Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KEMAHIRAN PEMULIHAN

MATEMATIK
1. Pra nombor
2. Konsep nombor
3. Nombor 1 hingga 9
4. Nombor 0 hingga 10
5. Operasi tambah dalam lingkungan 10
6. Operasi tolak dalam lingkungan 10
7. Nombor 11 hingga 50
8. Operasi tambah dalam lingkungan 18
9. Operasi tolak dalam lingkungan 18
10. Operasi tambah dalam lingkungan 50, tanpa mengumpul semula
11. Operasi tambah dalam lingkungan 50, dengan mengumpul semula
12. Operasi tolak dalam lingkungan 50, tanpa mengumpul semula
13. Operasi tolak dalam lingkungan 50, dengan mengumpul semula
14. Nombor 51 hingga 99
15. Operasi tambah dalam lingkungan 100, tanpa mengumpul semula
16. Operasi tambah dalam lingkungan 100, dengan mengumpul semula
17. Operasi tolak dalam lingkungan 100, tanpa mengumpul semula
18. Operasi tolak dalam lingkungan 100, dengan mengumpul semula
19. Operasi darab
20. Operasi bahagi hingga 45 bahagi 5
21. Wang hingga RM100
22. Masa dan waktu