Anda di halaman 1dari 12

KURSUS KOMPENTESI

PENYELIA KESELAMATAN
TAPAK
KESELAMATAN ALATAN TANGAN DAN ALATAN
BERKUASA
HAND TOOLS AND POWER TOOLS SAFETY
NAMA SYAMSUL AFFANDY BIN MOHD ZAINI
MYKAD: 920217-06-5043
NO INDEKS: SSS2915
1. Pekerja yang bekerja disekitar atau dengan alatan tangan harus sedar tentang
bahayanya alatan tangan.
2. Alat pelindung diri mestilah dipakai setiap masa bila melakukan kerja-kerja alatan
tangan.
3. Semua peralatan perlu diperiksa dan berada dalam keadaan selamat sebelum
digunakan.
4. Peralatan yang rosak haruslah diganti atau dibaiki.
1.0 OBJEKTIF PEMBENTANGAN

 Mengenal pasti hazard yang ada dalam kerja-kerja


menggunakan alatan tangan dan keselamatan
alatan berkuasa yang akan terjadi tapak bina.

 Menyediakan langkah-langkah kawalan dalam


kerja-kerja alatan tangan dan keselamatan alatan
berkuasa di tapak bina.
2.0 PENGENALAN TAJUK

> Terdapat pelbagai pilihan alatan tangan dan


alatan berkuasa yang digunakan di tapak
pembinaan.

> Kemalangan yang melibatkan alatan tangan dan


alatan berkuasa sering teruk dan dan ada beberapa
kes membawa maut.
3.0 DEFINISI PERALATAN
TANGAN
• Peralatan tangan yang memerlukan penggunaan tenaga
manusia secara manual untuk:
• Menggerak
• Mengubah bentuk
• Menyelaras bahan
4.0 DEFINASI PERALATAN BERKUASA
MUDAH ALIH
 Peralatan yang memerlukan penggunaan sumber kuasa lain untuk mengerak,
mengubah bentuk atau menyelaras bahan.
4.0 ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA) UNTUK MESIN
PENGCANAI (GRINDING MACHINE)
NO AKTIVITI KERJA HAZARD RISIKO/KESAN LANGKAH KAWALAN

1. Menyediakan tempat kerja Orang yang tidak berkenaan Orang tersebut tersadung dan - ‘ barricade’ kawasan
masuk ke kawasan tempat jatuh. tempat kerja
kerja - Meletakkan papan tanda
yang sesuai
Kawasan tempat kerja yang Pekerja melakukan kerja - Memilih kawasan untuk
tidak sesuai grinding tidak selamat dan kerja mengcanai yang
selesa bersesuaian.

2. Memilih dan memeriksa mesin -Keadaan mesin yang tidak -Menyebabkan kecederaan - Melakukan
pengcanai selamat untuk digunakan kepada pekerja penyelengaraan kepada
mesin dengan lebih kerap

-Keadaan kabel elektrik yang - Pekerja terdedah kepada - Menukar kabel elektrik
telah koyak atau pecah. kejutan elektrik yang koyak atau pecah
kepada yang baru
- Mesin pengcanai mempunyai
bucu yang tajam (semasa -Pekerja cedera dan luka - Pekerja perlu sentiasa
kerja menukar cakera mesin memakai sarung tangan
pengcanai) sesuai.
ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA) UNTUK MESIN
PENGCANAI (GRINDING MACHINE)
NO AKTIVITI KERJA HAZARD KESAN/RISIKO LANGKAH KAWALAN

3. Menghidupkan suis -Tersadung dan jatuh - Mendapat kecederaan ringan Memastikan kawasan tempat
pencanai semasa menghidupkan atau parah akibat jatuh ke kerja bebas dari halangan.
suis mesin pengcanai atas struktur tajam

-Mendapat renjatan - Mesin pengcanai rosak dan Menggunakan plug 3 pin yang
elektrik boleh mendatangkan maut diluluskan

4. Memulakan kerja a) Menggunakan cakera a) Cakera pengcanai pecah a)Memastikan rotary per
mengcanai pengcanai yang tidak semasa kerja dijalankan lalu minute (RPM) cakera lebih
selamat kena mata dan bahagian badan besar dari RPM mesin
lain. pengcanai.

a) Memakai cermin mata


Percikan api semasa kerja - Berlaku kebakaran di keselamatan .
mengcanai kawasan tempat kerja.
a)Memastikan gadang sentiasa
berada di mesin pengcanai.

Melakukan kerja mengcanai


ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA) UNTUK
MESIN PENGCANAI (GRINDING MACHINE)
NO AKTIVITI KERJA HAZARD RISIKO/KESAN LANGKAH
KAWALAN
4. Memulakan kerja Percikan api semasa kerja Berlaku kebakaran -Melakukan kerja
mengcanai mengcanai ditempat kerja jauh dari bahan
mudah terbakar.

- Menyediakan alat
pemadam
kebakaran di
tempat kerja

Bunyi yang terhasil dari mesin Pekerja kurang dan -Melakukan kerja
mengcanai hilang pendengaran secara bergilir-gilir

-Perkerja perlu
memakai ‘ ear plug’
semasa kerja
ANALISA KESELAMATAN KERJA (JSA) UNTUK MESIN
PENGCANAI (GRINDING MACHINE)
NO AKTIVITI KERJA HAZARD KESAN/RISIKO LANGKAH KAWALAN
5. Mematikan atau Mesin masih lagi Menyebabkan Sentiasa melakukan
memutuskan bekalan berfungsi walaupun kecederan yang penyelenggaraan ke
elektrik bekalan elektrik serius kepada atas mesin pengcanai
telah diputuskan pekerja
Hanya orang yang
berpengalaman dan
terlatih sahaja
dibenarkan untuk
mengendali mesin
pengcanai.
6. Housekeeping Mesin pengcanai Menyebabkan Memastikan pekerja
jatuh ke atas kaki kecederaan ke atas memakai kasut
pekerja. kaki pekerja keselamatan

Kerosakan kepada Mesin tidak dapat - Mesin pengcanai


mesin pengcanai digunakan lagi dan perlu dibersihkan dan
membahayakan disimpan dengan betul
kepada pekerja selepas digunakan
KESIMPULAN

 Alatan tangan dan berkuasa digunakan untuk


meningkatkan kecekapan dan memudahakan
kerja di tapak pembinaan.

 Penggunaan yang selamat dan operasi alat boleh


dicapai melalui pemilihan alatan ,penggunaan,
pemeriksaan dan penyelenggaraan yang betul.
SEKIAN
TERIMA KASIH