Anda di halaman 1dari 2

Nama : ____________________ Tarikh: _____________ Nama : ____________________ Tarikh: _____________

Lengkapkan ayat menggunakan perkataan yang diberi Lengkapkan ayat menggunakan perkataan yang diberi
berdasarkan gambar. berdasarkan gambar.

HARI RAMAH MESRA HARI RAMAH MESRA


BERSAMA TOKOH BERSAMA TOKOH

1. mengunjungi – Hari Ramah Mesra Bersama Tokoh – Dewan Sri 1. mengunjungi – Hari Ramah Mesra Bersama Tokoh – Dewan Sri

Rampai Rampai

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

2. menikmati – makanan – dihidangkan – pengunjung lain 2. menikmati – makanan – dihidangkan – pengunjung lain

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

3. Tuan Haji Daud – melayan – tetamu -hadir 3. Tuan Haji Daud – melayan – tetamu -hadir

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

4. Yang Berhormat Dato’ Razali – tetamu – didatangkan khas – 4. Yang Berhormat Dato’ Razali – tetamu – didatangkan khas –

memeriahkan - majlis memeriahkan - majlis

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________