Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Round Table
RPH SENI TEATER Think Pair Share
Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
MINGGU HARI
ISNIN
TARIKH:
17 FEBRUARI 2019 Role Play
Gallery Walk
7 TINGKATAN: MASA:
Three Stay, One Stay
Peta I-think
Deklamasi Sajak / Nyanyian
3 HARMONI 2.05 PTG- 3.35 PTG
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Tajuk LAKONAN
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
MELAKONKAN PELBAGAI WATAK Berasaskan Murid
Standard
Pembelajaran Kolaboratif
Kandungan Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Standard Berinteraksi dengan yakin dan berkesan dalam pelbagai Kemahiran Hidup
Pembelajaran situasi lakonan berdasarkan skrip Berkumpulan
Membuat analisis naskah Komuniti
Pentaksiran Formatif
Belajar Untuk Kehidupan
Objektif Pada Akhir pembelajaran ini, murid dapat: Tandakan / pada ruangan berkenaan
Pembelajaran
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
1. Menilai dan menganalisa skrip dengan berkesan TP6
TP5
TP4
2. Membuat analisis naskah berdasarkan tema,
TP3
persoalan watak dan perwatakan, latar gaya bahasa
TP2
dan pengajaran TP1
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Aktiviti ARAS PEMIKIRAN


1. Murid memilih naskah cerpen , novel atau skrip Mencipta
2. Murid membacanaskah dan membuat analisi Menilai
3. Murid membuat pembentangan kepada rakan dan Menganalisis
guru Mengaplikasi
Memahami
Mengingati
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Tandakan / pada ruangan berkenaan
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain
 Carta  Model  Skrip PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
 ………………. Latihan bertulis
Hasil kerja
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan Kuiz
Alam Sekitar inovasi Pembentangan
Soal Jawab
 ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Pemerhatian/lisan/soal jawab
Refleksi
Lembaran kerja
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
Drama
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Projek
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Tandakan / pada ruangan berkenaan
 Aktiviti PdP ditangguhkan
kerana……………………………………………………….
I - THINK
Peta Bulatan
…………………………………………………………………….. Peta Buih
Peta Buih Berganda
…………………………………………………………………….. Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Catatan Tandakan / pada ruangan berkenaan