Anda di halaman 1dari 2

Faedah ke

Prinsipal atas prinsipal


tertunggak tertunggak Sumbangan
pada awal pada akhir terhadap
Bilangan tempoh, P tempoh, I Bayaran pembayaran
bayaran (RM) (RM) P+i berkala (RM) prinsipal
1 50000 1590 51590 13509.3 11919.3
2 38080.7 1210.97 39291.67 13509.3 12298.33
3 25782.37 819.88 26602.25 13509.3 12689.42
4 13092.95 416.36 13509.31 13509.3 13092.94

Faedah ke
Prinsipal atas prinsipal
tertunggak tertunggak Sumbangan
pada awal pada akhir terhadap
tempoh, P tempoh, I Bayaran pembayaran
(RM) (RM) P+i berkala (RM) prinsipal
50000 1650 51650 13547.99 11897.99
38102.01 1257.37 39359.38 13547.99 12290.62
25811.39 851.78 26663.17 13547.99 12696.21
13115.18 432.8 13547.98 13547.99 13115.19

Faedah ke
Prinsipal atas prinsipal
tertunggak tertunggak Sumbangan
pada awal pada akhir terhadap
tempoh, P tempoh, I Bayaran pembayaran
(RM) (RM) P+i berkala (RM) prinsipal
50000 1450 51450 13419.2 11969.2
38030.8 1102.89 39133.69 13419.2 12316.31
25714.49 745.72 26460.21 13419.2 12673.48
13041.01 378.19 13419.2 13419.2 13041.01
Prinsipal
tertunggak
pada akhir
tempoh
38080.7
25782.37
13092.95
0.01

Prinsipal
tertunggak
pada akhir
tempoh
38102.01
25811.39
13115.18
-0.01

Prinsipal
tertunggak
pada akhir
tempoh
38030.8
25714.49
13041.01
0