (Sample C)
 1 Sudu plastik besar
 3 Piring petri besar yang berdiameter 10-15 cm
 Penyepit bikar (150 ml)
 Neraca tiga palang
 Kertas putih A4

PEMBOLEH UBAH

PEMBOLEHUBAH PERKARA
Dimanipulasi Jenis Beras
Bergerakbalas Bilangan Kutu Beras
Dimalarkan Jisim Sampel Beras (140 g)

PROSEDUR:

1. Sampel beras A diletakkan ke dalam piring petri menggunakan sudu plastik.


2. Sampel beras A ditimbang menggunakan neraca tiga palang.
3. Berat sampel A dicatat.
4. Beras sampel A di letakkan pada atas kertas putih A4.
5. Bilangan kutu beras dikira dan dicatat pada jadual 1.0.
6. Langkah 1 hingga 5 diulang menggunakan sampel yang sama dan berat yang
sama sebanyak 2 kali.
7. Langkah 1 hingga 5 diulang menggunakan sampel beras B dan C.
8. Sampel A,B dan C diperhatikan.
9. Ciri-ciri sampel A, B dan C dicatat dalam jadual.

KEPUTUSAN:

Eksperimen 1

SAMPEL JENIS TEMPOH JISIM BILANGAN KUTU BERAS JUMLAH


PERTAMA KEDUA KETIGA

2
BERA PERAMA (g)
S N
A Biasa 1 bulan 127 5 8 4 17
B Huma 1 bulan 127 27 14 10 51

Jadual 1.0 : Bilangan Kutu Beras Sampel Beras A dan B

Graf 1.0 : Carta Palang Keputusan Sampel Beras A dan B

Eksperimen 2

SAMPEL JENIS TEMPOH JISIM BILANGAN KUTU BERAS JUMLAH

3
BERA PERAMA (g) PERTAMA KEDUA KETIGA
S N
A Biasa 1 bulan 127 5 8 4 17
C Biasa 2 bulan 127 70 42 32 144

Jadual 2.0 : Bilangan Kutu Beras Sampel Beras A dan C

Graf 2.1 : Carta Palang Keputusan Sampel Beras A dan C

4
SAMPEL JENIS TEMPOH PERKARA
KEBERSIHAN KEKERASA WARNA BAU
BERAS PERAMAN
N
A Biasa 1 bulan Bersih Rapuh Putih Tiada
Jernih
B Huma 1 bulan Agak Keras Putih Pekat Sederhan
berhabuk a
kesan
daripada
serpihan beras
C Biasa 2 bulan Sangat Rapuh dan Putih Kuat
berhabuk terdapat
kesan beras yang
daripada pecah
serpihan beras

Jadual 3.0 : Ciri-Ciri Sampel Beras A,B dan C

PERBINCANGAN

Secara ringkasnya, kutu beras merupakan sejenis serangga yang membiak dan
membentuk populasi di beras dan bijirin. Kehadiran kutu beras akan menyebabkan kualiti beras
terjejas. (Yao, 2003). Berdasarkan keputusan yang kami perolehi beras sampel C mempunyai
bilangan kutu beras terbanyak iaitu 144. Manakala beras sampel B memupunyai bilangan kutu

5
kedua terbanyak iaitu 51. Sampel beras A pula mempunyai bilangan kutu beras yang paling
sedikit iaitu 14. Walaupun sampel beras A dan B diperam dalam tempoh yang sama iaitu
selama 1 bulan namun sampel beras B mempunyai kutu beras yang lebih banyak.

Sampel beras B mempunyai aroma yang berbeza berbanding sampel beras A yang
tidak mengeluarkan apa-apa bau. Hal ini menyebabkan haiwan perosak seperti kutu beras
kurang tertarik dengan sampel beras A berbanding sampel beras B yang mempunyai bau dan
aroma yang sederhana kuat. Serangga perosak seperti kutu beras amat tertarik dengan bau
aroma beras yang kuat. (Yao, 2003). Selain daripada itu, sampel beras B merupakan beras
jenis huma yang mengandungi kualiti kanji yang lebih baik dari sampel beras A yang merupakan
beras jenis pasar. Menurut Hue (1958), beras yang mempunyai kualiti kanji yang tinggi akan
menjadi tumpuan serangga perosak seperti kutu beras kerana nutrien yang banyak lebih
banyak diperoleh pada jenis beras yang mempunyai kualiti kanji yang lebih tinggi.

Sampel beras C mempunyai bilangan kutu yang paling banyak kerana ia diperam lebih
lama dan mempunyai aroma bau yang sangat kuat. Sekiranya diperhatikan dari segi kebersihan
sampel beras A tidak berhabuk dan tidak mempunyai sebarang benda asing padanya.
Berbanding dengan sampel beras B yang agak sedikit berhabuk disebabkan oleh serpihan
beras yang pecah.

Hal ini kerana, kumbang beras betina akan mengigit dan memasukkan telur halus
berbentuk bulat lonjong di dalam biji beras. Telur tersebut kemudian akan menetas dan larva
yang berukuran 4 mm panjang tanpa kaki dan akan makan biji beras sehingga merosakkan biji
beras kemudian membentuk kepompong atau pupa. Pupa akan menjadi dewasa dan keluar
dari dalam biji beras dengan mempunyai 6 kaki serta dua sesungut pendek serta muncung di
kepalanya. (Yao, 2003). Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya serpihan beras yang
berhabuk. Sampel beras C sangat berhabuk kesan daripada serpihan beras kerana semakin
banyak kutu beras semakin kotor sesuatu beras tersebut. Perkara lain yang dapat
mempengaruhi bilangan kutu beras ialah kelembapan sesuatu beras hal ini kerana keadaan
beras yang lembap memudahkan lagi pembiakan kutu beras.

