Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE :
HARI : TARIKH : 02.01.2018

MATA
PELAJARAN PEMBELAJARAN ABAD KE 21
(PAK 21)
TINGKATAN Think-Pair-Share
Sumbangsaran
Gallery Walk
MASA Round Table
Three Stray One Stay
Role Play / Main Peranan
Hot Seat
TEMA / TAJUK
Deklamasi Sajak / Nyanyian
Pembentangan Hasil Sendiri
Lain-Lain

PETA PEMIKIRAN
STANDARD (I-THINK)
Peta Bulatan
KANDUNGAN Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
STANDARD Pada akhir PdPc, murid dapat: Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
PEMBELAJARAN Peta Titi
/OBJEKTIF
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM


AKTIVITI PdPc (EMK)
Bahasa Melayu
Patriotrisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK)
Kelestarian Alam
Nilai Murni
Sains dan Teknologi

PENTAKSIRAN DALAM DARJAH


(PBD)
Latihan Bertulis
NILAI Soal Jawab
Kuiz
Pembentangan
Pemerhatian
Lain-lain :
REFLEKSI /
….…… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan BAHAN BANTU BELAJAR
CATATAN (BBB)
Buku Teks
….…… murid yang tidak mencapai objektif diberi
Buku Kerja
Power Point
bimbingan Gambar / Carta
Tayangan multimedia
Lembaran Kerja
PdPc ditunda kerana …………………………………….. Modul
Peta
….…………………………………………………………… Lain-lain :