Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR PENERIMAAN ZAKAT FITRAH 1439 H

MASJID AN’NUR

Lap. Ke-2

JENIS ZAKAT FITRAH


NO NAMA MUZAKKI KET
BERAS (Ltr) UANG (Rp)
1 RUDI TRI HARMAJI - 29.000,-
2 SRI YULIANA - 29.000,-
3 DZAKIYANA KAMILA - 29.000,-
4 DEWI MEILIANA - 29.000,-
5 KAKAN ISKANDAR - 29.000,-
6 ASNAH MARYANAH - 29.000,-
7 ANDI AFRIANDI - 29.000,-
8 ADE JULKANA - 29.000,-
9 GUNTUR SAID 3,5 ltr - Beras kepala
10 SARINA USMIARTI 3,5 ltr - Beras kepala
11 HENS RONI 3,5 ltr - Beras kepala
12 HELVIANI 3,5 ltr - Beras kepala
13 HAVILA RESKY 3,5 ltr - Beras kepala
14 LASIDY 3,5 ltr - Beras kepala
15 HASNAENI 3,5 ltr - Beras kepala
16 MUHAMMAD AKBAR SAPUTRA 3,5 ltr - Beras kepala
17 ALYA JAZILAH 3,5 ltr - Beras kepala
18 LA IMA - 29.000,-
19 SARNIAH - 29.000,-
20 MUHAMMAD AZHAR - 29.000,-
21 AHMAD ALFAUZAN - 29.000,-
22 FAIZ HAMIZAN - 29.000,-
JUMLAH 31,5 ltr 377.000,-

SHADOQAH
- Beras
1. USMAR (Alm)
2. SAID LAMANUKA (Alm)
3. RUBANA LADACI (Almh)

Rahandouna, Juni 2018

DISERAHKAN KEPADA AMIL ZAKAT


KOORDINATOR PENYALURAN ZAKAT
1. MUDARMIN, S.PdI : ………………
FITRAH KELURAHAN/MASJID NURUL
HUDA
2. MUH. ALI MAJA, S.PdI : ……………….