Anda di halaman 1dari 5

SKEMA PEMARKAHAN: LISAN INDIVIDU

ANUGERAH TOKOH NILAM

Markah
Item Kriteria Sangat Baik Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah
Penuh

Pemahaman soalan: Pemahaman Pemahaman soalan: Kurang memahami Tidak memahami


sangat baik. soalan: baik. sederhana kehendak soalan. kehendak soalan.
Pembangunan idea: Pembangunan Pembangunan idea: Pembangunan idea Pembangunan idea:
sangat berkesan. idea: berkesan. sederhana yang lemah. sangat terhad.

Isi kandungan Respons: sangat Respons: relevan Respons: Respons: kurang Respons: tidak relevan
1 20 relevan Sebahagian sahaja relevan
dan pengolahan
relevan
Terdapat
pengulangan / jurang

20 - 17 16 - 13 12 - 9 8-5 4-1

Sangat mahir. Mahir. Struktur: beberapa Tidak penguasaan Ucapan / frasa satu
Struktur: kompleks Struktur: kompleks kesilapan tetapi tidak struktur asas. persatu.
Kosa kata: sesuai, menjejaskan
Kosa kata: sesuai, Ucapan-ucapan Kosa kata: sangat
pelbagai dan baik komunikasi.
pelbagai dan sangat frasa / tahap terhad.
berkesan Sebutan: jelas Kosa kata: telegraf
Sebutan tidak difahami.
sesuai, pelbagai dan
2 Bahasa 15 Sebutan: sangat jelas Intonasi: tiada Kosa kata: terhad
kesilapan yang ketara memuaskan.
Intonasi: tiada Sebutan: tidak
kesilapan yang ketara Tidak menghalang Sebutan kurang jelas,
jelas menyebabkan
kefahaman boleh menyebabkan
salah faham
salah faham

15 - 13 12 - 10 9-7 6-4 3-1


SKEMA PEMARKAHAN: LISAN INDIVIDU
ANUGERAH TOKOH NILAM

Sangat fasih / lancar Fasih tetapi Berupaya Penyampaian Penyampaian kerap kali
terdapat sedikit berkomunikasi kerap tersekat- tersekat-sekat.
Gaya penyampaian:
teragak-agak, dengan walaupun sekat.
sangat menarik Ucapan tergantung.
penyampaian tidak
Sesekali terhalang Kurang yakin
Keyakinan: Sangat sekata, teragak-agak.
kerana berfikir. dalam
tinggi Tiada keyakinan dalam
Tercari-cari perkataan penyampaian.
Keyakinan: tinggi penyampaian.
Sangat kurang yang sesuai.
tetapi sesekali Kurang menunjukk
merujuk kepada nota. Tidak mengambil inisiati
merujuk kepada Sederhana yakin an inisiatif dalam
f untuk berinteraksi
Mengurus maklumat nota. dalam penyampaian penyampaian
Penyampaian / dan tidak mampu untuk
dengan berkesan. maklkumat. maklumat
3 keupayaan 15 Berjaya mengekalkan
berkomunikasi Mempamerkan mengekalkan Cuba berinteraksi Mengambil masa penyampaian
inisiatif, minat dan penyampaian dan sesekali untuk berindak maklumat.
menentukan hala tuju maklumat dengan memerlukan balas terhadap
Tidak bertindak balas
interaksi dalam baik dorongan / bantuan. topik / idea
walaupun apabila
penyampaian
Mempamerkan Bergantung kepada digesa.
maklumat
inisiatif, minat untuk bantuan untuk
berinteraksi meneruskan
perbincangan.

15 - 13 12 - 10 9-7 6-4 3-1

Sangat yakin, kemas, Yakin, kemas tetapi Yakin, kemas tetapi Kurang yakin, Tidak yakin, tidak tahu
tahu tata cara apabila sedikit gugup gugup apabila kurang tahu tata tata cara apabila
ditemuramah apabila ditemuramah, tidak cara apabila ditemuramah.
Ketokohan / ditemuramah ceria ditemuramah,
4 10
Perwatakan terlalu bersahaja

10 - 9 8-7 6-5 4-3 2-1


JUMLAH 60
SKEMA PEMARKAHAN: LISAN KUMPULAN
ANUGERAH TOKOH NILAM

Markah Sangat Baik Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah


Item Kriteria
Penuh 5 4 3 2 1

Pemahaman soalan: Pemahaman Pemahaman soalan: Kurang memahami Tidak memahami


sangat baik. soalan: baik. sederhana kehendak soalan. kehendak soalan.
Pembangunan idea: Pembangunan Pembangunan idea: Pembangunan idea Pembangunan idea:
sangat berkesan. idea: berkesan. sederhana yang lemah. sangat terhad.
Isi kandungan
1 5 Respons: sangat Respons: relevan Respons: Respons: kurang Respons: tidak relevan
dan pengolahan
relevan Sebahagian sahaja relevan
relevan
Terdapat
pengulangan / jurang

