Anda di halaman 1dari 2

Instrumen Penilaian Media Pengajaran dan Pembelajaran

Guru :

Mata Pelajaran :

Tajuk Media Yang Digunakan :

Jenis Media Yang Digunakan :

Nama Sekolah :

Arahan

Sila penuhkan maklumat yang dikehendaki dan berikan skor ( √ ) pada kotak skor yang
telah disediakan mengikut panduan skor pada petunjuk.

Petunjuk 1 = Sangat Kurang


2 = Kurang
3 = Sederhana
4 = Baik
5 = Sangat Baik

Bil Penilaian 1 2 3 4 5
1 Media pengajaran dan pembelajaran dapat
mencapai objektif pembelajaran
2 Media pengajaran dan pembelajaran mudah
difahami oleh murid-murid
3 Media pengajaran dan pembelajaran bersesuaian
dengan minat dan kebolehan murid
4 Media pengajaran dan pembelajaran mampu
menarik minat murid untuk kekal fokus sepanjang
sesi pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc)
dijalankan.
5 Kemudahan bilik darjah yang lengkap dan
kondusif
6 Peralatan elektrik seperti suis dan LCD dalam
keadaan yang baik dan sempurna.