Anda di halaman 1dari 36

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pel

bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali seba

Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpa

pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembang
murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap P
halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara autom
LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara auto
GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasa

di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia boleh direkod di d

dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 6 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang
3 Guru hendaklah memilih opsyen di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat p
4 templat ini.bagi semua bidang akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
Pelaporan
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Dat
Penguasaan.
PENDIDIKAN ISLAM

Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah

PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran

dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan

ujuan pelaporan perkembangan pembelajaran


perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di
d akan dijana secara automatik di halaman
lisis kelas dijana secara automatik di halaman

a berterusan. Tahap penguasaan ini boleh dicatat

ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang

un.
asi Murid untuk membuat pelaporan di dalam

but seperti di halaman Data Peryataan Tahap


SEKOLAH : SK PRESINT 9(2)
ALAMAT : P9A,PRESINT 9
: 62250 PUTRAJAYA
TARIKH PELAPORAN : 11 JANUARI 2018

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN. AHMAD HASHIM MOKTAR
PENDIDIKAN ISLAM KELAS: 1 DELIMA

NO. MY KID / NO. TAHAP P


BIL. NAMA MURID KAD JANTINA
PENGENALAN AL-QURAN
1 AHMAD ADLI BIN ALI 040307-16-2521 L 5
2 AHMAD ISWAZIR BIN KAMARUDDIN ALI 040206-16-2355 L 5
3 ARINA ARISSA BINTI MUSA 041209-02-2384 P 6
4 AZALI BIN MOHD GHAZI 040709-07-2361 L 6
5 AZWAN BIN MUSAHAR 041207-16-2357 L 6
6 CHAN KOK MENG 041209-16-6359 L 6
7 CHONG WEY LOON 041208-01-8957 L 6
8 DANIAL IRISH BIN DANIAL RUDIN 041203-01-8933 L 5
9 FARIDAH BINTI RAMLAN 041208-16-2564 P 6
10 HAFIZ BIN BAHAROM 041209-16-9898 P 6
11 HALIM BIN HARUN 041216-16-7867 L 6
12 HARLENI BINTI ARIF 041219-16-9638 P 6
13 HARLINA BINTI SARIP 041229-16-2398 P 6
14 HAYATI BINTI MUSA 041203-16-8754 P 5
15 IRWAN HASHIM BIN MOHD SUHAILY 041206-16-2335 L 6
16 ISMAIL ALIFF BIN AZIZ 041209-16-6267 L 6
17 JAMIL BIN JAMALUDIN 041211-16-6993 L 6
18 KAMARIAH BINTI YASSIN 041236-16-1248 P 6
19 KARIM DANISH BIN ABU BAKAR 041223-16-1353 L 6
20 KHARIL YUSRI BIN TAHUR 041225-16-9897 L 5
21 LAILATUL QARI BINTI KARIM 041216-16-3696 P 6
22 LIZA BINTI OTHMAN 041227-16-3424 P 6
23 MOHD ESWARAN BIN EZWAN 041228-16-6363 L 6
24 MOHD SHAZA BIN ABD. JALIL 041213-16-9763 L 6
25 MUHD. NIZAM BIN KARIM JUNIOR 041223-08-4543 L 6
26 NADIA BINTI HASHIM 041213-16-2346 P 5
27 NAGENDRAN A/L MAGENDREN 041224-16-2457 L 6
28 NAWI BIN RAZMAN 041213-03-2349 L 6
29 NINA QISTINA BINTI BAHAR 041223-03-2398 P 6
30 NUR QURSIAH BINTI HARIS 041213-12-5024 P 6
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
GURU BESAR
SK PRESINT 9(2)
Sila tentukan peringkat pentaksiran
SHIM MOKTAR Pentaksiran Pertengahan Tahun
Pentaksiran Akhir tahun

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP


PENGUASAAN
AKIDAH IBADAH SIRAH ADAB JAWI KESELURUHAN
4 5 4 4 4 6
5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
6 6 4 4 4 6
4 4 4 4 4 5
5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
6 6 4 4 4 6
4 4 4 4 4 5
5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
6 6 4 4 4 6
4 4 4 4 4 5
5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
6 6 4 4 4 6
4 4 4 4 4 5
5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
6 6 4 4 4 6
0
SK PRESINT 9(2)
P9A,PRESINT 9
62250 PUTRAJAYA
11 JANUARI 2018

PENDIDIKAN ISLAM

Nama Murid AHMAD ADLI BIN ALI


No. MY KID 040307-16-2521
Jantina L
Kelas 1 DELIMA
Nama Guru EN. AHMAD HASHIM MOKTAR
Tarikh Pelaporan 11 JANUARI 2018

Tahap Penguasaan Keseluruhan 6


Berikut adalah pernyataan bagi Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan k
Tahap Penguasaan keseluruhan tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seoran

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN
PENGUASAAN

AL-QURAN 5

AKIDAH 4
IBADAH 5
PENDIDIKAN ISLAM
SIRAH 4

ADAB 4
JAWI 4

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

ULASAN TAMBAHAN (Jika


ada) :

…………………………………………………………………………
EN. AHMAD HASHIM MOKTAR
GURU MATA PELAJARAN
SK PRESINT 9(2)
SK PRESINT 9(2)
P9A,PRESINT 9 LOGO
62250 PUTRAJAYA SEKOLAH
11 JANUARI 2018

PENTAKSIRAN AKHIR TA
d berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubah
kah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

