Anda di halaman 1dari 13

BAHAGIAN A : Pilih jawapan yang betul.

1. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada gambar foto di atas?
A. Flora
B. Fauna
C. Geometri
D. Pelbagai

2. Apakah fungsi seni ragam hias pada beca atau kereta lembu?
A. Untuk nilai estetik dan menarik perhatian
B. Untuk keselamatan penumpang
C. Untuk menunjukkan kemahiran
D. Untuk menunjukkan motif alam semulajadi

3. Apakah fungsi alatan di atas?


A. Memerangkap burung puyuh
B. Memerangkap anak ayam
C. Mencantikan hiasan rumah
D. Membuat acuan kuih mueh

1
4. Apakah nama alatan di atas?
A. Kukuran
B. Rehal
C. Jebak puyuh
D. Congkak

5. Siapakah tokoh lukisan diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Datuk Lat
D. Mohammed Hoessin Enas

6. Siapakah tokoh lukisan diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Datuk Lat
D. Mohammed Hoessin Enas

2
7. Apakah media yang digunakan dalam lukisan gua Tambun, Perak?
A. Hematit
B. Kapur
C. Arang
D. Krayon

8. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisan selari

9. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisa selari

10. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisa selari

3
11. Manakah antara media yang berikut sesuai untuk menghasilkan seni lukisan?
I. Cat air
II. Pensel
III. Krayon
IV. Cat minyak
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV

12. Apakah tajuk karya Abdullah Ariff yang bertemakan situasi Pro-Jepun?
A. Hang Tuah
B. Gadis Menumbuk Padi
C. Kelambu
D. The Long Arm Nippon

13. Apakah definisi catan yang tepat?


A. Proses membina dengan menggunakan pelbagai media grafik computer
B. Proses menggambar dengan menggunakan media arang, pensil warna dan
pen teknikal
C. Proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas
pelbagai permukaan dua dimensi.
D. Proses menggambar dengan menggunakan media kering yang dilukis ke atas
pelbagai permukaan dua dimensi.

14. Siapakah tokoh catan yang gemar menjadikan bunga orkid dan canna sebagai tema
karyanya?
A. Khaw Sia
B. Yong Mun Sen
C. Abdullah Ariff
D. Ibrahim Abu

15. Apakah itu cat minyak?


A. Sejenis cat sintetik yang berasaskan air.
B. Sejenis cat sintetik yang berasaskan minyak.
C. Cat yang mengandungi air yang berfungsi untuk mendapatkan kelembapan.
D. Cat yang mengandungi minyak pengering yang berfungsi untuk mendapatkan
kepekatan.
16. Apakah itu cat akrilik?
A. Sejenis cat sintetik yang berasaskan air.
B. Sejenis cat sintetik yang berasaskan minyak.
C. Cat yang mengandungi air yang berfungsi untuk mendapatkan kelembapan.
D. Cat yang mengandungi minyak pengering yang berfungsi untuk mendapatkan
kepekatan.

4
17. Apakah teknik cat air yang menghasilkan kesan lut sinar dan sukar dikawal sapuan
warnanya?
A. Teknik basah atas basah
B. Teknik basah atas kering
C. Teknik kering atas kering
D. Teknik kering atas basah

18. Cat air sesuai digunakan pada ______________


A. Kertas
B. Papan
C. Kanvas
D. Kain putih

 Pelukis penting sekitar tahun 1930-an.


 Menggunakan media cat air.
 Tema karya berkisar landskap tempatan

19. Penyataan berikut berkaitan dengan tokoh ____________


I. Yong Mu Sen
II. Abdullah Ariff
III. Syed Ahmad Jamal
IV. Chuah Thean Teng
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
20. Apakah bahantara untuk cat air?
A. Air
B. Minyak linsid
C. Minyak kelapa
D. Turpentin
Isi pilihan jawapan anda pada ruangan di sediakan di bawah. Sila gunakan pensil 2B. Hitam
satu jawapan yang tepat saya bagi setiap soalan.

1. A B C D 11. A B C D
2. A B C D 12. A B C D
3. A B C D 13. A B C D
4. A B C D 14. A B C D
5. A B C D 15. A B C D
6. A B C D 16. A B C D
7. A B C D 17. A B C D
8. A B C D 18. A B C D
9. A B C D 19. A B C D
10. A B C D 20. A B C D

5
BAHAGIAN B:
Anda diberikan satu karya lukisan yang menggunakan teknik silang pangkah. Berdasarkan
contoh, masukan teknik tersebut pada lakaran yang telah diberikan. Pastikan teknik
garisan yang anda masukkan itu dapat menghasilkan ton yang jelas.