2 Bahasa 5 Sangat mahir. Mahir. Struktur: beberapa Tidak penguasaan Ucapan / frasa satu
Struktur: kompleks Struktur: kompleks kesilapan tetapi tidak struktur asas. persatu.
Kosa kata: sesuai, menjejaskan
Kosa kata: sesuai, Ucapan-ucapan Kosa kata: sangat
pelbagai dan baik komunikasi.
pelbagai dan sangat frasa / tahap terhad.
berkesan Kosa kata:
SKEMA PEMARKAHAN: LISAN KUMPULAN
ANUGERAH TOKOH NILAM

Sebutan: sangat jelas Sebutan: jelas sesuai, pelbagai dan telegraf Sebutan tidak difahami.
Intonasi: tiada Intonasi: tiada memuaskan.
Kosa kata: terhad
kesilapan yang ketara kesilapan yang ketara Sebutan kurang jelas,
Sebutan: tidak
Tidak menghalang boleh menyebabkan
jelas menyebabkan
kefahaman salah faham
salah faham

Sangat fasih / lancar Fasih tetapi Berupaya Penyampaian Penyampaian kerap kali
terdapat sedikit berkomunikasi kerap tersekat- tersekat-sekat.
Gaya penyampaian:
teragak-agak, dengan walaupun sekat.
sangat menarik Ucapan tergantung.
penyampaian tidak
Sesekali terhalang Kurang yakin
Keyakinan: Sangat sekata, teragak-agak.
kerana berfikir. dalam
tinggi Tiada keyakinan dalam
Tercari-cari perkataan penyampaian.
Keyakinan: tinggi penyampaian.
Sangat kurang yang sesuai.
tetapi sesekali Kurang menunjukk
merujuk kepada nota. Tidak mengambil inisiati
merujuk kepada Sederhana yakin an inisiatif dalam
f untuk berinteraksi
Mengurus nota. dalam penyampaian. perbincangan /
3 Penyampaian 5 dan tidak mampu untuk
perbincangan / persembahan
Berjaya Cuba berinteraksi mengekalkan
persembahan
mengekalkan dan sesekali Mengambil masa perbincangan /
dengan berkesan.
perbincangan / memerlukan untuk berindak persembahan.
Mempamerkan persembahan dorongan / bantuan. balas terhadap
Tidak bertindak balas
inisiatif, minat dan dengan baik topik / idea
walaupun apabila
menentukan hala tuju
Mempamerkan Bergantung kepada digesa.
interaksi dalam
inisiatif, minat untuk bantuan untuk
perbincangan /
berinteraksi meneruskan
persembahan
perbincangan.

4 Interaksi dan 5 Sangat aktif tetapi Kerap berinteraksi Ada berinteraksi dan Kurang berinteraksi Sangat kurang
kesepakatan masih memberi ruang dan menyumbang menyumbang idea dan kurang berinteraksi dan
dalam kepada rakan lain, idea serta memberi serta memberi ruang menyumbang idea. menyumbang idea.
komunikasi kerap berinteraksi ruang kepada Melepaskan ruang Melepaskan ruang
SKEMA PEMARKAHAN: LISAN KUMPULAN
ANUGERAH TOKOH NILAM

dan menyumbang rakan lain kepada rakan lain memberi pendapat memberi pendapat
idea kepada rakan lain kepada rakan lain
Penggunaan Penggunaan
Penggunaan perbendaharaan perbendaharaan kata Penggunaan Penggunaan
perbendaharaan kata kata yang baik dan yang baik tetapi perbendaharaan perbendaharaan kata
yang tepat dan sesuai dengn terdapat beberapa kata yang lemah yang sangat lemah dan
sesuai dengn perbincangan kesilapan, dan dan tidak sesuai keluar dari tajuk
perbincangan kurang sesuai dengan perbincangan
Penyampaian
dengan tajuk perbincangan
Penyampaian mesej mesej yang Mesej yang salah dan
perbincangan
yang singkat, sangat singkat, jelas dan Penyampaian tidak difahami oleh ahli
jelas dan mudah difahami oleh ahli Penyampaian mesej mesej yang tidak kumpulan
berkumpulan difahami oleh ahli kumpulan yang kurang jelas jelas dan tidak
Tiada langsung
kumpulan dan kurang difahami difahami oleh ahli
Ekspresi bahasa ekspresi tubuh
oleh ahli kumpulan kumpulan
Ekspresi bahasa tubuh dalam
tubuh yang menyatakan Ekspresi bahasa Ekspresi bahasa
meyakinkan dalam penegasan sesuatu tubuh yang kurang tubuh yang tidak
menyatakan maklumat sesuai dengan sesuai dalam
penegasan sesuatu penegasan sesuatu menyatakan
maklumat yang jelas maklumat yang ingin penegasan sesuatu
dan difahami disampaikan maklumat

JUMLAH 20