Anda di halaman 1dari 2

UJIAN BULANAN MAC 2019 – SAINS

TINGKATAN 2
Nama: _______________________________________ b) Apakah yang akan berlaku pada perumah dalam
interaksi 1? Jelaskan jawapan anda.
1. Aktiviti manusia seperti penyahhutanan _________________________________________
memusnahkan biodiversiti. Beri penilaian anda _________________________________________
tentang pernyataan tersebut dan cadangkan cara _________________________________________
untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 2 markah
dengan activiti tersebut.
_________________________________________ 4. Itik kadang-kadang dibela di kawasan sawah padi
_________________________________________ yang mempunyai populasi siput babi yang banyak.
_________________________________________ a) Bagaimanakah itik dapat mengurangkan populasi
_________________________________________ siput babi? Jelaskan jawapan anda.
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
4 markah _________________________________________
_________________________________________
2. Jelaskan mengapa Malaysia perlu meneruskan _________________________________________
usaha pemuliharaan dan pemeliharaan gajah pigmi? 2 markah
_________________________________________
_________________________________________ b) Nyatakan dua cara lain yang boleh digunakan oleh
_________________________________________ pesawah bagi mengurangkan populasi siput babi di
_________________________________________ kawasan sawah padi?
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
3 markah _________________________________________
2 markah
3. Dalam ekosistem yang seimbang, organisma hidup
berinteraksi antara satu sama lain. Rajah di bawah 5. Seorang murid sering makan todak mengikut masa.
menunjukkan dua contoh saling hubungan antara Terangkan bagaimana tabiat ini boleh
organisma. mendatangkan kesan buruk terhadap perutnya.
_________________________________________
Interaksi 1 Interaksi 2 _________________________________________
_________________________________________
2 markah

6. Cadangkan jenis makanan yang sesuai diambil oleh


seseorang yang mengalami kesukaran membuang
air besar?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
a) Apakah jenis interaksi yang ditunjukkan? 3 markah
_________________________________________
_________________________________________ 7. Rajah menunjukkan seorang pesakit sedang
_________________________________________ menjalani ujian ECG. Keputusan ujian itu
2 markah menunjukkan terdapat mendapan kolesterol di
dalam dua arteri jantungnya.
UJIAN BULANAN MAC 2019 – SAINS
TINGKATAN 2

c) Besi diperlukan untuk pembekuan darah.

d) Vitamin B dan C larut dalam lemak.

e) Air merupakan medium untuk tindak balas
biokimia.

a) Apakah jenis penyakit yang mungkin dialami 9. Seorang murid menjalankan ujian makanan bagi
pesakit tersebut? sampel P. Jadual berikut menunjukkan keputusan
_________________________________________ ujiannya.
_________________________________________
_________________________________________ Ujian makanan Pemerhatian Kelas makanan
_________________________________________ Sampel P Mendakan
3 markah ditambah dengan merah terbentuk
bahan uji Millon
Sampel P diuji Satu tompok lut
b) Doktor menasihatkan pesakit tersebut supaya
dengan kertas cahaya terbentuk
mengubah tabiat pemakanannya. Apakah cadangan turas
yang perlu diberikan oleh doktor kepada pesakit a) Lengkapkan jadual dengan menamakan kelas
itu? makanan yang hadir dalam sampel P.
_________________________________________ 2 markah
_________________________________________
_________________________________________ b) Terangkan apa yang berlaku pada sampel P apabila
2 markah berada dalam perut.
_________________________________________
c) Cadang satu sajian tengah hari untuk pesakit _________________________________________
tersebut. _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ 2 markah
_________________________________________
_________________________________________ c) Nyatakan hasil akhir sampel P selepas pencernaan
3 markah menjadi lengkap.
_________________________________________
d) Mengapakah pesakit akan diberikan bubur? _________________________________________
_________________________________________ 1 markah
_________________________________________
_________________________________________ SELAMAT MENCUBA!
_________________________________________ SEMOGA BERJAYA!
2 markah

8. Letakkan (B) pada pernyataan yang betul dan (S)


pada yang salah.

a) Kehadiran kanji boleh diuji dengan larutan iodin.b) Lobak merah kaya dengan vitamin A.