Saking pesaja manah sang meraga guru Ngemang anake buku cening pitutur buka jani Sekancan senjata

sane lwih Ane prasida anggon cening gegelar serahina Ane anggon cening ngalih pangupa jiwa Selawas ceninge manumadi di jagate

GINANTI (Lumbrah) Sa ± king tu ± hu Mi ± tu ± tu ± rin Sa ± lu ± wih ± lu Ne ± da ± di ± pra ma ± nah gu ± ru ce ± ning ja ± ni wih ± san ja ± ta bot ± ang sa ± i Ka ± ang ± gen ± nga ru ± ruh mer ± ta Sa ± e ± nun ± ce ning ± e u .rip .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful