Anda di halaman 1dari 1

Doa Setelah Sholat Tahajud

‫ت َما ِلك‬ َ ‫ َولَ َك ْال َح ْمد ا َ ْن‬،‫ض َو َم ْن ِف ْي ِه َّن‬ ِ ‫ت َواْالَ ْر‬ ِ ‫س َم َوا‬ َّ ‫ت قَ ِيِّم ال‬ َ ‫اَللّٰه َّم لَ َك ْال َح ْمد ا َ ْن‬
‫ض َو َم ْن‬ ِ ‫ت َواْالَ ْر‬ ِ ‫س َم َوا‬
َّ ‫ت ن ْور ال‬ َ ‫ َولَ َك ْال َح ْمد ا َ ْن‬،‫ض َو َم ْن فِ ْي ِه َّن‬ ِ ‫ت َواْالَ ْر‬ ِ ‫س َم َوا‬ َّ ‫ال‬
‫ت ْال َحق َو َوعْد َك ْال َحق َو ِلقَاء َك َحق َوقَ ْول َك َحق َو ْال َجنَّة َحق‬ َ ‫ َولَ َك ْال َح ْمد ا َ ْن‬،‫ِف ْي ِه َّن‬
‫عة َحق‬ َّ ‫سلَّ َم َحق َوال‬
َ ‫سا‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬َ ‫صلَّى للا‬ َ ‫َوالنَّار َحق َوالنَّبِي ْونَ َحق م َح َّمد‬
‫ص ْمت َواِلَي َْك‬ َ ‫علَي َْك ت َ َو َّك ْلت َواِلَي َْك اَنَبْت َوبِ َك خَا‬ َ ‫اَللّٰه َّم لَ َك ا َ ْسلَ ْمت َوبِ َك ا َ َم ْنت َو‬
‫ت ا َ ْعلَم ِب ِه‬ َ ‫َحا َك ْمت فَا ْغ ِف ْر ِل ْي َما َقد َّْمت َو َما ا َ َّخ ْرت َو َما ا َ ْس َر ْرت َو َما ا َ ْعلَ ْنت َو َما ا َ ْن‬
ِ‫ َوالَ َح ْو َل َوالَ ق َّوة َ اِالَّ بِالل‬،‫ت‬ َ ‫ت ْالم َؤ ِ ِّخر الَاِلَهَ اِالَّ ا َ ْن‬َ ‫ت ْالمقَ ِدِّم َوا َ ْن‬ َ ‫ ا َ ْن‬،‫ِمنِِّ ْي‬
Allaahumma lakal hamdu anta qayyumus samaa waati wal ardhi wa
man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa
man fiihinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa
man fiihinna, wa lakal antal haqqu, wa wa'dukal haqqu, wa liqaa'uka
haqqu, wa qaulukal haqqun, wal jannatu haqquw wannaaru haqquw
wan-nabiyyuuna haqquw wa Muhammadun shallallahu 'alaihi wa
sallama haqquw wassaa'atu haqq.

Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 'alaika tawakkaltu wa


ilaika anabtu, wa bika khaashamtu wa ilaika haakamtu faghfirlii maa
qoddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a'lantu wa maa
anta a'lamu bihiminnii. antal muqoddimu wa antal mu'akhkhiru laa
ilaaha anta. wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.