Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SJKT Batang Melaka Kod Sekolah: MBD 1051

Noor Amirah Binti Jasmi


1. Nama Guru
Globalsasi dan cabaran budaya di
2. Judul Malaysia 3. Bidang: Pembangunan

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini memberi gambaran tentang suasana, cabaran & kesan yang dialami oleh masyarakat
berbilang kaum, budaya dan bangsa di Malaysia.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

- Dapat mengetahui tentang budaya dan adat pelbagai kaum di Malaysia.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

- Dapat mengenal pasti budaya yang diamalkan oleh murid-murd yang terdapat di dalam
kelas dan tidak akan menyentuh perkara yang berkaitan dengan sensitiviti murid.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )

Anda mungkin juga menyukai