Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4
Bilangan Murid : 9 orang ( 8 lelaki ) ( 1 perempuan )
Tarikh : 3 September 2018
Hari : Isnin
Masa : 9.10 a.m – 10. 10 a.m
Tema : Tema 9 : Sayangi Bumi.
Tajuk : Puliharalah Bumi
Kemahiran Fokus : Aspek Seni Bahasa

Standard kandungan
4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

Standard Pembelajaran
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

i. Memahami rangkap pantun dan melafazkan pantun dengan sebutan yang betul
berdasarkan pantun Puliharalah Bumi.
ii. Mengenal pasti pembayang maksud dan menyatakan sekurang-kurangnya dua maksud
sebenar pantun dengan betul.

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Sistem Bahasa : Aspek Seni Bahasa, Lafazkan dan nyatakan maksud pantun
 Imu : TMK, Pendidikan Alam Sekitar
 Kreativiti dan inovasi
 Nilai Murni : bersyukur, kasih sayang, amanah,

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB : Menganalisis, Menghubung kait, mereka cipta
 KP : Verbal linguistik, interpersonal,
 pembelajaran kolaboratif, pembelajaran konstruktivisme, Teknik sumbang saran dan Teknik
Latih tubi, Teknik Soal Jawab, Teknik didik hibur

Bahan Bantu Mengajar :

Bil. Perkara Jumlah

1. LCD,Video

2. Kertas mahjong

3. Pembesar suara 1

4. Komputer riba 1

5. Lembaran Kerja 9

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid pernah mengambil bahagian dalam program Alam Sekitar peringkat sekolah sebelum ini.

PRAKTIKUM BERTEMA:-
BIL ASPEK TEMA PERINCIAN
1. FASA PERKEMBANGAN Melafazkan Pantun dan nyatakan maksud rangkap
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
 Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang
PENGURUSAN
 Persediaan murid sesuai
bersih dan mereka bersedia
BILIK DARJAH
untuk belajar untuk belajar.
(2 minit)
Pantun Empat kerat Menghayati pantun KB
Menghubung kait
1. Guru menulis pantun empat
dua tiga kucing
kerat pada papan putih.
berlari, 2. Guru meminta murid KP
mana nak sama
melafazkan pantun. Interpesonal
si kucing belang, 3. Guru mengemukakan
jika tidak
beberapa soalan mengenai
menjaga bumi, Teknik
nanti datang gambar tersebut.
Teknik Soal
4. Murid dipilih secara rawak
bencana alam.. Jawab
untuk menjawab soalan guru.
FASA 5. Guru mengaitkan jawapan
Contoh soalan :
PERSEDIAAN murid dengan isi pelajaran. Strategi :
1. Apakah anda
(5 minit) Berpusatkan
faham melalui
murid
pantun ini?
2. Bagaimanakah
kita boleh Nilai

menjaga bumi prihatin

kita?

Jangkaan Jawapan:
 Sayangi bumi
 Kesan tidak
menjaga alam
sekitar.
FASA IMAGINASI Melafazkan pantun Melafazkan pantun dengan KB
(15 minit) dengan sebutan sebutan yang betul. Menghubung kait
yang betul. Menganalisis
1. Guru meminta murid
memahami pantun BBM
berdasarkan buku teks. Buku teks
2. Guru memastikan murid
memahami pantun tersebut.
Teknik
3. Murid diminta berbincang
Perbincangan,
dengan rakan sebelah dan
diminta melafazkan pantun
Pembelajaran
dengan sebutan yang betul.
kolaboratif
4. Guru dan murid sama-sama
bincang maksud rangkap KP
pantun “Puliharalah Bumi’. Interpersonal
5. Guru menjadi pembimbing dan
membetulkan kesalahan
Nilai
murid.
Kerjasama
Amanah

Bincang dalam kumpulan;


Melafazkan Pantun Melafazkan Pantun dan Teknik
dan nyatakan nyatakan maksud rangkap. Sumbang saran
maksud rangkap
Aktiviti kumpulan. Pembelajaran
(Rujuk Lampiran.) 1. Guru membahagikan murid konstruktivisme
FASA kepada dua kumpulan.
2. Guru memberi masa kepada
PERKEMBANGAN BBM
murid untuk sama-sama
(18 minit) Buku teks
bincang maksud pantun.
3. Murid akan menulis fahaman Kad imbasan
mereka tentang rangkap
pantun pada kad imbasan
yang disediakan oleh gurunya.
4. Setiap kumpulan akan
mengadakan persembahan
pantun di hadapan kelas. KB
5. Murid juga akan disoal jawab
-Menganalisis
tentang maksud rangkap
maklumat
pantun oleh guru dan rakan
-Mencatat
lain.
maklumat
6. Guru menjadi pembimbing,
dan membetulkan kesalahan
Nilai
murid.
7. Peneguhan positif akan Bekerjasama
diberikan kepada murid yang
jawab dengan betul.

Pengukuhan
1. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada setiap murid.
2. Murid diminta untuk mengenal

Pengayaan pasti maksud yang BBM


Kenal pasti bersesuaian dengan rangkap Lembaran kerja
pembayang maksud pantun.
3. Murid juga akan lafazkan
dan maksud sebenar
semula pantun.
pantun. KB
Menganalisis
Pemulihan
maklumat
4. Murid diminta salin semula
FASA TINDAKAN Pemulihan
pantun dengan betul
(15 minit) Salin semula pantun 5. Guru menjadi pembimbing dan
dan lafazkan dengan membetulkan kesalahan Nilai
betul . murid. Bekerjasama

6. Guru memberi peneguhan Teknik Latih tubi


(Rujuk Lampiran) positif dan pujian kepada Teknik didik hibur
murid yang dapat jawab
dengan betul.
Teknik didik hibur
1. Guru dan murid akan sama-
sama lafazkan semula pantun
yang dipelajari.
2. Guru mengingati semula murid
tentang tema yang dipelajari.
Melafazkan semula KB
3. Guru merumuskan isi
pantun. -Merumus
pelajaran.
-kajian masa
depan
Kognitif
Rumusan isi pelajaran KP
Interpersonal
PENUTUP Sosial
(5 minit) -Pujian, dan Teknik soal jawab
peneguhan positif.
Nilai Murni
Sayangi Alam
Sekitar
Menghargai
Bersyukur
Latihan Pengayaan

Nama :

Arahan : Kenal pasti pembayang maksud dan maksud sebenar pantun dan salin
semula.

Pergi ke kota bersama teman,


Kota Melaka tempat pilihan,
menjaga sungai jadi amalan,
agar tidak berlaku pencemaran.

Pergi menyelam di dalam laut,


pergi menyelam di laut China,
kita perlu menjaga laut,
agar khazanahnya terpelihara.
Latihan Pemulihan

Nama :

Arahan : Salin semula pantun yang dipelajari berkaitan Alam Sekitar