Berdasarkan pemerhatian kami dapati semakin banyak populasi kutu beras dalam
sesuatu jenis beras, semakin rosak dan tidak baik keadaan jenis beras. Selain daripada itu,
semakin kuat bau aroma beras, semakin banyak populasi kutu beras dalam sesuatu jenis beras
itu. Tambahan lagi, semakin tinggi kualiti kanji dalam sesuatu beras, semakin banyak populasi
kutu beras.

6
Pembiakan kutu beras merugikan industri beras. Oleh itu, beberapa kaedah rawatan
boleh digunakan untuk membasmi serangan kutu beras tanpa menjejaskan kualiti beras.
Antaranya ialah kaedah fumigasi, kawalan suhu tinggi dan penggunaan produk tumbuhan
dalam mengawal pembiakan kutu beras. (Smith, 2003).

Kaedah fumigasi boleh digunakan menggunakan metil bromida, kaedah dijalankan


dalam keadaan ptotokol khusus yang selamat dan mengikut keperluan khas. Metil bromida
akan mengeluarkan gas ammonia yang berbau seperti bawang putih untuk membasmi kutu
beras.. Namun begitu, kaedah fumigasi ini adalah merbahayakan manusia jika tidak dijalankan
dengan betul. (Smith, 2003).

Dengan menggunakan kaedah kawalan menggunakan suhu tinggi. Kutu beras dalam
kontena khas yang dibina dapat dibasmi. Kaedah ini lebih murah dan selamat tetapi
keberkesanannya kurang sempurna. Penggunaan produk tumbuhan seperti minyak tumbuhan,
daun & serbuk tumbuhan serta ekstrak juga dapat digunakan. Sebagai contoh, minyak biji
Neem merupakan produk yang paling berkesan dalam mengawal pembiakan kutu beras.
(Smith, 2003). Di samping itu, beberapa petua juga boleh digunakan untuk menghalau kutu
beras. Iaitu dengan metakkan bahan yang mempunyai aroma yang kuat seperti daun limau
purut, daun pandan dan kulit kayu manis.Haiwan perosak seperti kutu beras sangat tidak selesa
dengan bau bahan tersebut. (Hue, 1958).

Selain daripada beras. Bijirin yang turut menghadapi serangan kutu adalah tepung,
kekacang dan jagung kering. Antara kaedah yang boleh dilakukan untuk membasmi pembiakan
kutu beras tanpa memudaratkan kualiti bijirin tersebut adalah menyimpan bijirin dalam bekas
tertutup dan disimpan di tempat bersih, sejuk dan kering seperti peti sejuk. (Yin, 2003).

Semasa menjalankan eksperimen ini. Terdapat beberapa masalah yang kami hadapi.
Antaranya ialah, kesukaran untuk mengasingkan kutu beras dari sampel beras dan mengira
bilangan kutu beras. Hal ini kerana kutu beras sentiasa bergerak oleh itu beberapa langkah
penyelesaian dilakukan.

Langkah penyelesaian masalah semasa melakukan amali :

1. Meletakkan kutu beras pada bekas tertutup supaya memudahkan pengiraan.


2. Bilangan kutu beras diambil sebanyak 3 kali dan jumlah keseluruhan diambil.

Langkah berjaga-jaga yang diambil semasa melakukan amali :

7
1. Memastikan kedudukan mata selari dengan bacaan ketika bacaan penimbang
diambil.

KESIMPULAN:

Kami dapat simpulkan semakin banyak populasi kutu beras dalam sesuatu jenis beras,
semakin rosak dan tidak baik keadaan jenis beras. Selain daripada itu, semakin kuat bau aroma
beras, semakin banyak populasi kutu beras dalam sesuatu jenis beras itu. Tambahan lagi,
semakin tinggi kualiti kanji dalam sesuatu beras, semakin banyak populasi kutu beras.

Tempoh peraman sampel beras A (biasa) adalah sama dengan Sampel B (huma).
Namun begitu, bilangan kutu beras bagi Sampel A adalah lebih sedikit berbanding Sampel B.
Bilangan kutu beras yang paling banyak didapati dalam sampel beras C (biasa). Keadaan
persekitaraan yang lembap meningkatkan kadar pembiakan kumbang beras.

RUJUKAN

8
Baker M., Wolff W.J. (1987). Biological Surveys Of Estuaries And Coast. Cambridge University
Press: Cambridge.

Choong, N.M.,Lee, S.C. & Liew, S.L. (1997). Biologi STPM Jilid II. Selangor. Fajar Bakti Sdn.
Bhd.

Hue, D. W., Womack, H., & Clements, B. W. (1958). Treatments for

the Protection of Stored Southern-grown Corn from Rice

Weevil Attack: Exploratory Tests.

KUTU BERAS. (n.d.). Retrieved from

http://animhosnan.blogspot.com/2011/07/kutu-beras.html

Smith, C. W., & Dilday, R. H. (2003). Rice: Origin, History,

Technology, and Production. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Yin, M. (2003). Biology and Management of Rice Weevil Sitophilus Oryzae (Linn) in Maize

Grains.

Yao, K. (2003). Population Studies on Rice Weevil, Sitophilus Oryzae L.: With Special

Reference to Damage and Mold Growth.

LAMPIRAN

9
Bil Kutu Sampel beras A
Bil Kutu Sampel Beras B
Bil kutu Sampe Beras C

Gambar 1.0 : Bilangan Kutu


Beras Sampel A,B dan C

Sampel beras A Sampel beras B Sampel beras C

Gambar 1.1 : Beras Sampel A,B dan C

10

Anda mungkin juga menyukai