Anda di halaman 1dari 5

UNIT DISIPLIN SK SEKENDI 2019

PENDAHULUAN

Displin adalah satu elemen yang penting didalam menentukan ketertibaan sesuatu
sistem. Displin adalah satu aspek yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu
displin hendaklah diberi perhatian berat oleh semua pihak samada disekolah atau
diluar sekolah. Sehubungan dengan itu, guru-guru, para pelajar dan ibubapa harus
memainkan peranan dalam membina disiplin yang mantap di sekolah agar proses
pengajaran dan pembelaran akan lebih licin dan lancar.

Adalah menjadi harapan bagi unit disiplin Sekolah Menengah Teknik Tawau untuk
melahirkan generasi yang cemerlang bukan setakat akademiknya tetapi juga
membina akhlak dan sahsiah diri yang sempurna mengikut acuan budaya timur yang
luhur dengan budi bahasa yang tinggi.

VISI

Kearah masalah disiplin sifar

MISI

Melahirkan pelajar yang bebas dari masalah disiplin

OBJEKTIF

 Mencegah pelajar-pelajar yang bersalah dari mengulangi kesalahan mereka


 Mencegah pelajar-pelajar yang merbahaya atau bersalah dari mempengaruhi
pelajar-pelajar lain
 Setiap kesalahan yang terbukti dan sabit kesalahannya akan mendapat
hukuman yang setimpal
 Untuk memperbaiki tingkah laku pelajar-pelajar yang bersalah
DEFINISI DISIPLIN

Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun


1979 mentakrifkan disiplin sebagai :

"Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang


sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disiplin juga
bermakna kesanggupan seorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup
tertib, kesanggupan, menghgormati hak individu lain.Kesanggupan mengamalkan
tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kesanggupan
hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mempunyai semangat tolong-
menolong. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang
membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat"

MATLAMAT DISIPLIN

Disiplin akan melahirkan individu yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya
pada masa hadapan. disiplin diri bagi setiap individu adalah mustahak dalam usaha
mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bertatasusila, bersatu padu ,
demokratik, adil, liberal dan progresif. disiplin juga akan melahirkan individu yang
kreatif, mempunyai jati diri yang tinggi dan sentiasa memelihara harga diri dalam
masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan.

MATLAMAT DISIPLIN

1. Melahirkan insan yang berakhlak mulia demi kesempurnaan masyarakat


2. Mewujudkan sifat hormat-menghormati di antara satu sama lain dan
mempunyai semangat setiakawan serta kekitaan
3. Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, tahu menjaga harga diri dan
menjadi warganegara yang baik
4. Memberi layanan dan hak yang sama rata kepada pelajar
5. Membantu pengetua dan guru-guru menjaga keharmonian, ketenteraman dan
kelicinan pentadbiran sekolah
6. Menegaskan bahawa mereka yang bersalah akan menerima hukuman yang
setimpal dengan kesalahanya
OBJEKTIF HUKUMAN

1. Mencegah pelajar yang bersalah mengulangi kesalahan mereka


2. Mencegah pelajar yang merbahaya atau bersalah daripada mempengaruhi
pelajar lain
3. Memberi ingatan kepada pelajar lain supaya tidak melakukan kesalahan
4. Setiap kesalahan yanng terbukti dan sabit kesalahannya akan mendapat
hukuman yang setimpal
5. Memperbaiki tingkahlaku pelajar yang bermasalah
SEKOLAH KEBANGSAAN SEKENDI

45200 SABAK BERNAM, SELANGOR.

CARTA ORGANISASI UNIT DISIPLIN SK SEKENDI 2019


GURU BESAR

EN ABD HAMID B MAT ARIF

GURU KANAN PENTADBIRAN

PN RAMLAH BT MOHD NOOR

KETUA UNIT DISIPLIN

EN MOHD AZRUL AZUAN B MOHD ASRI

KETUA UNIT PENGAWAS

PN HASLINA BT HUSSAIN

SETIAUSAHA

PN RUSNANI BT UDIN

AHLI JAWATANKUASA

SEMUA GURU SK SEKENDI


PERANCANGAN TAHUNAN UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS 2019

BIL UNIT / PROGRAM DAN AKTIVITI TARIKH SASARAN

1 JK Disiplin:

Talimat disiplin dan peraturan sekolah Januari Semua Murid

Program sifar ponteng Jan-Nov Semua Murid

iii. Program sekolah selamat Jan-Nov Semua Murid

iv. Kempen sayangi sekolahku Jan-Nov Semua Murid

v. Laporan SSDM Jun & Okt AJK

vi. Spot check sahsiah/fizikal murid Keperluan Semua Murid

2 JK Badan Pengawas:

i. Watikah pelantikan pengawas Januari Semua


Pengawas
ii. Kursus kepimpinan pengawas Februari
Semua
iii. Spot check mingguan Jan-Nov
Pengawas
iv. Mengelola sambutan Hari Guru Mei
Semua Murid

Pengawas &
Guru
Pengawas

Lawatan sambil belajar Ogos

Anda mungkin juga menyukai