Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH

BIL.1/ 2019

TARIKH: 09 JANUARI 2019

MASA: 2.30 PETANG

TEMPAT: BILIK GURU

KEHADIRAN: Encik Matu Ak Ekum

Puan Habibah Binti Latip

Puan Lily Ak Sanggau

Encik Umpang Ak Saban

Encik Mohd Solehan Bin Sedik

Puan Suriana Binti Husein

Encik Mohamad Hilmi Fuad Bin Abdul Rasid

Encik Mohd Firdaus Bin Mohamad Zulkifly

Encik Tang Kie Guan

Puan Lemi Ak Gratong

Cik Diana Duya Ak Jimbat

Ustaz Mohd Faizal Bin Hamsani

AGENDA MESYUARAT:

1. Ucapan Guru Besar


2. Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Isu-Isu Berbangkit
4. Ucapan Pengerusi
5. Hal-Hal Lain
1. UCAPAN GURU BESAR
1.1 Guru besar mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang dapat hadir ke
Mesyuarat Panitia Sejarah kali pertama untuk tahun 2019.
1.2 Mengucapkan syabas dan tahniah diatas segala usaha keras guru untuk
meningkatkan pencapaian Sejarah pada tahun lalu.
1.3 Guru perlu merangka perancangan untuk penambahbaikan tahun lalu.
1.4 Harapan guru besar agar guru-guru dapat meningkatkan prestasi subjek bahasa
Sejarah untuk tahun 2019.

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


2.1 Pengesahan minit mesyuarat lalu : En Mohd Solehan Bin Sedik
2.2 Disokong oleh : Encik Tang Kie Guan

3. ISU-ISU BERBANGKIT
3.1 Tiada isu berbangkit

4. UCAPAN PENGERUSI
4.1 Mengucapkan terima kasih kerana dapat hadir ke mesyuarat kali pertama bagi
panitia bahasa Sejarah tahun 2019.
4.2 Pelantikan ajk panitia bahasa Sejarah 2019
Pengerusi: Encik Matu Ak Ekum
Setiausaha: En Mohd Solehan Bin Sedik
Penyelaras : Puan Suriana Binti Husein
4.3 Semua guru perlu menyediakan dan melengkapkan rancangan pengajaran
harian, dskp dan rancangan pengajaran tahunan.
4.4 Penetapan buku tulis
A) Tahap 2 sebanyak 1 buah sahaja
4.5 Semakan buku latihan murid
Penetapan 2 kali seminggu untuk menyemak buku latihan dan buku kerja murid.
Guru-guru perlu menggunakan penandaan yang telah ditetapkan, serta ruang
pembetulan perlu disediakan untuk penambahbaikan murid.
4.6 Penulisan rancangan pengajaran harian-
 Perlu mengikut aras dan tahap kemampuan murid.
 Guru menulis objektif pdp pada papan putih atau kad manila.
 Penulisan refleksi/ impak adalah wajib
 Penulisan refleksi mestilah ditulis dalam bentuk bilangan murid yang
menguasai dan tidak menguasai.
4.7 Penggunaan wang panitia- perlu isi nota minta. Semua pgoram dibawah panitia
bahasa Sejarah perlu menyediakan kertas kerja. Sebarang barang/ keperluan
yang perlu dibeli perlu dirujuk kepada guru besar selepas mengisi nota minta.
4.8 Denda murid-
 Guru besar memberi kebenaran kepada guru-guru untuk mendenda murid
kerana denda yang diberikan adalah tindakan guru untuk kebaikan murid-
murid.
 Buru besar menyokong penuh dan menyatakan denda sebgai tindakan
yang wajar
 Namun, ditekankan agar elakkan murid berdiri di atas kerusi atau meja.

5. HAL-HAL LAIN
5.1 Harapan guru besar- agar semua guru dapat menjalankan tugas dengan penuh
amanah, dan beliau akan memberikan sepenuh sokongan kepada semua guru.

Mesyuarat ditangguh pada pukul 4.30 petang.

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH,

....................................... ......................................

Setiausaha, Pengerusi,
Panitia Bahasa Sejarah, Panitia Bahasa Sejarah,
Sk Nanga Kua, Sk Nanga Kua,
Selangau. Selangau.