Anda di halaman 1dari 3

<PROGRAM >

<SEMESTER / TAHUN >

<KOD KURSUS>

<TAJUK KURSUS>

NO. MATRIKULASI : <NO MATRIKULASI>


NO. KAD PENGENALAN : <NO. KAD PENGENALAN>
NO. TELEFON : <TELEFON>
E-MEL : <EMEL ID>

PUSAT PEMBELAJARAN : <PUSAT PEMBELAJARAN>


ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT
PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN
______________________________________________________________________________
BBNP4103
PERFORMANCE APPRAISAL
JANUARY SEMESTER 2019

Tujuan tugasan ini adalah untuk mempertingkatkan keupayaan pelajar untuk menghurai dan
menilai model penilaian prestasi yang digunakan oleh organisasi yang dipilih untuk mencapai
objektif organisasinya. Hurai dan nilaikan model penilaian prestasi yang digunakan oleh
organisasi pilihan anda untuk mencapai matlamat organisasinya.

ISI KANDUNGAN

Kandungan Muka Surat

1.0 PENGENALAN

Pengenalan kepada organisasi pilihan anda

2.0 PENJELASAN MENGENAI PROSES-PROSES


MODEL PENILAIAN PRESTASI DALAM
ORGANISASI YANG DIPILIH.

3.0 PENILAIAN MENGENAI PROSES PENILAIAN


PRESTASI DALAM ORGANISASI YANG DIPILIH
DENGAN CONTOH-CONTOH YANG RELEVAN.

4.0 CADANGAN MENGENAI MODEL PENILAIAN


PRESTASI YANG TERBAIK DAN BAGAIMANA
MODEL PENILAIAN PRESTASI INI BOLEH
MEMBANTU UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF
ORGANISASI YANG DIPILIH

5.0 KESIMPULAN

2
1.0 PENGENALAN

Pengenalan kepada organisasi pilihan anda

2.0 PENJELASAN MENGENAI PROSES-PROSES MODEL PENILAIAN


PRESTASI DALAM ORGANISASI YANG DIPILIH.

3.0 PENILAIAN MENGENAI PROSES PENILAIAN PRESTASI DALAM


ORGANISASI YANG DIPILIH DENGAN CONTOH-CONTOH YANG
RELEVAN.

4.0 CADANGAN MENGENAI MODEL PENILAIAN PRESTASI YANG


TERBAIK DAN BAGAIMANA MODEL PENILAIAN PRESTASI INI BOLEH
MEMBANTU UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI YANG
DIPILIH

5.0 KESIMPULAN