Contoh lukisan teknik silang pangkah

6
jawapan

7
BAHAGIAN A : Pilih jawapan yang betul.

21. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada gambar foto di atas?
A. Flora
B. Fauna
C. Geogmetri
D. Pelbagai

22. Apakah fungsi seni ragam hias pada beca atau kereta lembu?
A. Untuk nilai estetik dan menarik perhatian
B. Untuk keselamatan penumpang
C. Untuk menunjukkan kemahiran
D. Untuk menunjukkan motif alam semulajadi

23. Apakah fungsi alatan di atas?


A. Memerangkap burung puyuh
B. Memerangkap anak ayam
C. Mencantikan hiasan rumah
D. Membuat acuan kuih mueh

8
24. Apakah nama alatan di atas?
A. Kukuran
B. Rehal
C. Jebak puyuh
D. Congkak

25. Siapakah tokoh lukisan diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Datuk Lat
D. Mohammed Hoessin Enas

26. Siapakah tokoh lukisan diatas?


A. Abdullah Ariff
B. Saidin Yahya
C. Datuk Lat
D. Mohammed Hoessin Enas

9
27. Apakah media yang digunakan dalam lukisan gua Tambun, Perak?
A. Hematit
B. Kapur
C. Arang
D. Krayon

28. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisa selari

29. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisa selari

30. Apakah teknik yang digunakan bagi lukisan di atas?


A. Teknik lorekan
B. Teknik contengan
C. Teknik silang pangkah
D. Teknik garisa selari

10
31. Manakah antara media yang berikut sesuai untuk menghasilkan seni lukisan?
I. Cat air
II. Pensel
III. Krayon
IV. Cat minyak
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV

32. Apakah tajuk karya Abdullah Ariff yang bertemakan situasi Pro-Jepun?
A. Hang Tuah
B. Gadis Menumbuk Padi
C. Kelambu
D. The Long Arm Nippon

33. Apakah definisi catan yang tepat?


A. Proses membina dengan menggunakan pelbagai media grafik computer
B. Proses menggambar dengan menggunakan media arang, pensil warna dan
pen teknikal
C. Proses menggambar dengan menggunakan media basah yang disapu ke atas
pelbagai permukaan dua dimensi.
D. Proses menggambar dengan menggunakan media kering yang dilukis ke atas
pelbagai permukaan dua dimensi.

34. Siapakah tokoh catan yang gemar menjadikan bunga orkid dan canna sebagai tema
karyanya?
A. Khaw Sia
B. Yong Mun Sen
C. Abdullah Ariff
D. Ibrahim Abu

35. Apakah itu cat minyak?


A. Sejenis cat sintetik yang berasaskan air.
B. Sejenis cat sintetik yang berasaskan minyak.
C. Cat yang mengandungi air yang berfungsi untuk mendapatkan kelembapan.
D. Cat yang mengandungi minyak pengering yang berfungsi untuk mendapatkan
kepekatan.
36. Apakah itu cat akrilik?
A. Sejenis cat sintetik yang berasaskan air.
B. Sejenis cat sintetik yang berasaskan minyak.
C. Cat yang mengandungi air yang berfungsi untuk mendapatkan kelembapan.
D. Cat yang mengandungi minyak pengering yang berfungsi untuk mendapatkan
kepekatan.

11
37. Apakah teknik cat air yang menghasilkan kesan lut sinar dan sukar dikawal sapuan
warnanya?
A. Teknik basah atas basah
B. Teknik basah atas kering
C. Teknik kering atas kering
D. Teknik kering atas basah

38. Cat air sesuai digunakan pada ______________


A. Kertas
B. Papan
C. Kanvas
D. Kain putih

 Pelukis penting sekitar tahun 1930-an.


 Menggunakan media cat air.
 Tema karya berkisar landskap tempatan

39. Penyataan berikut berkaitan dengan tokoh ____________


I. Yong Mu Sen
II. Abdullah Ariff
III. Syed Ahmad Jamal
IV. Chuah Thean Teng
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
40. Apakah bahantara untuk cat air?
A. Air
B. Minyak linsid
C. Minyak kelapa
D. Turpentin
Isi pilihan jawapan anda pada ruangan di sediakan di bawah. Sila gunakan pensil 2B. Hitam
satu jawapan yang tepat saya bagi setiap soalan.

1. A B C D 11. A B C D
2. A B C D 12. A B C D
3. A B C D 13. A B C D
4. A B C D 14. A B C D
5. A B C D 15. A B C D
6. A B C D 16. A B C D
7. A B C D 17. A B C D
8. A B C D 18. A B C D
9. A B C D 19. A B C D
10. A B C D 20. A B C D

12
13