Anda di halaman 1dari 2

SULIT EDUP3033

RUBRIK PEMARKAHAN

Skala Skala Skala


Gred 5 10 20 Deskriptor
mrkh mrkh mrkh

Amat 4.5- 9.0- 18.0-  Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan
Cemerlang 5.0 10.0 20.0 menyeluruh terhadap soalan.
(A+)  Pemahaman sangat mendalam tentang
kandungan yang releven.
90-100  Banyak menggunakan hujah bersama dengan
contoh dan data untuk menyokong kesimpulan.
 Menjawab soalan dengan tepat dan
berkomunikasi idea dengan cemerlang.
 Interpretasi yang menyeluruh dan pengolahan
idea logikal dan koheren.

Cemerlang 3.8- 7.5- 15.0-  Mempamerkan satu pemahaman yang tepat


4.4 8.9 17.9 dan baik terhadap soalan.
(A, A-)
 Pemahaman yang mendalam tentang
75-89 kandungan yang relevan.
 Menggunakan beberapa hujah bersama contoh
dan data untuk menyokong kesimpulan.
 Menjawab soalan dengan tepat dan
berkomunikasi idea dengan berkesan.
 Interpretasi yang jelas dan pengolahan idea
yang jelas dan logikal.

Kepujian 3.0- 6.0- 12.0-  Mempamerkan pemahaman baik terhadap


3.7 7.4 14.9 soalan.
(B+, B, B-)
 Pemahaman sederhana mendalam dan
60-74 kandungan yang relevan.
 Menggunakan sebilangan kecil hujah bersama
dengan contoh dan data yang menyokong
kesimpulan.
 Menjawab soalan dengan agak tepat dan
berkomunikasi idea dengan jelas.
 Beberapa interpretasi yang jelas dengan
pengolahan idea agak jelas dan logikal.

Lulus 2.5 - 5.0- 10-  Mempamer pemahaman yang minimum


2.9 5.9 11.9 terhadap soalan.
(C+, C)
 Menggunakan hanya sebilangan kecil hujah
50-59 bersama dengan beberapa contoh dan data
yang menyokong kesimpulan.
 Beberapa ketidaktepatan dalam jawapan dan
beberapa kekaburan dalam pengolahan idea.
 Interpretasi idea yang lemah.
 Pemahaman tentang kandungan yang releven
adalah minimum.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2019


SULIT
SULIT EDUP3033

Gagal <2.5 <5.0 <10  Tidak mempamerkan pemahaman terhadap


(C-, D+, D soalan.
dan F)  Tidak menjurus kepada isu dalam soalan.
 Pemahaman lemah tentang kandungan yang
releven
<50  Hujah tidak disokong dengan contoh dan data.
 Banyak hujah yang tidak relevan; jawapan yang
kabur; pengolahan idea yang kabur.
 Interpretasi idea yang sangat lemah.

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2019


SULIT