Anda di halaman 1dari 4

KATA KERJA 10. Apabila hari petang, barulah 20.

Lukisan yang _______ itu memikat


petani itu ______ ke rumah masing- hati saya.
1. Nana membantu ibunya ______ masing.
adunan biskut gajus dengan acuan A dipamer B pameran
kuih berbentuk bunga. A pulang B bangun C mempamerkan D pamerkan
C runtuh D duduk
A menekap B mencanai
C menerap D mencalit
21.Mutu permainan bola sepak
11. Shahrul _______ kesejukan kerana negara kita perlu ______ lagi.
kehujanan dalam perjalanan pulang
2. Ayam-ayam hutan itu ______ tanah dari sekolah. A ditingkatkan B ditinggikan
untuk mencari makanan. C diagungkan D dinaikkan
A mengecut B meracau
A menggali B menguis C menggoyang D menggigil
C menanam D menimbus
22.Pak Jait _______ lubang belakang
rumahnya untuk menanam bangkai
12. Penjualan mercun dan bunga api kucing.
3. Farid membantu ayahnya _______ ______ keras oleh kerajaan Malaysia.
buah sukun yang sudah tua di dusun. A menimbus B menutup
A dibantah B ditentang C menggali D mengerjakan
A mengait B mencantas C dilarang D dihalang
C memotong D memetik

23.Cikgu Ridzuan ______ mata


13. Dari beranda rumah nenek, Eda pelajaran Matematik.
4. Sotong yang telah dibersihkan dapat melihat ombak _______ di
akan ______ di atas para-para pantai. A memberitahu B mengajar
sehingga kering. C melaporkan D
A menguning B memutih menyampaikan
A disimpan B diperam C membiru D menghitam
C dihimpun D dijemur

24.Sebelum sesuatu aktiviti dijalankan ,


14. Puan Idah _______ tepung itu bulat- kita perlulah _______ terlebih dahulu.
5. Mangsa peperangan itu tidur bulat sebelum memasukkannya ke
dengan ______ gebar usang. dalam air yang mendidih. A menimbang B melihat
C merancang D melaksana
A bertilamkan B beratapkan A mencanai B mengisar
C berselimutkan D berbantalkan C menguli D menggentel

25. Petani itu _______ tempat


duduknya dengan tikar buruk.
6. Burung serindit itu _______ di atas 15.Ali ______ segulung dawai di kedai
bumbung rumah datuk. itu. A menyapu B melapis
C melapik D menutup
A hinggap B duduk A membeli B menjual
C turun D gugur C membuat D menarik

26. Pada musim kemarau debu di


tanah merah itu berterbangan
7. Naim _______ tali kasutnya dengan 16.Motosikal yang rosak itu sedang apabila ______ angin.
kemas sebelum turun bermain bola di ______ oleh mekanik.
padang. A diusik B ditiup
A dimusnah B dibaiki C dihembus D dialir
A menarik B mengikat C ditarik D dibakar
C menyentuh D memegang

27. Khairul _______ di kawasan rehat


17.Kerja-kerja _______ sungai itu sudah dan rawat Tapah untuk membeli buah
8. Lauk-pauk kenduri malam kelmarin dimulakan. jambu.
telah ______ oleh ibu.
A mendalami B dalami A hinggap B datang
A dipersiap B diperbuat C dalaman D mendalamkan C pulang D singgah
C diperoleh D diperhangat

18.Kami sekeluarga _______ di Hotel 28. Emak Endon ______ sejenak setelah
9. Wahida _______ apabila dimarahi Seri Malaysia selama dua hari sahaja. mendengar berita sedih itu.
oleh wanita yang tidak dikenali
semasa membeli buku. A menginap B pergi A terduduk B tertewas
C singgah D hinggap C terbaring D terjatuh
A tergagap B terlupa
C tercengang D tersenyum 19.Baju-baju yang kotor itu saya ______
di dalam baldi.

A basuh B pungut
C rendam D siram
29. Dari serambi itu Diana dapat 38. Mak Cik Nab sudah tidak sanggup 46. Pada musim ini , poko buah-
melihat ombak _______ di pantai. melihat sampah yang ______ di buahan di dusun datuk ______
kawasan lapang di hadapan dengan lebat.
A menguning B menghijau rumahnya.
C memutih D membiru A berdaun B berbuah
A membiak B mengumpul C beranting D bercabang
C membukit D membesar

30. Mereka ______ ke kampung sehari


sebelum menjelangnya Hari Raya Aidil 47. Mangsa rompakan itu tidak dapat
Fitri. 39. Petani itu _______ padi yang telah _______ wajah perompak itu kerana
dianginnya di halaman rumah. dia memakai topeng.
A pulang B bangun
C pergi D duduk A menjemur B menjual A memasti B menyamar
C mencabut D menjamu C mengehad D mengecam

31. Kak Piah duduk ______ di atas


pangkin itu untuk meluruskan kakinya 40. Aniza menoleh ke belakang 48. Tukang cat itu ______ rumah
setelah penat bekerja di sawah. apabila terasa ada seseorang yang banglo dengan warna coklat muda.
______ bahunya.
A berbaring B berlunjur A mewarna B melukis
C beradab D bergerak A mencucuk B menjunjung C mengecat D mengelap
C merotan D mencuit

32. Pasukan bahas Sekolah 49. Suhaimi _______ dalam jurusan


Kebangsaan Seri Emas telah _______ 41. Pada masa senggang, Aidil gemar kedoktoran di Universiti Kebangsaan
kemenangan lagi pada tahun ini. memetik gitar sambil _______. Malaysia.

