Anda di halaman 1dari 6

Tarikh: ………………………………………… Nama:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Arahan: Jawab soalan kandungan bagi setiap jenis tanah di bawah.

a) Tanah K _ _ u _ b) Tanah _ _ s _ r

Warna tanah: ___________________ Warna tanah: ___________________

Tekstur tanah: _______________________ Tekstur tanah: _______________________

c) Tanah _ _ _ t

Warna tanah:

___________________

Tekstur tanah:

_______________________
TANAH KEBUN TANAH PASIR
TANAH LIAT TANAH LIAT
TANAH PASIR TANAH KEBUN