Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran Muzik

Kelas 5 IKHLAS
Tarikh 8 OGOS 2018
Hari RABU
Masa 30 minit ()
Bilangan murid 12
Tema/Tajuk APPRESIASI MUZIK
Tunjang utama Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran
Pengetahuan Sedia
Ada:
Hasil Pembelajaran
Tunjang Lain Yang
Disepadukan
Elemen Merentas Kreativiti dan Inovasi
Kurikulum
Penggabungjalinan Pendidikan Jasmani
Kemahiran
Unsur Terapi Muzik, Pertuturan, Cara Kerja
Penyerapan NIilai Kerjasama, Memberi perhatian, Keberanian, Rajin, Mendengar arahan
Kemahiran Berfikir Mengaplikasi, Menganalisis
(KBKK)
BBM/Resos: Kibod, Pembesar Suara

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN


Set Induksi Permulaan dan
(5 minit) Imaginasi
Perkembangan Konsep Muzik
(7 minit)
Praktis Pentaksiran &
(8 minit) Penilaian
Tindakan Pengukuhan
(7 minit)
Penutup Refleksi
(3 minit)