Anda di halaman 1dari 2

CONTOH SOAL SELIDIK

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN

Arahan: Isi makumat dalam ruangan yang disediakan atau tandakan (/) dalam kotak berkenaan
dengan maklumat diri anda.

A1 Daerah 1 Besut
2 Setiu
3 Kuala Terengganu
4 Marang
5 Dungun
6 Kemaman

A2 Jantina 1 Lelaki
2 Perempuan

A3 Pekerjaan 1 Kerajaan
2 Swasta
3 Sendiri

A4 Tahap pendidikan 1 Tidak bersekolah


2 Sekolah rendah
3 Sekolah menengah
4 Kolej/universiti

A Umur ________ tahun

A6 Pengalaman sebagai AJK JKKK ________ tahun

BAHAGIAN C: EFIKASI KOLEKTIF

Pernyataan berikut menggambarkan tahap keyakinan anda sebagai AJK JKKK untuk membantu
dalam pembangunan kampung. Nyatakan persetujuan anda dengan membulat salah satu nombor
yang diberi berdasarkan skala berikut;
1- Sangat tidak setuju
2- Tidak setuju
3- Kurang setuju
4- Setuju
5- Sangat setuju

Sebagai AJK JKKK kampung ini, kami yakin dan percaya boleh __________________

C1 Menyelesaikan masalah penduduk. 1 2 3 4 5

C2 Mengembang peluang ekonomi penduduk. 1 2 3 4 5

C3 Membangunkan kampung. 1 2 3 4 5

C4 Memupuk kerjasama sesama penduduk. 1 2 3 4 5

C5 Mengembangkan potensi yang ada pada penduduk. 1 2 3 4 5

C6 Memupuk perpaduan dalam kalangan penduduk. 1 2 3 4 5

C7 Meningkatkan taraf hidup penduduk. 1 2 3 4 5

1
BAHAGIAN D: KOMITMEN & PRESTASI

Pernyataan berikut menggambarkan perasaan anda sebagai seorang AJK JKKK. Nyatakan
persetujuan anda dengan membulat salah satu nombor yang diberi. Nombor 1 mewakili markah
persetujuan yang paling rendah iaitu SANGAT TIDAK SETUJU, manakala nombor 10 mewakili
markah persetujuan penilaian yang paling tinggi iaitu SANGAT SETUJU. Anda bebas memilih
mana-mana nombor antara 1 hingga 10 tersebut mengikut penilaian anda.

(Komitmen)

D1 Saya bersedia untuk kekal sebagai AJK JKKK ini sehingga tamat
1 2 3 4 5
perkhidmatan

D2 Saya bangga bercerita tentang JKKK kampung saya dengan


1 2 3 4 5
orang lain

D3 Saya anggap semua masalah JKKK ini seperti masalah saya


1 2 3 4 5
sendiri

D4 Saya rasa JKKK ini seperti keluarga sendiri 1 2 3 4 5

D5 Saya rasa sangat dekat dengan JKKK ini 1 2 3 4 5

D6 JKKK ini sangat bermakna pada saya 1 2 3 4 5

D7 Saya mempunyai semangat kekitaan yang kuat dengan JKKK ini 1 2 3 4 5

(Prestasi tugas)

F8 Saya menyiapkan semua tugasan yang diberi dengan memuaskan. 1 2 3 4 5

F9 Saya mengambil berat semua aspek dalam tugas yang diberikan. 1 2 3 4 5

F10 Saya terlibat dalam semua aktiviti yang berkaitan dengan tugas
1 2 3 4 5
saya.

F11 Saya melaksanakan semua tanggungjawab seperti yang


1 2 3 4 5
dikehendaki.

F12 Saya menyiapkan semua tugas dalam masa yang ditetapkan. 1 2 3 4 5

F13 Saya menghasilkan kerja yang berkualiti tinggi. 1 2 3 4 5

F14 Saya menggunakan kreativiti apabila melakukan tugas. 1 2 3 4 5

SOAL SELIDIK TAMAT

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA