Anda di halaman 1dari 1

‫الر ِحي ِْم‬

َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬


‫علَى آ ِل ِه‬ َ ‫ع َلى‬
َ ‫س ِي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫صالَة َُوال‬ َّ ‫ َوال‬, َ‫ب ْال َعالَ ِميْن‬
ِ ‫اَ ْل َح ْمدُ ِ َّّلِلِ َر‬
َ‫ص َحا ِب ِه أَ ْج َم ِعيْن‬
ْ َ‫َوأ‬

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,


Sesungguhnya pada pagi ini, kami menadah tangan menzahirkan rasa syukur atas
iradat-Mu, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada
pagi yang berbahagia ini, di dalam Kejohanan Sukan Tahunan SK Ampang Tinggi
bagi tahun 2019.

Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar,


Justeru itu, kami memohon kepada-Mu, sejahterakanlah tubuh badan kami,
sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami,
kurniakanlah kepada kami keazaman dan kesungguhan untuk bersaing secara sihat,
serta jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang tidak diingini.

Ya Allah , Ya Faarijal Hamm wa Ya Kaashifal Ghamm,


Berkatilah usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha kami), sekolah ini akan
menjadi sekolah yang cemerlang dan terbilang . Sekolah yang disegani dan
dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang dalam
aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia dan di akhirat.

َ َ‫عذ‬
ِ ‫اب النَّار‬ َ ‫سنَة ًَوقِنَا‬ َ ‫األخ َرةِ َح‬ ِ ‫سنَة ً َوفِي‬ َ ‫َربَّنَا َءاتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح‬
َ‫ب ال َعالَ ِميْن‬ ِ ‫ َو ْال َح ْمد ِ َُّّلِلِ َر‬، ‫سلَّ َم‬ َ ‫علَى َءا ِل ِه َو‬
َ ‫ص ْح ِب ِه َو‬ َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ‫علَى ُم َح َّم ٍد َو‬ َ ‫َو‬