TAFSIRAN

Murid berkebolehan membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah memb
al-Quran
Murid menghuraikan kefahaman konsep akidah dengan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan harian.
Murid menganalisis dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna serta istiqamah dalam kehidupan harian.
Murid menghuraikan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan i'tibarnya dalam kehidupan harian secara bersungg
sungguh.
Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep Adab secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan harian.
Murid berkebolehan membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan dengan betul
danmembudayakannya di sekolah.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

…………………………………………………………………………
PN. SALMIAH BT KAMARUDIN
GURU BESAR
SK PRESINT 9(2)
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3
4
5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN

1
2
3

TAHAP PENGUASAAN

6
YATAAN STANDARD PRESTASI

Al-Quran

Murid boleh membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu mengikut hukum tajwid
Murid boleh membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu mengikut hukum tajwid dengan baik.
Murid boleh membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupa
Murid berkebolehan membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta beriltizam membac
Murid berkebolehan membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membac
Murid berkebolehan membaca kalimah dan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi bac
membimbing orang lain.

Akidah

Murid menyatakan konsep asas Akidah.


Murid menjelaskan konsep Akidah
Murid menjelaskan konsep Akidah dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian.
Murid menghuraikan kefahaman konsep akidah dengan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan harian.
Murid menganalisis kefahaman konsep akidah dan menjadikannya sebagai asas tindakan dalam kehidupan harian.
Murid merumuskan kefahaman konsep akidahserta menjadikannya sebagai tindakan dalam kehidupan harian dan boleh dicontoh
membimbing orang lain.

Ibadah

Murid menyatakan konsep asas Ibadah.


Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Ibadah.
Murid menjelaskan dan mengaplikasikan konsep Ibadah dengan betul dalam kehidupan harian.
Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna dalam kehidupan harian.
Murid menganalisis dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna serta istiqamah dalam kehidupan harian.
Murid merumuskan dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi atau bole
orang lain.

Sirah

Murid menyatakan Sirah Rasulullah SAW


Murid menjelaskan peristiwa sirah Rasulullah SAW
Murid menjelaskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan I'tibarnya dalam kehidupan harian.
Murid menghuraikan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan i'tibarnya dalam kehidupan harian secara bersungguh-
Murid menganalisis peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan iktibarnya secara istiqamah dalam kehidupan harian.
Murid merumuskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan iktibarnya bagi menunjukkan rasa cinta kepada Rasulul
tindakan dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Adab
Murid menyatakan konsep asas Adab
Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Adab
Murid menjelaskan dan mengaplikasikan konsep Adab dengan betul.
Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep Adab secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan harian.
Murid menganalisis dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah dalam kehidupan harian.
Murid merumuskan dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain

Jawi

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi.
Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan baik.
Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan betul.
Murid berkebolehan membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan dengan betul danmembud
sekolah.
Murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dengan betul dan berterusan
Murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dengan betul serta boleh dicontohi atau b
orang lain.

KESELURUHAN

Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan ma
Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik dalam kandungan yang di
keupayaan masing-masing.
Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari mengikut k
masing dalam kehidupan harian.
Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari s
sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya dalam kehidupan harian.
Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan harian berdasarka
kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari.

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari dalam
tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing
PENDIDI
Sekolah:

Kelas:

AL-QURAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 6

30

25 24

20

15

10
6
5

0
0 0 0 0

JUMLAH 30

IBADAH
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 5 4 16

20
16
15

10

5 5
5 4

0
0 0

JUMLAH 30

ADAB
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 30 0

35
30
30
25
20
15
10
5
0
01 02 03 4 05 06

JUMLAH 30

0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

0
01 02 03 04 05 06

JUMLAH 0

0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

5
5

0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0

0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

0
01 02 03 04 05 06

JUMLAH 0

0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0

0 S
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

20

10

0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0

0 U
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0

0 W
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0
5

0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0

0Y
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

JUMLAH 0

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5
BIL. MURID 0 0 0 5 19

BIL. MURID
20 19
18
16
14
12
10
8 6
6 5
4
20 19
18
16
14
12
10
8 6
6 5
4
2
0
01 02 03 4 5 6

JUMLAH 30
PENDIDIKAN ISLAM
SK PRESINT 9(2) Guru Mata Pelajaran: EN. AHMAD HASHIM MOKTAR

1 DELIMA

AKIDAH
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
24 BIL. MURID 0 0 5 15

20
24
15
15

10

5 5
5

0
0 0

MURID JUMLAH

SIRAH
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
5 BIL. MURID 0 0 0 5

20 19

15

10

5 5
5

0
0 0 0

MURID JUMLAH

JAWI
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 30

35
30
30
25
20
15
10
5
0
60 0 0 0 0

MURID JUMLAH

0
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

0
60 01 02 03 04 05 06

MURID JUMLAH

0
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

5
5

0
0 0 0 0 0 0

MURID JUMLAH

0
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

0
60 01 02 03 04 05

MURID JUMLAH

0
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0
MURID JUMLAH

0 T
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

20

10

0
0 0 0 0 0 0 0

MURID JUMLAH

0 V
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

MURID JUMLAH

0 X
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0
5

0
0 0 0 0 0 0 0

MURID JUMLAH

0 Z
TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4
0 BIL. MURID 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0

MURID JUMLAH

TP 6
6

6
6

MURID
ASHIM MOKTAR

TP 5 TP 6
5 5

5 5

30 MURID

TP 5 TP 6
19 6

19

30 MURID
TP 5 TP 6
0 0

0 0

30 MURID

TP 5 TP 6
0 0

05 06

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0
0 0

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0

05 06

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0

0 0
0 MURID

TP 5 TP 6
0 0

0 0

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0

0 0

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0
0 0

0 MURID

TP 5 TP 6
0 0

0 0

0 MURID