Anda di halaman 1dari 5

MINGGU 4

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik


Kelas : 3 Ihsan
Bilangan Murid : 35 orang
Tarikh (Hari) : 28 Ogos 2018 (Selasa)
Masa : 9.10 pagi – 9.40 pagi
Tema / Tajuk : Modul 1 - Pengalaman Muzikal
Kemahiran / Fokus : Irama – Murid-murid menepuk corak irama lagu Epo I
TaTa sebelum menyanyi dan murid-murid
menyanyi lagu Epo I TaTa sambil menepuk
detik.
Melodi – Murid-murid menyanyi lagu Epo I TaTa
mengikut melodi dan pic yang tepat.
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau
berkumpulan
Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid-murid pernah menyanyi pelbagai lagu dengan


sebutan huruf vokal a,e,i,o,u.
2. Murid-murid boleh menyebut huruf vokal a,e,i,o,u.
3. Murid-murid pernah menepuk detik sambil menyanyi
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menyanyi lagu “Epo I TaTa” dalam pic yang betul
dan tepat.
2. Menyanyi lagu “Epo I TaTa” dengan sebutan huruf
vokal a,e,i,o,u yang betul.
3. Menyanyi lagu “Epo I TaTa” mengikut tempo dan
detik yang betul dan tepat dengan menepuk tangan.
Strategi Pembelajaran : Strategi berpusatkan murid dan bahan
Pendekatan dan Kaedah : Kaedah Kodaly
Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mengenal pasti, menghubungkait,
mengaplikasi, merumus
Nilai dan Sikap : Berdisiplin, teliti, patuhi arahan, yakin, berusaha,
kerjasama
Elemen Merentas Kurikulum : 1. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
2. Nilai murni
Sumber / BBM : LCD, komputer riba, slaid lirik lagu AEIOU, kibod,
slaid lirik lagu Epo I TaTa, pembesar suara
Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Pemerhatian

1
MINGGU 4

Isi Aktiviti Pengajaran dan


Fasa / Masa Catatan
Pelajaran Pembelajaran
Permulaan Menarik 1. Murid-murid diminta untuk BBM :
(5 minit) perhatian perhatikan nyanyian lagu A,E,I,O,U Kibod, slaid lirik lagu
oleh guru dengan iringan kibod. AEIOU
Konsep
muzik : Kemahiran
Melodi, Berfikir :
Irama Menjana idea

Nilai :
Berdisiplin, teliti

Slaid 1

2. Murid-murid diminta untuk


menjawab soalan berkaitan dengan
lagu A,E,I,O,U iaitu sebutan huruf
vokal.
3. Guru menanya murid-murid soalan
dengan bantuan kad imbasan
sebutan huruf vokal iaitu A,E,I,O,U
dan juga kad imbasan yang lain.

Kad imbasan A,E,I,O,U

Kad imbasan yang lain

Imaginasi Penerangan BAHAGIAN A BBM :


(6 minit) dan (BACA LIRIK LAGU EPO I TATA) Slaid lirik lagu Epo I
pendedahan 1. Murid-murid diminta untuk TaTa, kibod
membaca lirik lagu Epo I TaTa
Konsep berdasarkan lirik yang dipaparkan Kemahiran
muzik : pada slaid 2 dengan bimbingan Berfikir :
Melodi, guru. Mengenal pasti,
Irama menghubungkait

Nilai :
Berdisiplin, patuhi
arahan

Slaid 2

2
MINGGU 4

2. Murid-murid diberi penerangan


mengenai sebutan huruf vokal yang
ada dalam lirik lagu Epo I TaTa.

BAHAGIAN B
(TEPUK CORAK IRAMA LAGU)
3. Murid-murid diminta untuk
perhatikan lagu Epo I TaTa yang
dimainkan oleh guru dengan
menggunakan kibod.
4. Murid-murid dibimbing untuk tepuk
corak irama lagu Epo I TaTa dengan
cara imitasi melodi yang dimainkan
oleh guru dengan menggunakan
kibod.
5. Murid-murid diminta untuk menepuk
corak irama lagu Epo I TaTa baris
demi baris selepas guru mainkan
pada kibod dengan bimbingan guru.

Perkembangan Nyanyian BAHAGIAN A BBM :


(7 minit) lagu Epo I (NYANYI LAGU BARIS DEMI BARIS) Slaid lirik lagu Epo I
TaTa 1. Murid-murid diminta untuk menyanyi TaTa, kibod,
dengan melodi dalam kotak merah pembesar suara
iringan kibod berdasarkan slaid 3 selepas audio di
sebelah kiri slaid dimainkan. Kemahiran
Konsep Berfikir :
muzik: Mengaplikasi
Melodi,
Irama Nilai :
Berdisiplin, patuhi
arahan, berusaha

Slaid 3

2. Murid-murid diminta untuk menyanyi


melodi dalam kotak merah
berdasarkan slaid 4 selepas audio di
sebelah kiri slaid dimainkan.

Slaid 4

3
MINGGU 4

3. Murid-murid diminta untuk menyanyi


melodi dalam kotak merah
berdasarkan slaid 5 selepas audio di
sebelah kiri slaid dimainkan.

Slaid 5

4. Murid-murid diminta untuk menyanyi


melodi dalam kotak merah
berdasarkan slaid 6 selepas audio
di sebelah kiri slaid dimainkan.

Slaid 6

BAHAGIAN B
(NYANYI LAGU EPO I TATA)
5. Murid-murid diminta untuk menyanyi
lagu Epo I TaTa secara keseluruhan
tanpa iringan kibod dengan
bimbingan guru mengikut slaid 7.
6. Murid-murid diminta untuk menyanyi
lagu Epo I TaTa secara keseluruhan
dengan iringan kibod berdasarkan
slaid 7.

Slaid 7

4
MINGGU 4

Tindakan Nyanyian 1. Murid-murid diminta untuk menyanyi BBM :


(7 minit) lagu Epo I sambil menepuk mengikut tempo Slaid lirik lagu Epo I
TaTa yang diberi oleh guru. TaTa, kibod
dengan 2. Murid-murid diminta untuk
tepukan membentuk satu bulatan yang Kemahiran
besar. Berfikir :
Konsep 3. Murid-murid diminta untuk menepuk mengaplikasi
muzik: riba pada detik pertama, menepuk
Irama, tangan rakan di dua-dua belah pada Nilai :
Melodi detik kedua, menepuk tangan pada Berdisiplin, yakin,
detik ketiga dan keempat sambil berusaha,
menyanyi lagu Epo I TaTa kerjasama

Penutup Rumusan 1. Murid-murid menyaksikan video BBM :


(5 minit) yang telah ditayangkan oleh guru Video lagu Epo I
Konsep mengenai lagu Epo I TaTa. TaTa
muzik: 2. Murid-murid menjawab soalan yang
Irama, telah dikemukakan oleh guru. Kemahiran
Melodi 2. Murid-murid membuat rumusan Berfikir :
mengenai isi pengajaran dan Merumus
pembelajaran dengan bimbingan
guru. Nilai :
Berdisiplin, yakin