Anda di halaman 1dari 13

INMBLBM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI BAHASA MELAYU
MEMBACA
SARINGAN 2
TAHUN 1
2018

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

1. Namakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

a) Huruf vokal.

1. 2. 3. 4. 5.

u e o i a
b) Huruf konsonan.

1. 2. 3.

k s g
4. 5. 6. 7.

m l c h
8. 9. 10.

j t p
Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
2
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

2. Bunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1. 2. 3.

de ma ho

4. 5.

su gi

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
3
INMBLBM

3. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1. 2.

padu mega

3. 4.

dobi tepu

5.

lokasi
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
4
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

4. Bunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

sen
2.

bak
3.

nis
4.

gur
5.

lom

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
5
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

5. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

ulas
2.

pamer
3.

salin
4.

bukti
5.

tompok

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018 6
INMBLBM

6. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

hilang
2.

cungkil
3.

sokong
4.

tingkat
5.

bonceng
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
7
INMBLBM

7. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

abai
2.

kacau
3.

peroi
4.

lalai
5.

saudara
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
8
INMBLBM

8. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

taip
2.

bius
3.

kaut
4.

liar
5.

tuah
Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
9
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

9. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.
brek
2.
dengan
3.
asyik
4.
tradisi
5.
proses
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
10
INMBLBM

10. Baca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

berbeza
2.

menoleh
3.

terbaring
4.

melakar
5.

bekalan
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018) 11
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

11. Baca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

1. Adik baca buku cerita.

2. Fauzi panjat pokok mangga.

3. Kanang berehat sambil


mendengar radio.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018) 12
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INMBLBM

12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh


guru.

Suzi dan keluarga melawat


Muzium Negara. Mereka
sampai pada waktu pagi.
Ayah membeli tiket di
kaunter. Mereka melihat
pameran sejarah Malaysia.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan ‘e’ taling atau ‘e’ pepet hendaklah diterima.

2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Instrumen Literasi Bahasa Melayu Membaca


Saringan 2
Tahun 1 (2018) 13
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018