Anda di halaman 1dari 3

LAM-PT-05-05

REKOD KEHADIRAN
PELAJAR

Nama Pensyarah : Jabatan/Unit :

Tandatangan bagi hadir, (0) tidak hadir, (R) rasmi, (K) kebenaran, (S) sakit
Bil. Nama

10

Tarikh Ganti Kuliah

Tandatangan Pensyarah : ________________________________ Tarikh : ______________________________________________

REKOD KEHADIRAN PELAJAR

Januari 2018
LAM-PT-05-05

Program: ___PISMP_ PK1 ______ Ambilan : __JUN 2016________ Semester : _2____ Tahun : _3____
Nama Kursus : _____SENAMROBIK_____________________
Jabatan/Unit : PENDIDIKAN JASMANI
Nama Pensyarah :

Tandatangan bagi hadir, (0) tidak hadir, (R) rasmi, (K) kebenaran, (S) sakit
Bil. Nama

11

12

13

14

15

16

17

18

Tarikh Ganti Kuliah

Tandatangan Pensyarah : ________________________________ Tarikh : ______________________________________________

REKOD KEHADIRAN PELAJAR

Januari 2018
LAM-PT-05-05

Jabatan/Unit : PENDIDIKAN JASMANI


Nama Pensyarah :

Tandatangan bagi hadir, (0) tidak hadir, (R) rasmi, (K) kebenaran, (S) sakit
Bil. Nama

Tarikh Ganti Kuliah

Tandatangan Pensyarah : ________________________________ Tarikh : ______________________________________________

Januari 2018