Anda di halaman 1dari 71

SK SERI ISKAN

32610 BANDAR SERI ISK


BORANG SEMAKAN PBD
PENDIDIKAN JA
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KEMAHIRAN
NAMA PERGERAKAN BERIRAM
BIL
1.5.1 2.4.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.8.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KEMA
NAMA REKREASI DAN KESE
BIL
1.10.1 1.10.2 2.9.1 2.9.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KE
NAMA KONSEP KE
BIL
3.1.1 3.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.4.2 3.4.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KEMAHIRAN
BIL NAMA
R1 R2 R3 R4 R5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 1
PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN PENTAKSIRAN :

BIDANG KEMAHIRAN
KONSEP PERGERAKAN
1.1.6 1.1.7 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1

BIDANG KEMAHIRAN
LOKOMOTOR & BUKAN LOKOMOTOR
1.3.1 1.3.2 1.3.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2
R2

BIDANG KEMAHIRAN
PERGERAKAN ASAS
1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 5.1.1 5.1.2 5.1.3
BIDANG KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2
R4

BIDANG KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
1.8.2 1.8.3 1.8.4 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1

BIDANG KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2
R6
BIDANG KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2
R7

BIDANG KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5.1 4.5.2

BIDANG
KEMAHIRAN KECERGASAN
R6 RA R7 R8 RA
PENTAKSIRAN :

5.4.1 5.4.2
R1

5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2


R3
5.4.1 5.4.2
R5
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.4.1 5.4.2
R8
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, P
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAH
PENDIDIKAN JASMANI
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BID
NAMA PERG
BIL
1.5.1 1.5.2 2.4.1 2.4.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.7.2 1.7.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA REKR
BIL
1.11.1 1.11.2 2.10.1 2.10.2 2.10.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.1.1 3.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.4.2 3.5.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KEMAHIRAN
BIL NAMA
R1 R2 R3 R4 R5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
NG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 2
PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN PENTAKSIRAN :

BIDANG KEMAHIRAN
KONSEP PERGERAKAN
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R1

BIDANG KEMAHIRAN
LOKOMOTOR & BUKAN LOKOMOTOR
1.3.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3

BIDANG KEMAHIRAN
PERGERAKAN ASAS
1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 2.3.1 2.3.2 2.3.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3
BIDANG KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R4

BIDANG KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
1.8.1 1.8.2 1.8.3 2.5.1 2.5.2 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7.1 2.7.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1

BIDANG KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R6
BIDANG KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
4.1.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R7

BIDANG KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
3.5.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1

BIDANG
KEMAHIRAN KECERGASAN
R6 RA R7 R8 RA
R2

5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3


R3
5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R5
5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R8
32610 BAN
BORANG S
PE
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BID
NAMA PERG
BIL
1.4.1 1.4.2 2.4.1 2.4.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA KEMAH
BIL
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.8.1 1.8.2 1.9.1 1.9.2 1.9.3
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BID
NAMA REKREAS
BIL
1.13.1 1.13.2 2.13.1 2.13.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIDANG KEMAHIRAN
BIL NAMA
R1 R2 R3 R4 R5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN JASMANI

BIDANG KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
1.2.3 1.3.1 1.3.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

BIDANG KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R2

BIDANG KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI SERANGAN)
1.5.6 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1
BIDANG KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI JARING)
2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3

BIDANG KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI PUKUL & MEMADANG)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3

BIDANG KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS
1.9.4 1.10.1 1.10.2 1.10.3 2.8.1 2.8.2 2.9.1 2.9.2 2.10.1 2.10.2 2.10.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5
BIDANG KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R7

BIDANG KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R8

BIDANG KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2
BIDANG
NG KEMAHIRAN KECERGASAN
R6 R7 RA R8 R9 RA
TAHUN PENTAKSIRAN :

