Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN B

DIS 2016

1. Perbezaan antara
Pemisahan antara sukarela :

Pekerja mengambil keputusan utk menamatkan perkhidmatan atau bersara di


syarikat.

Pemisahan secara paksa:

Organisasi membuat keputusan utk menamatkan/memberhentikan/membuang


perkhidmatan pekerja.

Pilihan organisasi terhadap pemisahan pekerja apabila membuat


perancangan sumber manusia:

- Borang permohonan dan Resume - ujian pemilihan


- Rujukan dan semakan latar belakanng - Temuduga

2 Bezakan teori :
Teori Ekuiti

- Setiap org mahu dilayan sama rata dlm hubungan mereka dgn org lain.
Ketidak samaan wujud apabila pekerja menganggap bahawa input atau
sumbangan (dlm bentuk masa, usaha, pengalaman, pendidikan,
pengetahuan terhadap kerja) dengan hasil atau ganjaran yang diberikan
oleh organisasi dalam bentuk gaji, faedah, pengiktirafan adalah kurang
berbanding sumbagan terhadap kerja dan ganjaran yg diterima oleh org
lain.
- Ketidaksamaan akan mewujudkan tekanan

Teori Jangkaan

- Pekerja percaya bahawa usaha, prestasi dan hasil adalah disebabkan nilai
dan prestasi yang telah mereka tetapkan kpd pencapaian sesuatu hasil.
- Jangkaan memainkan peranan dalam menentukan motivasi
Bincangkan bagaimana model pengukuhan boleh digunakan untuk mengawal
tindakan tingkah laku manusia dalam organisasi:

Teori Pengukuhan mengkaji keadaan dalaman individu, iaitu perasaan hati dan
pemacu individu. Teori ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang berlaku
kepada seseorang individu apabila dia mengambil beberapa tindakan.Oleh itu,
menurut Skinner, persekitaran luaran organisasi perlu direka dengan
berkesan dan positif untuk memberi motivasi kepada pekerja. Teori ini adalah
alat yang berkesan untuk menganalisis mengawal mekanisme untuk tingkah laku
individu. Walau bagaimanapun, ia tidak memberi tumpuan kepada punca-
punca tingkah laku individu.

Pengurus menggunakan kaedah berikut untuk mengawal tingkah laku pekerja:

1) Pengukuhan positif
Sumbangan dari hasil positif berdasarkan tingkahlaku yang tidak diingini .
Cont: prngurus bayar bonus kepada pekerja menyebabkab pekerja lebih tekun
pada masa akan datang.
2) Pengukuhan Negatif
Memberi satu peluang kpd seseorang utk mengelakkan hasil atau akibat
negatif melalui tingkahlaku.
Cont: Bayar cukai sebelum bulan mei untuk mengelakkan dari dikenakan
denda
3) Penyingkiran
Tiada hasil atau kesan yang positif daripada tingkahlaku yang diingini
4) Hukuman
Akibat daripada perkara yang tidak diingini . Digunakan untuk mengurangkan
kekerapan tingkahlaku tidak diingini
Cont: Pekerja yang sering hadir lewat kerja, boleh di gantung kerja atau
ditahan gaji.

Pasukan Penglibatan pekerja :


- Sebuah pasukan yang memberi nasihat dan cadangan kepada pihak
pengurusan, berkaitan isu keselamatan di tempat kerja, hubungan
pelanggan atau kualiti produk.
- Hanya boleh memberi cadangan dan nasihat sahaja, tetapi tidak
mempunyai kuasa untuk membuat keputusan.
- Ahli adalah sukarela tetapi tediri dari mereka yg pakar
- Terdiri dari mereka yang paling hampir dgn masaalah atau situasi.

