Anda di halaman 1dari 22

LUKISAN KEjURUTERAAN

( SHT 2113 )

DISEDIAKAN OLEH:

NOOR MASTURA BINTI MOHD


( D20091035358 )
Objektif
Di akhir topik ini, anda sepatutnya dapat :

 Menghuraikan konsep lukisan oblik.


 Menyatakan ciri-ciri dan orientasi lukisan
oblik.
 Menyatakan kesan sudut dalam lukisan
oblik.
 Menyatakan jenis-jenis lukisan oblik.
 Mengaitkan antara lukisan oblik dengan
lukisan kerja.
KONSEP LUKISAN OBLIK
Lukisan ortografik hanya menunjukkan satu permukaan
pelan gambar rajah ortografik.
Objek oblik mempunyai pelan permukaan kiub yang selari
dan 2 permukaan yang condong berdasarkan kepada
condongan sudut objek.
Objek
5 6
1 2

1 2
7 5’ 6’
3 4 1’ 2’

3 4
7’
Lukisan ortografik 3’ 4’
Lukisan oblik

PERBANDINGAN ANTARA LUKISAN ORTOGRAFIK DENGAN OBLIK


PAKSI OBLIK

 Paksi belakang adalah


cenderung kepada paksi
mendatar.
 Kebiasaannya ia
menggunakan sudut
30,45 dan 60

 Paksi mendatar adalah


yang bersudut tepat
dengan sesuatu garisan
Paksi belakang
pada paksi menegak.
Paksi menegak

Paksi mendatar
KESAN SUDUT TERHADAp LUKISAN OBLIK :
JENIS LUKISAN OBLIK
20 20
Pandangan
ortografik

lebar `D'=60

25 25

60

65

60 45
30

Kavalier (D =saiz penuh) Kabinet (½ D) Am ¾ D


PEMBINAAN LUKISAN OBLIK

KAEDAH KOTAK KAEDAH BINGKAI

PEMBINAAN LINGKUNGAN DIDALAM


OBLIK

KAEDAH EMPAT TITIK KAEDAH KORDINAT

MENU
KAEDAH KOTAK
Soalan:
Lukis oblik kavalier
berdasarkan pada
40
20
objek yang
ditunjuk dalam
rajah 1
menggunakan
60

dimensi yang
diberikan
Rajah 1
KAEDAH KOTAK
LANGKAH 1
 Bina paksi x dan y

 Tandakan

kedalaman lebar
dan tinggi untuk
membina kotak
KAEDAH KOTAK
LANGKAH 2
 Gerakkan ukuran

untuk membina
objek yang pernah
dibentuk
 Hitamkan garisan

objek di depan
pandangan unjuran
KAEDAH KOTAK
LANGKAH 3
 Lengkapkan objek

tersebut dengan
langkah yang sama
KAEDAH BINGKAI
Soalan :
Lukis oblik kavalier
berdasarkan rajah
20
40

2 menggunakan
90
dimensi yang
∅60
diberikan.
∅20

∅40
∅30

Rajah 2
KAEDAH BINGKAI
LANGKAH 1
 Bina paksi oblik

 Gerakkan ukuran

untuk membina
bulatan
 Gunakan

persilangan
sebagai titik
tengah bulatan
 Tandakan titik

tengah bulatan
yng satu lagi
diatas paksi
menurun
KAEDAH BINGKAI
LANGKAH 2
 Buat semua detail

di atas tapak
unjuran
 Bina entuk objek

berdaarkan
garisan
persilangan
KAEDAH BINGKAI
LANGKAH 3
 Hitamkan garisab

objek untuk
membina objek
lukisan oblik.
KAEDAH EMPAT TITIK
∅ 40 LANGKAH 1
 Bina bingkai kotak di

atas satah menurun


B
dengan membina
C
garisan sempadan
dengan menggunakan
diameter bulatan
40
 Bahagi dua setiap
A
D

40 garisan dan tandakan


titik A,B,C dan D
KAEDAH EMPAT TITIK
∅ 40 LANGKAH 2
 Bina garisan

serenjang pada
B
titik A,B,C dan D
yang aka membina
E C
G

4 titik tengah E,F,G


A H
D
F
dan H
KAEDAH EMPAT TITIK
∅ 40 LANGKAH 3
 Bina lengkok AB

dan CD di tengah E
B
dan F.
E C
G  Bina lengkok BC

F
dan AD di tengah G
A H
D dan H
Kaedah Koordinat
SEKIAN,
TERIMA
KASIH
Kegagalan bukan bermakna anda

• tidak mencapai apa-apa.

•Ia bermakna anda

•telah mempelajari s es uatu.