A berpesta B bersatu A bernyanyi B berjoget A berilmu B bertapa


C bersorak D beroleh C bertandang D berkelana C belajar D berajar

33. Adik mengikut ibu ______ bil elektrik 42. Setelah berbalas-balas tembakan 50. Badrul telah ______ harta
air di pejabat pos. selama lima jam, akhirnya peninggalan kedua-dua orang
gerombolan pengganas itu pun tuanya hingga habis.
A membayar B membeli _______ ke sempadan.
C meminta D memungut A memperoleh B memperkacang
A berdagang B beransur C memperkemas D mempercepat
C berundur D berulang

34. Uteh _______ rotan-rotan itu


dengan akar-akar kayu yang banyak 51. Rakyat Malaysia amat ______
terdapat di Bukit Raja. 43. Pihak Petronas menggunakan melihat penderitaan hidup anak-anak
teknologi canggih untuk ______ minyak pelarian Kosovo itu.
A mengolah B mengheret di luar perairan Terengganu.
C mengikat D membelit A terasa B terkilan
A meenggerudi B menggilis C terpegun D terharu
C mengambil D mengapung
35. Pekerja-pekerja itu _______ ranting-
ranting pokok teh supaya pokok itu 52. Kewujudan sekolah bestari adalah
tidak tinggi dan tumbuh merendang. 44. Permintaan terhadap barangan _______ dengan kepesatan
buatan Malaysia telah _______ sejak multimedia di negara kita.
A memanjat B memangkas kebelakangan ini.
C merumput D memetik A sejalan B seiring
A melompat B meninggi C sejurus D selanjut
C meningkat D menaik
36. Ibu ______ barang perak dan
tembaga peninggalan nenek dengan 53. Jika daun pokok semalu ______
baik di dalam almari perhiasan. 45. Setelah menamatkan daun pokok itu akan menguncup.
perkhidmatannya dengan angkatan
A menyorok B menyembunyi tentera, Salih mencuba _______ A disogok B ditanam
C menghias D menyimpan jagung pula. C disentuh D ditolak

A berpadang B berlaut
C bersawah D berladang
37. Kilang yang menghasilkan 54. Pendudk di kampung itu bangun
serunding segera itu menggunakan memberontak apabila hidup mereka
teknologi moden untuk _______ _______ oleh pihak yang tidak
daging.
bertanggungjawab.
A mempelopor B memproses
C menyembelih D mempopular A ditindas B ditikam
C dipijak D disepak
55. Buah-buahan dan sayur-sayuran 64. Dewan Bahasa dan Pustaka telah 73. Sekumpulan penyelidik dari
segar _______ supaya tahan lama. _______ novel penulis Inggeris yang Universiti Putra Malaysia telah ______
terkenal itu ke dalam bahasa Melayu. kaedah terbaru untuk merawat
A diasing B dikeras penyakit AIDS.
C ditanam D diawet A membukukan B menerbitkan
C menjadikan D menterjemahkan A mencampuri B menemui
C membelanjai D membaiki

56. Kebanyakan sungai di negara kita


______ akibat sisa buangan industri 65. Jabatan Parit dan Saliran telah
seperti sisa toksik. melancarkan program untuk _______ 74. Fauziah akan _______ latihan
sungai itu. industri selama tiga bulan di kilang
A terbahaya B tercemar Sony.
C terasing D terkawal A meluruskan B mencetekkan
C mengindahkan D mengharumkan A menjalani B menikmati
C memasuki D merasai

57. “Janganlah kamu berasa _______


dengan gurauan abang itu,” kata 66. Jabatan Imigresen akan ______
ayah kepada adik. kemasukan pendatang asing yang 75. Kita mestilah sentiasa _______
bekerja sebagai pembantu rumah. nikmat dan rezeki yang dikurniai Tuhan
A tersinggung B termalu kepada kita.
C terdiam D tergirang A mengehadkan B mengesahkan
C mengecamkan D mengesyorkan A mencucuri B menjauhi
C mencampuri D mensyukuri

58. Hati Rozita pasti ______ apabila


melintasi rumah usang pusaka 67. Jurupandu ekspedisi mendaki
neneknya yang terbiar tanpa gunung itu telah _______ kepada para 76. Masyarakat peribumi di kawasan
penghuni. peserta supaya berhenti rehat di anak pedalaman masih menggunakan
sungai itu. khidmat pawing untuk ______
A terpedaya B terpegun penyakit.
C terpukau D terusik A mengepinkan B mengecamkan
C mengesyorkan D mengekhaskan A mengubati B mengawasi
C menghalangi D mengekori
59. Rantai leher itu perlu _______
sebelum dibentuk menjadi rantai leher 68. Peserta perkhemahan itu sedang
baru. sibuk ______ khemah masing-masing di 77. Ibu tua itu amat _______ selendang
kawasan lapang tersebut. sutera yang dihadiahkan oleh
A digilis B dilebur anaknya yang berada di luar negeri.
C dikerat D dilentur A meneguhkan B memancangkan
C mendirikan D membangunkan A merindui B menguliti
C menyayangi D memayungi
60. Baju kebaya yang dipakai oleh
seniwati itu ______ darah ikan. 69. Anak seniman terkenal itu telah
_______ kisah hidup ayahnya. 78. Encik Sharul akan ______ adiknya
A sehitam B semerah ketika ayah dan ibu mereka
C seputih D sebiru A membukukan B membiarkan menunaikan haji di Mekah.
C memberikan D memberatkan
A membelanjai B membanjiri
C membalasi D membasahi
61. Pihak polis telah berjaya _______
kegiatan penyeludupan di kawasan 70. Adik begitu tekun ______ lukisan
sempadan. yang dilukisnya itu dengan pensel
warna. 79. Lampu gasoline telah _______
A menewaskan B menumpaskan ruang tamu rumah pusaka
C menumbangkan D menunjukkan A menurunkan B melembabkan peninggalan datuk.
C memasukkan D mewarnakan
A mengemudi B mengaburi
C mendalangi D menerangi
62. Puan Jun telah selamat _______
bayi kembar lelaki di Hospital Teluk 71. Pasukan pengakap terpaksa
Intan. ______ sunagi yang cetek itu kerana titi
yang ada telah reput. 80. Peristiwa ngeri yang
A menerbitkan B melemparkan mengorbankan kedua-dua orang tua
C melarikan D melahirkan A mengharungi B memasuki Suzi masih ______ hidupnya.
C melalui D menjalani
A menghidapi B menghantui
72. Budiman _______ kepakaran C mengulangi D menggauli
63. Muzium Keseniaan Islam ______ ayahnya membuat barang-barang
pelbagai barang tamadun Islam yang tembaga.
dibawa dari seluruh dunia.
A merindui B mendugai
A mempamerkan B membesarkan C merasai D mewarisi
C mempopularkan D membiasakan
81. Ayah _______ air kopi yang masih 91. Ibu _______ tepung itu bulat-bulat 100.Liana ______ air kelapa muda di
panas itu perlahan-lahan. sebelum memasukkannya ke dalam dalam kelapa itu dengan
air yang mendidih. menggunakan straw.
A menyedut B menuang
C menghisap D meneguk A menguli B menggentel A menelan B meneguk
C mencanai D mengisar C menyedut D merasa

82. Pak Abu ______ ranting-ranting


pokok di hadapan rumahnya. 92. Ayah ______ di atas sofa setelah
pulang dari kerja kerana terlalu letih.
A menebang B memangkin
C menarah D mengerat A terjaga B terlalai
C tersenyum D tertidur

83. Petani itu _______ dua buah bakul


yang berisi buah durian. 93. Pada tahun ini pokok-pokok
rambutan di dusun ayah _______
A mengandar B menjinjing lebat.
C menjunjung D menggalas
A berbuah B berakar
C berbulu D berdaun

84. Ular sawa yang besar itu sedang


______ seekor anak kambing.
94. Datuk dan nenek selalu ______
A mencarik B melarik petang di beranda rumah sambil
C melulur D menggigit berbual-bual.

A makan B sarapan
C minum D main
85. Emak sedang _______ air panas di
dapur.

A menjerang B merebus 95. Anak-anak yang meningkat


C mengukus D menanak remaja perlu _______ supaya tidak
terlibat dengan perbuatan yang tidak
baik.
86. Pelukis jalanan itu asyik ______
A dikerah B dibimbing
potret seorang gadis.
C dipujuk D dipuja
A mencorak B melorek
C melakar D menconteng
96. Kerja-kerja ______ kain songket
memerlukan minat dan ketelitian.
87. Beberapa ekor tikus telah _______
A menekat B menenun
buku-buku di bilik itu hingga koyak.
C melukis D mencetak
A memakan B mengerit
C menelan D menggigit
97. Pelayan restoran makanan segera
itu berjalan sambil _______ sedulang
88. Lagu Negaraku ______ diudara hidangan.
sebelum siaran televisyen tamat.
A mengandar B membimbit
A bersiar B berbunyi C mengangkut D menatang
C berbisik D berkumandang

98. Jururawat terpaksa memujuk


89. Perempuan itu sedang _______ kanak-kanak itu kerana dia tidak
anaknya sambil berjalan. mahu ______ ubat itu.

A meriba B menjunjung A menghirup B menyuap


C mengelek D mengheret C menelan D mengunyah

90. Selaku mandor di ladang getah, 99. Mak Wan sedang tekun _______
tugasnya ialah ______ pekerja-pekerja kain songket.
di situ.
A menyulam B menenun
A memeriksa B menyemak C menganyam D mengait
C menyelia D menyusun

Anda mungkin juga menyukai