Pasukan Separa – Autonomi

- Pasukan yg mempunyai kuasa untuk membuat keputusan dan


menyelesaikan masaalah yg berkaitan dgn tugas utama pengeluaran
produk dan perkhidmatan .
- Menerima maklumat mrngensi belanjawan, kualiti kerja, prestasi dan juga
mengenai produk yg dihasilkan oleh pesaing.
- Mempunyai kuasa untuk membuat keputusan

3 Bincangkan bilakah organisasi sepatut menggunakan pasukan utk


memaksimakan faedahnya:

- Apabila objektif dan sebab pembentukannya adalah jelas – organisasi


banyak melaksanakan konsep pasukan kerana pasukan berjaya
menyelesaikan banyak masaalah.
- Kerja tidak boleh dilakukan secara berseorangan.
- Ganjaran boleh diberikan berdasarkan pada kerja berkumpulan
- Pasukan mempunyai kuasa untuk mengurus dan mengubah kaedah
pekerjaan itu dilaksanakan
BAHAGIAN C

DIS 2015

(a) Terangakam bagaimana anda mengaplikasikan teori pengukuhan

Terdapat 4 teori pengukuhan

Pengukuhan positif atau Tingkah laku yang sama diulang


pengukuhan negatif

Hukuman / penyingkiran Tingkah laku sama x diulang

1)Pengukuhan positif

Sumbangan dari hasil positif berdasarkan tingkahlaku yang tidak diingini .


Cont: prngurus bayar bonus kepada pekerja menyebabkab pekerja lebih tekun
pada masa akan datang.

2)Pengukuhan Negatif

Memberi satu peluang kpd seseorang utk mengelakkan hasil atau akibat
negatif melalui tingkahlaku.
Cont: Bayar cukai sebelim bulan mei untuk mengelakkan dari dikenakan
denda

3)Penyingkiran

Tiada hasil atau kesan yang positif daripada tingkahlaku yang diingini

4)Hukuman

Akibat daripada perkara yang tidak diingini . Digunakan untuk mengurangkan


kekerapan tingkahlaku tidak diingini
Cont: Pekerja yang sering hadir lewat kerja, boleh di gantung kerja atau
ditahan gaji.

(b) Apakah andaian dibawah teori ini


Tingkahlaku manusia di pengaruhi oleh persekitaran. Dikaitkan dengan
undang-undang yang boleh diubah. Tindakan masa ini mempengaruhi masa
akan datang. Tingkahlaku yang positif akan diulang manakala tingkahlaku
yang negatif dan kebiasaannya biasanya tidak diulang.

2. Kenalpasti dan jelaskan aspek dlm organisasi yang boleh diubah dan
cadangkan cara untuk mengatasi tentangan pekerja terhadap perubahan

1) Perubahan struktur
Struktur perlu dibuah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan
persekitaran. Oleh itu ejen perubahan perlu mengubah struktur itu
sekiranya perlu. Ejen perubahan boleh mengubah satu ataupun lebih
elemen penting dalam membentuk organisasi.

2) Perubahan Teknologi
Teknologi boleh diubah dan ditukar oleh ejen perubahan. Ia melibatkan
pengenalan kepada alat, peralatan ataupun kaedah yang boleh aotomasi
atau pengkomputeran baru. Faktor persaingan atau inovasi dalam industri
memerlukan ejen perubahan untuk memperkenalkan alat, peralatan dan
kaedah operasi yang baru.

3) Perubahan susun atur fizikal


Terdiri daripada ruang dan susunan alat, peralatan dan perkara lain tempat
kerja. Ia boleh mempengaruhi produktiviti kerja, kecekapan dan
keberkesanan pekerja
Cont: menghapuskan dinding ataupun sekatan utk mewujudkan ruang
kerja terbuka.

4) Perubahan pekerja
Ejen perubahan boleh membantu individu atau kumpulan dalam sesebuah
organisasi utk bekerja dengan lebih cekap. Ia melibatkan perubahan sikap
dan tingkahlaku ahli organisasi melalui komunikasi, membuat keputusan
dan menyelesaikan masaalah.