Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEMA : ALAM SEKITAR TARIKH:28.3.2018


MINGGU:10 HARI :RABU

08.20 – 09.10 Tajuk : KM 5.0 Saya dan alam sekitar BBB :


( 50 minit ) SK : KM 5.1 Memahamai keindahan alam sekitar VIDEO KLIP
: KD 3.2 Menggunakan kemahiran social dalam KAD GAMBAR
LEMBARA KERJA
AP hubungan dengan orang lain
BENDA MAUJUD
SP : KM 5.1.1 Bercerita tentang keindahan alam sekitar
KM 5.1.3 Menggambarkan keindahan alam sekitar MURID BIL
KD 3.2.3 Menunjukkan kebolehan menyertai sesuatu Menguasai
permainan yang sedang berlangsung
Tidak
OBJ : Murid -murid menyatakan maksud alam sekitar menguasai
Murid-murid menyatakan kepentingan kebersihan menjaga alam sekitar
Murid-murid menyatakan penjagaan kebersihan alam sekitar.
AKT :

SET INDUKSI
1. Guru tayangkan bunyi-bunyi alam sekitar.
2. Murid meneka bunyi -bunyi tersebut
3. Guru bersoaljawab berkaitan dengan bunyi -bunyi alam sekitar.

Langkah 1
1. Guru memberi penerangan tentang memori game
2. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil dan bermain dalam kumpulan
dengan bimbingan guru.
3. Berdasarkan gambar-gambar dalam memori game ,murid akan mengasingkan
gambar persekitaran bersih dan kotor.
4. Guru memberi penerangan mengenai amalan menjaga alam sekitar.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TEMA : ALAM SEKITAR TARIKH:28.3.2018
MINGGU:10 HARI :RABU

Langkah 2
1. Berdasarkan kumpulan memori game tadi,murid akan melaksanakan aktiviti
gotong- royong membersihkan persekitaran prasekolah.
2. Setelah aktiviti selesai dijalankan guru akan bersoaljawab dengan murid tentang
sebelum dan selepas gotong -royong .
3. Aktiviti pengukuhan

Penutup
1. Guru memberi kesedaran tentang kebaikan amalan menjaga kebersihan alam
sekitar.

Beri Nilai