Anda di halaman 1dari 6

Kod Kertas B-010-2/11/05/08.

05(PMT) Muka 1 DARI 6

KOLEJ VOKASIONAL LIKAS

PELAN MENGAJAR TEORI

KURSUS JURUBINA BANGUNAN

TAHAP DUA

DUTI DUTY 8 – FABRICATE REINFORCEMENT ACCORDING TO


SPESIFICATIONS

TUGASAN 08.05 LAY DAMP PROOF COURSE MEMBRANE

OBJEKTIF Pasang lapisan kalis lembab dengan memasang pada permukaan


PENCAPAIAN yang dikehendaki menggunakan teknik yang sesuai supaya dapat
PIAWAI mencegah lembapan

TAJUK LAPISAN KALIS LEMBAB (DAMP PROOF COURSE)

TUJUAN - JENIS-JENIS BAHAN LAPISAN KALIS LEMBAB


- PUNCA-PUNCA BERLAKU LEMBAPAN
- KAEDAH PEMASANGAN LEPISAN KALIS LEMBAB

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/11/05/08.05(PMT) Muka 2 DARI 6

TAJUK/TITLE:
MEMBENTUK DAN MENEMPATKAN TETULANG
TUJUAN PENGAJARAN/INTSTRUCTIONAL AIM:
1. JENIS-JENIS BAHAN LAPISAN KALIS LEMBAB
2. PUNCA-PUNCA BERLAKU LEMBAPAN
3. KAEDAH PEMASANGAN LEPISAN KALIS LEMBAB

ALAT BANTUAN MENGAJAR/ TAJUK / NO.KOD /


INTRUCTIONAL AIDS TITLE CODE NO.

Kertas Penerangan /
(Information sheet)
BAHAN PEMBELAJARAN/ Kertas Tugasan /
LEARNING MATERIALS (Assignment Sheet)
Penilaian Pengetahuan /
(Theory Sheet)
ALAT PANDANG DENGAR/ Power Point Slide PP/1
AUDIO VISUAL AIDS White board WB/1

1. Marker pen KUANTITI


PERALATAN, KELENGKAPAN 2. Duster
DAN BAHAN / TOOLS 3. LCD Projecter
EQUIPMENTS AND MATERIALS 4. Komputer Riba
5. Alat-alat produk
6. Papan tulis

PERALATAN, KELENGKAPAN 1. Marker pen 3


DAN BAHAN / TOOLS 2. Duster 1
EQUIPMENTS AND MATERIALS 3. LCD Projecter 1
4. Komputer Riba 1
5. Alat-alat produk 1
6. Papan tulis 1

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/11/05/08.05(PMT) Muka 3 DARI 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA


(Instructional Activities) AIDS

PERSEDIAAN:
(Preparation)

1. Beri salam kepada pelatih, ucapan alu-aluan/tanya


khabar/pastikan keselesaan dalam kelas. Apa khabar semua?

2. Semak senarai kehadiran pelajar


 Tulis nama, kursus, Tahap dan tarikh

3. Timbulkan minat kepada pelatih.

4. Penerangan tajuk pembelajaran


- kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau pelatihan
lepas untuk dapatkan tajuk.

5. Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board”


WB
“ LAPISAN KALIS LEMBAB ”
6. Berikan tujuan dan tuliskan di “White Board”
- JENIS-JENIS BAHAN LAPISAN KALIS LEMBAB
- PUNCA-PUNCA BERLAKU LEMBAPAN
- KAEDAH PEMASANGAN LEPISAN KALIS LEMBAB
-
7. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pembelajaran ini.
8. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelatihi
melalui sesi soal jawap
- Pernahkah anda lihat/ dengar/ mengikuti kursus dan sebagainya.

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/11/05/08.05(PMT) Muka 4 DARI 6

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA


(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS
PENYAMPAIAN:
(Presentation)

1. Kenalpasti dan pilih lapisan 1.1 Jenis-jenis lapisan kalis


PP
kalis lembab (D.P.C.) lembab (D.P.C.) dan
pemasangannya
1.2 Kenal jenis-jenis lapisan - Lapisan kalis
kalis lembab lembab
(D.P.C.)
2. Angkut lapisan kalis lembab 2.1 Kaedah mengangkut
(D.P.C.) ke tapak bina. bahan-bahan lapisan
kalis lembab ke tapak - Alat
bina. mengangkut
2.2 Angkut bahan lapisan yang sesuai
kalis lembab ke tapak
bina. - Peralatan dan
perkakasan
3. Pasang lapisan kalis 3.1 Prosedur memasang yang sesuai
lembab (D.P.C.) mengikut lapisan kalis lembab
spesifikasi. 3.2 Jenis-jenis peralatan
memasang lapisan kalis
lembab

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/11/05/08.05(PMT) Muka 5 DARI 6
AKTIVITI PENGAJARAN INST.
MASA
( Instructional Activities ) AIDS
PENGGUNAAN :
( Application )

1. Edarkan Kertas Penerangan .

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas


Penerangan yang diberi.

3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.


5 MINIT
4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk
yang telah dipelatihi

5. Segera bantu /perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang


diberi serta beri pujian/motivasi.

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/11/05/08.05(PMT) Muka 6 DARI 6

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PENGESAHAN :
(Comformation)

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Penerangan.

2. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan kepada pelajaran

yang telah dipelajari.

3. Edarkan Kertas Tugasan.

4. Nyatakan masa dan tarikh hantar Kertas Tugasan KT 5 MINIT

5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau

bertanya.

6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.

7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya

8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta bersedia.

TAJUK : PEMASANGAN TETULANG SEHINGGA 4 TINGKAT


BANGUNAN

9. Ucapan perpisahan

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori