Anda di halaman 1dari 2

sebagai motivasi dalam menjayakan kaedah pengajaran baru ini.

Jadikannya sebagai elemen


kunci kejayaan yang perlu diambil kira untuk merealisasikan kaedah pengajaran dan
pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih di dalamnya. Sebagai seorang guru, sudah
pastinya kita tidak dapat melihat secara langsung apa yang murid fikirkan, melalui komunikasi ia menjadi
tingkap untuk melihat proses pemikiran murid. Melalui komunikasi guru, maka guru akan dapat memujuk
dan membimbing murid untuk memajukan lagi pemikiran matematik mereka. Oleh itu persepsi pelajar
terhadap komunikasi adalah komponen perlu dan penting untuk dianalisis ini kerana ia membawa kepada
komunikasi dalam bilik darjah yang baik.
Bagi pelajar-pelajar dekad ini, mereka mempunyai kesedaran untuk mengaplikasikan teknologi
mudah alih dalam proses pembelajaran dan bersedia untuk melaksanakannya pada bila-bila
masa. Penggunaan telefon bimbit juga akan membolehkan kanak-kanak mengambil tindakan
keselamatan terutamanya apabila mereka dimaklumkan persepsi guru terhadap penggunaan dan
kepentingan teknologi mudah alih terhadap pembelajaran kanak-kanak di prasekolah adalah pada tahap
yang tinggi. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa guru prasekolah yakin bahawa penggunaan dan
kepentingan teknologi mudah alih dalam pembelajaran kanak-kanak di prasekolah dalam pengajaran
perubahan iklim akan mewujudkan kesedaran yang akan membolehkan kanak-kanak menyumbang dan
mengambil bahagian dalam latihan pengurangan perubahan iklim.
Pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih telah mula memainkan peranan yang penting dalam
pembelajaran. Kewujudan teknologi tanpa wayar mudah alih telah menjadikan inovasi ini satu realiti
untuk dibangunkan dalam bidang pendidikan. Fleksibiliti kepada pelajar untuk belajar dan mendapatkan
maklumat merupakan satu kepentingan menggunakan teknologi mudah alih dalam pembelajaran. Dengan
adanya teknologi canggih dan peranti mudah alih. pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih ini
tidak sukar untuk diimplementasikan di negara kita dan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang berdaya
saing dan dapat menguasai kemahiran generik pelajar seawal mungkin di sekolah. Bagi pelajar-pelajar
dekad ini, mereka mempunyai kesedaran untuk mengaplikasikan teknologi mudah alih dalam proses
pembelajaran dan bersedia untuk melaksanakannya pada bila-bila masa. Faedah yang boleh diperoleh
dengan penggunaan peranti mudah alih ini, boleh dijadikan sebagai motivasi dalam menjayakan kaedah
pengajaran baru ini. Jadikannya sebagai elemen kunci kejayaan yang perlu diambil kira untuk
merealisasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih di dalamnya. Di
Malaysia, kita harus merebut peluang yang ada dalam teknologi mudah alih untuk melahirkan pelajar
yang berdaya saing dan dapat menguasai kemahiran generik yang perlu ada dalam pelajar.
semasa keadaan kecemasan. Guru pra tidak cekap dalam penggunaan telefon mudah alih Peranti dalam
pengajaran bagaimanapun adalah masalah utama. Guru-guru penyelamat tidak diajar bagaimana
menggunakan peranti mudah alih dalam pengajaran dan pembelajaran dan akan mendapati sukar untuk
mengajar kanak sekolah rendah dengan peranti mudah alih. Cadangan dibuat ke arah memastikannya
penggunaan peranti mudah alih dalam pengajaran telah dimasukkan dalam latihan guru pra-perkhidmatan.
Kerajaan Persekutuan juga harus memastikan bahawa janji yang dibuat ke arah menggabungkan ICT ke
dalam kurikulum sekolah diakui sebagai Nigeria berusaha mencapai visi 20:20 menerusi Maklumat dan
Teknologi Komunikasi.Komunikasi adalah bahagian yang terpenting dalam kelas matematik. Para pelajar
boleh menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi melalui pemikiran mereka, melanjutkan
pemikiran, dan memahami konsep-konsep matematik. Mereka juga boleh menggunakan bahasa bertulis
untuk menjelaskan, sebab, dan memproses pemikiran idea-idea matematik mereka. Komunikasi itu
menjadi alat yang boleh membantu pelajar untuk membentuk soalan atau idea mengenai konsep. Oleh itu,
komunikasi bilik darjah adalah salah satu komponen penting dalam sebuah bilik darjah yang memberi
tumpuan kepada usaha menggalakkan pemikiran matematik.
Kesimpulannya, dapatan kajian ini mempunyai beberapa implikasi penting. Kajian mendapati adalah
penting bagi meningkatkan, menggalakkan dan memastikan guru mempunyai kemahiran komunikasi
interpersonal untuk berkomunikasi dengan pelajar dalam bilik darjah. Memandangkan kepentingan
kemahiran komunikasi ini, guru perlu diberi peluang untuk membina amalan-amalan tersebut melalui
seminar, bengkel, konferensi dan program-program pendidikan yang dianjurkan oleh pengetua, kesatuan
guru dan pihak kementerian pelajaran. Selain itu, bagi meningkatkan kemahiran komunikasi guru, latihan
perguruan perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan kursus-kursus berkaitan komunikasi interpersonal
dalam bidang pendidikan.