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3


R1

5.4.2 5.4.3
R3
R4

R5

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3


R6
5.2.3 5.3.1 5.4.1 5.4.2 5.4.3
R9
32610 BAN
BORANG S
PE
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.4.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.5.1 1.5.2 2.5.1 5.1.1 5.1.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.9.1 1.9.2 1.9.3 2.9.1 2.9.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 2.10.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.11.1 1.11.2 1.11.3 2.11.1 2.11.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.14.1 1.14.2 1.14.3 2.14.1 2.14.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 4
PENDIDIKAN JASMANI

MODUL KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2

MODUL KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
R

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI SERANGAN)
1.6.6 1.6.7 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI JARING)
1.7.6 1.7.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI MEMADANG)
1.8.6 2.8.1 2.8.2 2.8.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2

MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS BERLARI)
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3
MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS LOMPATAN)
2.10.2 2.10.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1

MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS BALINGAN)
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3

MODUL KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
2.14.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2
MODUL KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
4.1.3 4.1.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1

MODUL KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
3.6.1 3.6.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
TAHUN PENTAKSIRAN :

5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5


R

5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 R


5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
R

5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4


R

5.4.4
R
5.4.2 5.4.3 5.4.4
R

5.4.4
R

5.4.3 5.4.4
R
5.4.2 5.4.3 5.4.4
R

5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
R
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.5.1 1.5.2 2.5.1 5.1.1 5.1.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.9.1 1.9.2 1.9.3 2.9.1 2.9.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.10.1 1.10.2 2.10.1 2.10.2 1.10.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.11.1 1.11.2 2.11.1 2.11.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.14.1 1.14.2 1.14.3 2.14.1 2.14.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.5.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 5
PENDIDIKAN JASMANI

MODUL KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
1.3.2 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.4.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2

MODUL KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI SERANGAN)
1.6.6 1.6.7 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI JARING)
1.7.6 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI MEMADANG)
1.8.6 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1

MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS BERLARI)
2.9.3 2.9.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2
MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS LOMPATAN)
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4

MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS (ASAS BALINGAN)
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

MODUL KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
MODUL KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
4.1.3 4.1.4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2

MODUL KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
3.6.1 3.6.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 4.6.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3
TAHUN PENTAKSIRAN :

5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7
R

5.4.7
R

NGAN)
5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 R
5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7
R

5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 R

5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 R


5.4.5 5.4.6 5.4.7
R

5.4.6 5.4.7
R

5.4.5 5.4.6 5.4.7


R
5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7
R

RGASAN
CERGASAN
5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7
R
SK S
32610 BANDA
BORANG SEM
PEND
GURU :
KELAS :

NAMA
BIL
1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.4.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.5.1 1.5.2 1.5.3 2.5.1 2.5.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.9.1 1.9.2 1.10.1 1.11.1 1.11.2
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
1.14.1 1.14.2 2.14.1 2.14.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.1.1 3.1.2 4.1.1 4.1.2 5.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
BIL
3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.6.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 6
PENDIDIKAN JASMANI

MODUL KEMAHIRAN
GIMNASTIK ASAS
2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

MODUL KEMAHIRAN
PERGERAKAN BERIRAMA
2.5.3 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI SERANGAN)
1.6.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2
MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI JARING)
2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3

MODUL KEMAHIRAN
KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (KATEGORI MEMADANG)
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2

MODUL KEMAHIRAN
OLAHRAGA ASAS
2.9.1 2.9.2 2.10.1 2.10.2 2.11.1 2.11.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2
MODUL KEMAHIRAN
REKREASI DAN KESENGGANGAN
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

MODUL KECERGASAN
KONSEP KECERGASAN
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

MODUL KECERGASAN
KOMPONEN KECERGASAN
3.6.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 4.6.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1
TAHUN PENTAKSIRAN :

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5


R

5.4.4 5.4.5
R

5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5


R
5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5
R

5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5


R

5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5


R
R

5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5
R